Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
321964
Liczba kart ważnych
139177
Liczba głosów ważnych
135678
Liczba głosów nieważnych
3499

Frekwencja w regionie

43.23%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

30.68 %
Jerzy CZERWIŃSKI
KW Prawo i Sprawiedliwość
24.06 %
Ryszard Antoni KNOSALA
KW Platforma Obywatelska RP
21.64 %
Andrzej Dariusz PYZIAK
KWW "Kukiz'15"
11.82 %
Zdzisław Stanisław SARNICKI
KW Nowoczesna Ryszarda Petru
7.86 %
Andrzej Zbigniew BUTRA
Komitet Wyborczy PSL
3.94 %
Hubert Jerzy KOŁODZIEJ
KWW Mniejszość Niemiecka

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
1601 brzeski 32430 72717 33226
45.69 %
1607 nyski 48215 114889 49486
43.07 %
1606 namysłowski 14719 34589 15197
43.94 %
1610 prudnicki 18452 45538 18933
41.58 %
1604 kluczborski 21862 54231 22335
41.18 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl