Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1125388
Liczba wydanych kart
170719

Frekwencja w regionie

15.17 %
12.90 %
13.55 %
14.21 %
14.86 %
15.52 %
16.17 %
16.82 %
17.48 %
18.13 %
18.79 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 45936 6008
13.08 %
2805 ełcki 68120 10543
15.48 %
2806 giżycki 45452 7300
16.06 %
2807 iławski 71939 9331
12.97 %
2808 kętrzyński 52096 7298
14.01 %
2809 lidzbarski 33698 5063
15.02 %
2810 mrągowski 40075 6120
15.27 %
2811 nidzicki 26494 3417
12.90 %
2812 nowomiejski 34398 5324
15.48 %
2813 olecki 26894 3942
14.66 %
2814 olsztyński 96228 14284
14.84 %
2816 piski 45352 6619
14.59 %
2815 ostródzki 83185 11410
13.72 %
2817 szczycieński 55955 7966
14.24 %
2818 gołdapski 21285 2926
13.75 %
2819 węgorzewski 18626 2857
15.34 %
2861 Elbląg 94497 15868
16.79 %
2862 Olsztyn 131599 25578
19.44 %
2801 bartoszycki 47820 7098
14.84 %
2802 braniewski 33670 5035
14.95 %
2803 działdowski 52069 6732
12.93 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl