Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Samoobrona

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
947710
Liczba kart ważnych
446341
Liczba głosów ważnych
435368
Liczba głosów nieważnych
10973

Wynik w regionie

0.14%
0.05 %
0.09 %
0.13 %
0.17 %
0.21 %
0.25 %
0.29 %
0.33 %
0.37 %
0.41 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
13 KW Samoobrona 1 Andrzej Eugeniusz CHMIELEWSKI 159
0.04%
13 KW Samoobrona 2 Jan PERKOWSKI 72
0.02%
13 KW Samoobrona 3 Kazimierz KORYTKOWSKI 45
0.01%
13 KW Samoobrona 4 Tadeusz SADOWSKI 25
0.01%
13 KW Samoobrona 5 Grażyna MILEWSKA 31
0.01%
13 KW Samoobrona 6 Józef FIERTEK 6
0.00%
13 KW Samoobrona 7 Marek KRYŃSKI 17
0.00%
13 KW Samoobrona 8 Wiesław CZEROBKA 16
0.00%
13 KW Samoobrona 9 Dariusz Stanisław JAGŁOWSKI 10
0.00%
13 KW Samoobrona 10 Adam Piotr MOICZEK 29
0.01%
13 KW Samoobrona 11 Urszula GÓRSKA 26
0.01%
13 KW Samoobrona 12 Józef Izydor KOZŁOWSKI 12
0.00%
13 KW Samoobrona 13 Przemysław REMBISZEWSKI 16
0.00%
13 KW Samoobrona 14 Kamil KUŁAK 15
0.00%
13 KW Samoobrona 15 Edward POLAKOWSKI 9
0.00%
13 KW Samoobrona 16 Anna JAGŁOWSKA 8
0.00%
13 KW Samoobrona 17 Janina PUCZYŃSKA 4
0.00%
13 KW Samoobrona 18 Ewa PIETRZAK 14
0.00%
13 KW Samoobrona 19 Anna MAKSIMCZUK 11
0.00%
13 KW Samoobrona 20 Grzegorz SOKOŁOWSKI 10
0.00%
13 KW Samoobrona 21 Katarzyna KONCEWICZ 16
0.00%
13 KW Samoobrona 22 Iwona KRZYWICKA 15
0.00%
13 KW Samoobrona 23 Czesław KOZŁOWSKI 14
0.00%
13 KW Samoobrona 24 Katarzyna SOLMIŃSKA 9
0.00%
13 KW Samoobrona 25 Krystyna ANDRACKA 3
0.00%
13 KW Samoobrona 26 Emil TRZASKA 15
0.00%
13 KW Samoobrona 27 Katarzyna OGONOWSKA 19
0.00%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2009 sejneński 6171 17
0.28%
2013 wysokomazowiecki 22962 68
0.30%
2007 łomżyński 17085 44
0.26%
2001 augustowski 19283 87
0.45%
2002 białostocki 55735 59
0.11%
2008 moniecki 12919 20
0.15%
2063 Suwałki 24710 24
0.10%
2011 sokólski 23152 41
0.18%
2014 zambrowski 15696 14
0.09%
2061 Białystok 125354 59
0.05%
2003 bielski 20664 22
0.11%
2062 Łomża 22775 16
0.07%
2004 grajewski 14750 21
0.14%
2012 suwalski 11530 55
0.48%
2005 hajnowski 15056 17
0.11%
2010 siemiatycki 15480 44
0.28%
2006 kolneński 12046 18
0.15%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl