Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1127668
Liczba wydanych kart
380096

Frekwencja w regionie

33.71 %
29.40 %
30.80 %
32.21 %
33.61 %
35.01 %
36.42 %
37.82 %
39.22 %
40.62 %
42.03 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 45982 13560
29.49 %
2805 ełcki 68169 22056
32.35 %
2806 giżycki 45554 15617
34.28 %
2807 iławski 72067 22761
31.58 %
2808 kętrzyński 52158 15670
30.04 %
2809 lidzbarski 33831 11008
32.54 %
2810 mrągowski 40143 13257
33.02 %
2811 nidzicki 26525 8278
31.21 %
2812 nowomiejski 34423 11731
34.08 %
2813 olecki 26923 8259
30.68 %
2814 olsztyński 96374 31943
33.14 %
2816 piski 45462 14538
31.98 %
2815 ostródzki 83522 25474
30.50 %
2817 szczycieński 56072 17997
32.10 %
2818 gołdapski 21338 6274
29.40 %
2819 węgorzewski 18654 5779
30.98 %
2861 Elbląg 94624 36042
38.09 %
2862 Olsztyn 131913 57293
43.43 %
2801 bartoszycki 47990 15498
32.29 %
2802 braniewski 33834 11049
32.66 %
2803 działdowski 52110 16012
30.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl