Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2315022
Liczba kart ważnych
1144029
Liczba głosów ważnych
1114245
Liczba głosów nieważnych
29784

Wynik w regionie

3.14%
1.02 %
1.82 %
2.62 %
3.42 %
4.22 %
5.02 %
5.82 %
6.62 %
7.42 %
8.22 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl