Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1139200
Liczba kart ważnych
482135
Liczba głosów ważnych
466528
Liczba głosów nieważnych
15607

Wynik w regionie

7.69%
2.06 %
4.03 %
6 %
7.97 %
9.94 %
11.91 %
13.88 %
15.85 %
17.82 %
19.79 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl