Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1767283
Liczba kart ważnych
916859
Liczba głosów ważnych
893839
Liczba głosów nieważnych
23020

Wynik w regionie

3.13%
0.66 %
1.95 %
3.24 %
4.53 %
5.82 %
7.11 %
8.4 %
9.69 %
10.98 %
12.27 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl