Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1031221
Liczba kart ważnych
482794
Liczba głosów ważnych
468690
Liczba głosów nieważnych
14104

Wynik w regionie

9.51%
3.32 %
5.38 %
7.44 %
9.5 %
11.56 %
13.62 %
15.68 %
17.74 %
19.8 %
21.86 %
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2601 buski 26214 3858
14.72%
2602 jędrzejowski 30208 3458
11.45%
2603 kazimierski 10213 2102
20.58%
2604 kielecki 77953 7558
9.70%
2613 włoszczowski 16598 2608
15.71%
2661 Kielce 91732 3050
3.32%
2611 starachowicki 33778 2002
5.93%
2612 staszowski 25447 3495
13.73%
2605 konecki 29440 2180
7.40%
2606 opatowski 18750 4483
23.91%
2607 ostrowiecki 38332 2748
7.17%
2610 skarżyski 29585 1232
4.16%
2608 pińczowski 13442 1689
12.57%
2609 sandomierski 26998 4111
15.23%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl