Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1636579
Liczba kart ważnych
758767
Liczba głosów ważnych
736787
Liczba głosów nieważnych
21980

Wynik w regionie

6.40%
1.26 %
3.5 %
5.74 %
7.98 %
10.22 %
12.46 %
14.7 %
16.94 %
19.18 %
21.42 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl