Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1139200
Liczba wydanych kart
482135

Frekwencja w regionie

42.32 %
36.19 %
38.24 %
40.28 %
42.33 %
44.37 %
46.42 %
48.46 %
50.51 %
52.55 %
54.60 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 46056 16667
36.19 %
2805 ełcki 68561 26984
39.36 %
2806 giżycki 45987 18987
41.29 %
2807 iławski 73188 30416
41.56 %
2808 kętrzyński 52516 19188
36.54 %
2809 lidzbarski 33902 13554
39.98 %
2810 mrągowski 40315 16573
41.11 %
2811 nidzicki 26614 10195
38.31 %
2812 nowomiejski 34478 14938
43.33 %
2813 olecki 27099 9928
36.64 %
2814 olsztyński 97792 41268
42.20 %
2816 piski 45610 17771
38.96 %
2815 ostródzki 83895 32652
38.92 %
2817 szczycieński 56427 22587
40.03 %
2818 gołdapski 21843 7914
36.23 %
2819 węgorzewski 19120 6938
36.29 %
2861 Elbląg 95478 46146
48.33 %
2862 Olsztyn 134255 76044
56.64 %
2801 bartoszycki 49386 19407
39.30 %
2802 braniewski 34284 13675
39.89 %
2803 działdowski 52394 20303
38.75 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl