Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Samoobrona

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1031221
Liczba kart ważnych
482794
Liczba głosów ważnych
468690
Liczba głosów nieważnych
14104

Wynik w regionie

0.10%
0.04 %
0.06 %
0.08 %
0.1 %
0.12 %
0.14 %
0.16 %
0.18 %
0.2 %
0.22 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
13 KW Samoobrona 1 Janusz LAMER 102
0.02%
13 KW Samoobrona 2 Sylwia Maria KASPERCZYK-FRĄCZEK 24
0.01%
13 KW Samoobrona 3 Mieczysław UZAREWICZ 12
0.00%
13 KW Samoobrona 4 Anna Małgorzata KACZMARSKA-ADAMCZYK 37
0.01%
13 KW Samoobrona 5 Stanisław Wiktor JABŁOŃSKI 55
0.01%
13 KW Samoobrona 6 Lukasz Pawel MATANEK 10
0.00%
13 KW Samoobrona 7 Katarzyna Emilia PACIOREK 15
0.00%
13 KW Samoobrona 8 Kazimierz Ignacy KRAWCZYK 45
0.01%
13 KW Samoobrona 9 Anna Katarzyna BRZEZIŃSKA 25
0.01%
13 KW Samoobrona 10 Sławomir Wojciech PYŁA 13
0.00%
13 KW Samoobrona 11 Ewa Sylwia JAROSZ 23
0.00%
13 KW Samoobrona 12 Patrycja Paulina BIELECKA-CZOSNYKA 5
0.00%
13 KW Samoobrona 13 Adrian Wojciech SOCHA 15
0.00%
13 KW Samoobrona 14 Agnieszka Bogusława WÓJCIK 23
0.00%
13 KW Samoobrona 15 Sławomir Artur SZOSTAK 24
0.01%
13 KW Samoobrona 16 Barbara BOJKO 20
0.00%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2601 buski 26214 48
0.18%
2602 jędrzejowski 30208 39
0.13%
2603 kazimierski 10213 11
0.11%
2604 kielecki 77953 67
0.09%
2613 włoszczowski 16598 17
0.10%
2661 Kielce 91732 37
0.04%
2611 starachowicki 33778 34
0.10%
2612 staszowski 25447 17
0.07%
2605 konecki 29440 20
0.07%
2606 opatowski 18750 22
0.12%
2607 ostrowiecki 38332 45
0.12%
2610 skarżyski 29585 48
0.16%
2608 pińczowski 13442 26
0.19%
2609 sandomierski 26998 17
0.06%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl