Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wykaz komitetów wyborczych

Lp. Sygnatura nadana przez kancelarię PKW Typ Nazwa Skrót nazwy Zamiar zgłaszania kandydatów do Sejmu Zamiar zgłaszania kandydatów do Senatu Status
1 ZPOW-540-1/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP KW Platforma Obywatelska RP Tak Tak Zarejestrowany
2 ZPOW-540-2/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej KWW Ruch Społeczny RP Tak Tak Rozwiązany
3 ZPOW-540-3/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Komitet Wyborczy PSL Tak Tak Zarejestrowany
4 ZPOW-540-4/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują KW Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują Tak Tak Zarejestrowany
5 ZPOW-540-5/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego KW Związku Słowiańskiego Tak Tak Zarejestrowany
6 ZPOW-540-6/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski KW Narodowego Odrodzenia Polski Tak Tak Zarejestrowany
7 ZPOW-540-7/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy KW Kongres Nowej Prawicy Tak Tak Zarejestrowany
8 ZPOW-540-8/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka KWW Mniejszość Niemiecka Tak Tak Zarejestrowany
9 ZPOW-540-9/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" KWW "Kukiz'15" Tak Tak Zarejestrowany
10 ZPOW-540-10/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Partia Razem KW Razem Tak Tak Zarejestrowany
11 ZPOW-540-11/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji KWW Społecznej Demokracji Tak Tak Zarejestrowany
12 ZPOW-540-12/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Elektorat KW Elektorat Tak Tak Rozwiązany
13 ZPOW-540-13/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Sejmu KWW Obywatele do Sejmu Tak Nie Rozwiązany
14 ZPOW-540-14/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi KWW Zbigniewa Stonogi Tak Tak Zarejestrowany
15 ZPOW-540-15/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Jedność Narodu Komitet Wyborczy Jedność Narodu Tak Tak Zarejestrowany
16 ZPOW-540-16/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii KW SPPiP Tak Tak Zarejestrowany
17 ZPOW-540-17/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni KWW JOW Bezpartyjni Tak Tak Zarejestrowany
18 ZPOW-540-18/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy KORWiN KW KORWiN Tak Tak Zarejestrowany
19 ZPOW-540-19/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy KORWIN KW KORWIN Tak Tak Odmowa rejestracji
20 ZPOW-540-20/15 Komitet wyborczy wyborców Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Romana Giertycha Obywatelski KWW Romana Giertycha Nie Tak Zarejestrowany
21 ZPOW-540-21/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna Tak Tak Zarejestrowany
22 ZPOW-540-22/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego KWW Alojzego Motylewskiego Nie Tak Zarejestrowany
23 ZPOW-540-23/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Samoobrona KW Samoobrona Tak Tak Zarejestrowany
24 ZPOW-540-24/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański KWW Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański Nie Tak Zarejestrowany
25 ZPOW-540-25/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cugowskiego KWW Krzysztofa Cugowskiego Nie Tak Zarejestrowany
26 ZPOW-540-26/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30% KWW Min. 15zł/h Świeckie Państwo ZUS Max. 30% Nie Tak Zarejestrowany
27 ZPOW-540-27/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy "Przedsiębiorcza RP" Komitet Wyborczy Przedsiębiorcza RP Tak Tak Zarejestrowany
28 ZPOW-540-28/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" Tak Tak Zarejestrowany
29 ZPOW-540-29/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość KW Prawo i Sprawiedliwość Tak Tak Zarejestrowany
30 ZPOW-540-30/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Rusieckiego KWW Grzegorza Rusieckiego Nie Tak Zarejestrowany
31 ZPOW-540-31/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy Tak Tak Zarejestrowany
32 ZPOW-540-32/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej KW Prawica Rzeczypospolitej Nie Tak Rozwiązany
33 ZPOW-540-33/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska KWW Zjednoczeni dla Śląska Tak Tak Zarejestrowany
34 ZPOW-540-34/15 Koalicyjny komitet wyborczy Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica KKW Zjednoczona Lewica Tak Tak Zarejestrowany
35 ZPOW-540-35/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa KWW Razem Podhale Spisz Orawa Nie Tak Zarejestrowany
36 ZPOW-540-36/15 Koalicyjny komitet wyborczy Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni Tak Tak Zarejestrowany
37 ZPOW-540-37/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Wspólnota Tak Tak Zarejestrowany
38 ZPOW-540-38/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel Andrzej - Wasz Senator KWW Wasz Senator Nie Tak Zarejestrowany
39 ZPOW-540-39/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Andrzejaka KWW Jerzego Andrzejaka Nie Tak Zarejestrowany
40 ZPOW-540-40/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Krzysztofa Rdesta KWW Krzysztofa Rdesta Nie Tak Zarejestrowany
41 ZPOW-540-41/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse KWW Demokracja Obywatelska Równe Szanse Nie Tak Zarejestrowany
42 ZPOW-540-42/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej KWW Ruch Społeczny RP Tak Tak Zarejestrowany
43 ZPOW-540-43/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu KWW Obywatele do Parlamentu Tak Tak Zarejestrowany
44 ZPOW-540-44/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele RP KWW Obywatele RP Tak Tak Zarejestrowany
45 ZPOW-540-45/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego KWW Marka Borowskiego Nie Tak Zarejestrowany
46 ZPOW-540-46/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wandzela KWW Tomasza Wandzela Nie Tak Rozwiązany
47 ZPOW-540-47/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego KWW Piotra Waglowskiego Nie Tak Zarejestrowany
48 ZPOW-540-48/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów KW PIAST - JMEN Tak Tak Zarejestrowany
49 ZPOW-540-49/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Piechockiego KWW Andrzeja Piechockiego Nie Tak Zarejestrowany
50 ZPOW-540-50/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Obremski - niezależny Senator z Wrocławia KWW Obremski - niezależny Senator z Wrocławia Nie Tak Zarejestrowany
51 ZPOW-540-51/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie dla Mazur" KWW "Porozumienie dla Mazur" Nie Tak Zarejestrowany
52 ZPOW-540-52-15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna - demokraci.pl KW Partia Demokratyczna - demokraci.pl Nie Tak Zarejestrowany
53 ZPOW-540-53/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem KWW Ślonzoki Razem Nie Tak Zarejestrowany
54 ZPOW-540-54-15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Kalata dla Polski KWW Kalata dla Polski Tak Tak Zarejestrowany
55 ZPOW-540-55/15 Komitet wyborczy wyborców Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem OKWW Polskie Rodziny Razem Nie Tak Zarejestrowany
56 ZPOW-540-56/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek KWW Razem z Lidią Błądek Nie Tak Zarejestrowany
57 ZPOW-540-57/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej KW UPR Nie Tak Zarejestrowany
58 ZPOW-540-58/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Ryszarda Petru KWW Nowoczesna Ryszarda Petru Tak Tak Zawiadomienie wycofane
59 ZPOW-540-59/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego KWW Grzegorza Biereckiego Nie Tak Zarejestrowany
60 ZPOW-540-60/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda KWW Bezpartyjny Marcin Maranda Nie Tak Zarejestrowany
61 ZPOW-540-61/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców - Emeryci Mundurowi KWW - EM Tak Tak Zarejestrowany
62 ZPOW-540-62/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Veritas in Polonae KWW VIP Nie Tak Zarejestrowany
63 ZPOW-540-63/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" KWW Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" Nie Tak Zarejestrowany
64 ZPOW-540-64/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zbigniewa Zioło KWW Aleksandra Zioło Nie Tak Zarejestrowany
65 ZPOW-540-65/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru KW Nowoczesna Ryszarda Petru Tak Tak Zarejestrowany
66 ZPOW-540-66/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie KWW Pomocna Dłoń – Bezrobocie Nie Tak Zarejestrowany
67 ZPOW-540-67/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 Komitet Wyborczy PPP — Sierpień 80 Tak Tak Zarejestrowany
68 ZPOW-540-68/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki KWW Artura Maligłówki Nie Tak Zarejestrowany
69 ZPOW-540-69/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy "Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej" KW "Chrześcijańska Demokracja" Tak Tak Zarejestrowany
70 ZPOW-540-70/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka Dezor KWW Franciszka Dezor Nie Tak Zarejestrowany
71 ZPOW-540-71/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Marii Lachowicz KWW Moniki Marii Lachowicz Nie Tak Zarejestrowany
72 ZPOW-540-72/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca "Rozwój Podkarpacia" KWW Tadeusza Ferenca "Rozwój Podkarpacia" Nie Tak Zarejestrowany
73 ZPOW-540-73/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew Girzyński do Senatu KWW Zbigniew Girzyński do Senatu Nie Tak Zarejestrowany
74 ZPOW-540-74/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Profesor Maksymowicz. Zdrowie w Regionie KWW Profesor Maksymowicz. Zdrowie w Regionie Nie Tak Zarejestrowany
75 ZPOW-540-75/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Czykwin do Senatu KWW Czykwin do Senatu Nie Tak Zarejestrowany
76 ZPOW-540-76/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni KW Biało-Czerwoni Tak Tak Zarejestrowany
77 ZPOW-540-77/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Prof. Ryszarda Barcika KWW Prof. Ryszarda Barcika Nie Tak Zarejestrowany
78 ZPOW-540-79/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Nurt Odnowy KWW Nurt Odnowy Nie Tak Zarejestrowany
79 ZPOW-540-78/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Kozera Ireneusz do Senatu KWW Kozera do Senatu Nie Tak Zarejestrowany
80 ZPOW-540-80/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Spanski Naszym Senatorem KWW Spanski Naszym Senatorem Nie Tak Zarejestrowany
81 ZPOW-540-81/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Marii Olejniczak KWW Danuty Marii Olejniczak Nie Tak Zarejestrowany
82 ZPOW-540-82/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Jacka Mazurkiewicza KWW Stanisława Jacka Mazurkiewicza Nie Tak Zarejestrowany
83 ZPOW-540-83/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Piwowara KWW Pawła Piwowara Nie Tak Zarejestrowany
84 ZPOW-540-84/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Doroty Wróbel KWW Marzeny Doroty Wróbel Nie Tak Zarejestrowany
85 ZPOW-540-85/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Potempa2015 KWW Potempa2015 Nie Tak Zarejestrowany
86 ZPOW-540-86/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska KWW Polska Obywatelska Nie Tak Zarejestrowany
87 ZPOW-540-87/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń Nie Tak Zarejestrowany
88 ZPOW-540-88/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Sławomira Mocka KWW PL18 Sławomira Mocka Nie Tak Zarejestrowany
89 ZPOW-540-89/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależny Senator Krzysztof Hauba" KWW Niezależny Senator Krzysztof Hauba Nie Tak Zarejestrowany
90 ZPOW-540-90/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP Komitet Wyborczy "Ojcowizna" RP Tak Tak Zarejestrowany
91 ZPOW-540-91/15 Komitet wyborczy partii politycznej Komitet Wyborczy Ruch Narodowy KW Ruch Narodowy Nie Tak Zarejestrowany
92 ZPOW-540-92/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni" Zdzisława Natanka KWW Niezależni Zdzisława Natanka Nie Tak Zarejestrowany
93 ZPOW-540-93/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Mateusz Kania - Program dla Śląska KWW Mateusz Kania - Program dla Śląska Nie Tak Zarejestrowany
94 ZPOW-540-94/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski KWW Pakt Obywatelski Nie Tak Zarejestrowany
95 ZPOW-540-95/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Adama Pietrasa KWW Adama Pietrasa Nie Tak Rozwiązany
96 ZPOW-540-96/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet WYborczy Wyborców Forum Obywatelskie KWW Forum Obywatelskie Nie Tak Zarejestrowany
97 ZPOW-540-97/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica + JOW KWW Zjednoczona Prawica + JOW Nie Tak Zarejestrowany
98 ZPOW-540-98/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Piwowar'15 Stop Korupcji KWW Piwowar'15 Stop Korupcji Nie Tak Zarejestrowany
99 ZPOW-540-99/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego KWW Eligiusza Piotra Komarowskiego Nie Tak Zarejestrowany
100 ZPOW-540-100/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jana Bobek KWWK na Senatora Jana Bobek Nie Tak Zarejestrowany
101 ZPOW-540-101/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Sikorowski'15 KWW Sikorowski'15 Nie Tak Zarejestrowany
102 ZPOW-540-102/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika KWW Bogdana Bardzika Nie Tak Zarejestrowany
103 ZPOW-540-103/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica KWW Zjednoczona Prawica Tak Tak Zarejestrowany
104 ZPOW-540-104/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Heleny Hatka KWW Helena Hatka Nie Tak Zarejestrowany
105 ZPOW-540-105/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego KWW Janusza Wojciechowskiego Nie Tak Zarejestrowany
106 ZPOW-540-106/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Stachura do Senatu KWW Rafał Stachura do Senatu Nie Tak Zarejestrowany
107 ZPOW-540-107/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Spoza Sitwy KWW Spoza Sitwy Nie Tak Zarejestrowany
108 ZPOW-540-108/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Macieja Smoktunowicza KWW Roberta Macieja Smoktunowicza Nie Tak Zarejestrowany
109 ZPOW-540-109/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Pokój KWW Jerzy Pokój Nie Tak Zarejestrowany
110 ZPOW-540-110/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Preissa KWWSP Nie Tak Zarejestrowany
111 ZPOW-540-111/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna Nie Tak Zarejestrowany
112 ZPOW-540-112/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie do Senatu KWW Porozumienie do Senatu Nie Tak Zarejestrowany
113 ZPOW-540-113/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika KWW Józefa Franciszka Wójcika Nie Tak Zarejestrowany
114 ZPOW-540-114/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Poznaniacy do Senatu KWW Poznaniacy do Senatu Nie Tak Odmowa rejestracji
115 ZPOW-540-115/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty KWW Krzysztofa Sońty Nie Tak Zarejestrowany
116 ZPOW-540-116/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Komitet Wyborczy Mariana Pogody KWWBKWMP Nie Tak Zarejestrowany
117 ZPOW-540-117/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Anny Sikory KWW Anny Sikory Nie Tak Zarejestrowany
118 ZPOW-540-118/15 Komitet wyborczy wyborców Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Rocha Cudaka Obywatelski KWW Łukasza Rocha Cudaka Nie Tak Zarejestrowany
119 ZPOW-540-119/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Jarosław Ligas KWW Jarosław Ligas Nie Tak Zarejestrowany
120 ZPOW-540-120/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców "Czartoryski" Zjednoczona Prawica KWW "Czartoryski" Zjednoczona Prawica Nie Tak Zarejestrowany
121 ZPOW-540-121/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Razem do Senatu KWW Razem do Senatu Nie Tak Zarejestrowany
122 ZPOW-540-122/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Waldemara Deski Ku Praworządności i Sprawiedliwości KWW Ruch Społeczny Waldemara Deski Tak Tak Zarejestrowany
123 ZPOW-540-123/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców MójPolityk.pl KWW MójPolityk.pl Tak Tak Odmowa rejestracji
124 ZPOW-540-124/15 Komitet wyborczy wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Młoda Polonia (ZMP) KWW Zjednoczona Młoda Polonia Nie Tak Odmowa rejestracji
125 ZPOW-540-125/15 Komitet wyborczy wyborców Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność Pokoleń KWW JP Nie Tak Odmowa rejestracji
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl