Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
307750
Liczba kart ważnych
168809
Liczba głosów ważnych
166346
Liczba głosów nieważnych
2463

Wynik w regionie

1.59%
1.59 %
1.59 %
1.59 %
1.59 %
1.59 %
1.59 %
1.59 %
1.59 %
1.59 %
1.59 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
5 Komitet Wyborczy PSL 1 Jarosław Michał RZEPA 847
0.51%
5 Komitet Wyborczy PSL 2 Zygmunt DZIEWGUĆ 69
0.04%
5 Komitet Wyborczy PSL 3 Olgierd KUSTOSZ 156
0.09%
5 Komitet Wyborczy PSL 4 Tadeusz JARZĘBAK 137
0.08%
5 Komitet Wyborczy PSL 5 Stanisława BODNAR 56
0.03%
5 Komitet Wyborczy PSL 6 Dorota Marta KORCZYŃSKA 215
0.13%
5 Komitet Wyborczy PSL 7 Arkadiusz Zygmunt JANOWICZ 30
0.02%
5 Komitet Wyborczy PSL 8 Paweł MAREK 41
0.02%
5 Komitet Wyborczy PSL 9 Jan KOZAK 40
0.02%
5 Komitet Wyborczy PSL 10 Ewa Agnieszka DELĄG 67
0.04%
5 Komitet Wyborczy PSL 11 Mieczysław SYPIEŃ 15
0.01%
5 Komitet Wyborczy PSL 12 Kazimierz LIPIŃSKI 51
0.03%
5 Komitet Wyborczy PSL 13 Marek Marcin SYNOWIECKI 19
0.01%
5 Komitet Wyborczy PSL 14 Dorota Ewa EKIERT 38
0.02%
5 Komitet Wyborczy PSL 15 Bohdan January ROSZKOWSKI 150
0.09%
5 Komitet Wyborczy PSL 16 Elżbieta ZIÓŁKOWSKA 46
0.03%
5 Komitet Wyborczy PSL 17 Justyna JAKUBOWICZ 64
0.04%
5 Komitet Wyborczy PSL 18 Joanna STASIAK 22
0.01%
5 Komitet Wyborczy PSL 19 Lilia Julia ŁAWICKA 33
0.02%
5 Komitet Wyborczy PSL 20 Andrzej Zdzisław DURKA 223
0.13%
5 Komitet Wyborczy PSL 21 Anna NOWAK 201
0.12%
5 Komitet Wyborczy PSL 22 Anna Agnieszka MATUSZEWSKA 45
0.03%
5 Komitet Wyborczy PSL 23 Eugeniusz JASIEWICZ 16
0.01%
5 Komitet Wyborczy PSL 24 Damian SIMIŃSKI 66
0.04%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
326201 Szczecin 166346 2647
1.59%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl