Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
636139
Liczba kart ważnych
274377
Liczba głosów ważnych
266166
Liczba głosów nieważnych
8211

Wynik w regionie

8.44%
3.33 %
5.17 %
7.01 %
8.85 %
10.69 %
12.53 %
14.37 %
16.21 %
18.05 %
19.89 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
5 Komitet Wyborczy PSL 1 Urszula Stefania PASŁAWSKA 6354
2.39%
Tak
5 Komitet Wyborczy PSL 2 Marian Tadeusz PODZIEWSKI 3020
1.13%
5 Komitet Wyborczy PSL 3 Tomasz MAKOWSKI 518
0.19%
5 Komitet Wyborczy PSL 4 Wioletta ŚLĄSKA-ZYŚK 2629
0.99%
5 Komitet Wyborczy PSL 5 Sylwia Monika JASKULSKA 1551
0.58%
5 Komitet Wyborczy PSL 6 Radosław KRÓL 1168
0.44%
5 Komitet Wyborczy PSL 7 Marcin Marian PIWOWARCZYK 988
0.37%
5 Komitet Wyborczy PSL 8 Elżbieta ŁOBODZIŃSKA-MŁYNARCZYK 132
0.05%
5 Komitet Wyborczy PSL 9 Ryszard Marek KAWCZYŃSKI 704
0.26%
5 Komitet Wyborczy PSL 10 Stanisław BUŁAJEWSKI 1051
0.39%
5 Komitet Wyborczy PSL 11 Aneta Jolanta STANKIEWICZ 233
0.09%
5 Komitet Wyborczy PSL 12 Dariusz CHARUBIN 348
0.13%
5 Komitet Wyborczy PSL 13 Teresa KOCBACH 153
0.06%
5 Komitet Wyborczy PSL 14 Ewa OSTROWSKA 516
0.19%
5 Komitet Wyborczy PSL 15 Wojciech RUCIŃSKI 414
0.16%
5 Komitet Wyborczy PSL 16 Jarosław FRANCZUK 361
0.14%
5 Komitet Wyborczy PSL 17 Zygmunt RZĄP 568
0.21%
5 Komitet Wyborczy PSL 18 Zbigniew SUŁEK 217
0.08%
5 Komitet Wyborczy PSL 19 Robert KARWOWSKI 173
0.06%
5 Komitet Wyborczy PSL 20 Leszek Adam ŚPIEWAK 1360
0.51%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2805 ełcki 26217 1338
5.10%
2806 giżycki 18359 1677
9.13%
2808 kętrzyński 18527 1452
7.84%
2810 mrągowski 15989 1749
10.94%
2811 nidzicki 9735 1450
14.89%
2813 olecki 9662 697
7.21%
2814 olsztyński 39820 3931
9.87%
2816 piski 16960 2778
16.38%
2817 szczycieński 21616 2698
12.48%
2818 gołdapski 7672 1666
21.72%
2819 węgorzewski 6740 532
7.89%
2862 Olsztyn 74869 2490
3.33%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl