Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy KORWiN

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
199451
Liczba kart ważnych
174805
Liczba głosów ważnych
173570
Liczba głosów nieważnych
1235

Wynik w regionie

12.54%
12.54 %
12.54 %
12.54 %
12.54 %
12.54 %
12.54 %
12.54 %
12.54 %
12.54 %
12.54 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
4 KW KORWiN 1 Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE 19482
11.22%
4 KW KORWiN 2 Tomasz Krzysztof SOMMER 620
0.36%
4 KW KORWiN 3 Miriam SHADED 836
0.48%
4 KW KORWiN 4 Paweł Jakub MISZCZUK 55
0.03%
4 KW KORWiN 5 Krzysztof WOŹNIAK 278
0.16%
4 KW KORWiN 6 Wojciech Piotr JĘDRZEJCZYK 22
0.01%
4 KW KORWiN 7 Krzysztof Piotr BRONOWSKI 24
0.01%
4 KW KORWiN 8 Rafał Konrad KOZICKI 25
0.01%
4 KW KORWiN 9 Grzegorz Michał BEREDA 16
0.01%
4 KW KORWiN 10 Przemek Jerzy DE SKUBA SKWIRCZYŃSKI 30
0.02%
4 KW KORWiN 11 Katarzyna Anna ZALEŚNA 41
0.02%
4 KW KORWiN 12 Adam MARSZEWSKI 2
0.00%
4 KW KORWiN 13 Adam Aleksander WOJTACKI 7
0.00%
4 KW KORWiN 14 Michał SOBIERAJSKI 9
0.01%
4 KW KORWiN 15 Marek MUCHA 13
0.01%
4 KW KORWiN 16 Jarosław Henryk KUCHARSKI 7
0.00%
4 KW KORWiN 17 Krzysztof Marian ZIELIŃSKI 8
0.00%
4 KW KORWiN 18 Andżelika Maria WALASZEK-POKORA 4
0.00%
4 KW KORWiN 19 Joanna KRZYSZTOFIK 12
0.01%
4 KW KORWiN 20 Sławomir Marcin DĄBROWSKI 6
0.00%
4 KW KORWiN 21 Krzysztof Mateusz OLĘDZKI 19
0.01%
4 KW KORWiN 22 Damian Adam MARKS 12
0.01%
4 KW KORWiN 23 Aleksandra ORŁOWSKA 18
0.01%
4 KW KORWiN 24 Jarosław MODZELEWSKI 4
0.00%
4 KW KORWiN 25 Janusz KUNOWSKI 11
0.01%
4 KW KORWiN 26 Grzegorz Piotr ŚWIDERSKI 18
0.01%
4 KW KORWiN 27 Natalia Alina OSTROWSKA 13
0.01%
4 KW KORWiN 28 Katarzyna MIKOŁAJCZAK 6
0.00%
4 KW KORWiN 29 Krzysztof Roman DASZKIEWICZ-BORTNOWSKI 4
0.00%
4 KW KORWiN 30 Adam KRÓL 33
0.02%
4 KW KORWiN 31 Agnieszka Teresa STRZODA 6
0.00%
4 KW KORWiN 32 Beata Katarzyna TODOROWSKA-WOJTAS 2
0.00%
4 KW KORWiN 33 Rafał Paweł DELAKOWICZ 4
0.00%
4 KW KORWiN 34 Danuta Bożena SKARBEK 10
0.01%
4 KW KORWiN 35 Michał Marian WOŁOSZYN 14
0.01%
4 KW KORWiN 36 Michał KACZYŃSKI 12
0.01%
4 KW KORWiN 37 Anna Maria PRUSKA-WISZNIOWSKA 10
0.01%
4 KW KORWiN 38 Agnieszka BANASZEK 20
0.01%
4 KW KORWiN 39 Agnieszka KUTYŁOWSKA 31
0.02%
4 KW KORWiN 40 Kamila STEFANEK-BAWOLSKA 23
0.01%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
149901 Zagranica 173570 21767
12.54%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl