Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy KORWiN

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1561289
Liczba kart ważnych
1105429
Liczba głosów ważnych
1095215
Liczba głosów nieważnych
10214

Wynik w regionie

6.18%
4.98 %
5.74 %
6.5 %
7.26 %
8.02 %
8.78 %
9.54 %
10.3 %
11.06 %
11.82 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
4 KW KORWiN 1 Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE 56994
5.20%
4 KW KORWiN 2 Tomasz Krzysztof SOMMER 2680
0.24%
4 KW KORWiN 3 Miriam SHADED 3644
0.33%
4 KW KORWiN 4 Paweł Jakub MISZCZUK 266
0.02%
4 KW KORWiN 5 Krzysztof WOŹNIAK 1056
0.10%
4 KW KORWiN 6 Wojciech Piotr JĘDRZEJCZYK 76
0.01%
4 KW KORWiN 7 Krzysztof Piotr BRONOWSKI 91
0.01%
4 KW KORWiN 8 Rafał Konrad KOZICKI 53
0.00%
4 KW KORWiN 9 Grzegorz Michał BEREDA 103
0.01%
4 KW KORWiN 10 Przemek Jerzy DE SKUBA SKWIRCZYŃSKI 67
0.01%
4 KW KORWiN 11 Katarzyna Anna ZALEŚNA 273
0.02%
4 KW KORWiN 12 Adam MARSZEWSKI 50
0.00%
4 KW KORWiN 13 Adam Aleksander WOJTACKI 74
0.01%
4 KW KORWiN 14 Michał SOBIERAJSKI 66
0.01%
4 KW KORWiN 15 Marek MUCHA 137
0.01%
4 KW KORWiN 16 Jarosław Henryk KUCHARSKI 54
0.00%
4 KW KORWiN 17 Krzysztof Marian ZIELIŃSKI 36
0.00%
4 KW KORWiN 18 Andżelika Maria WALASZEK-POKORA 93
0.01%
4 KW KORWiN 19 Joanna KRZYSZTOFIK 58
0.01%
4 KW KORWiN 20 Sławomir Marcin DĄBROWSKI 58
0.01%
4 KW KORWiN 21 Krzysztof Mateusz OLĘDZKI 106
0.01%
4 KW KORWiN 22 Damian Adam MARKS 97
0.01%
4 KW KORWiN 23 Aleksandra ORŁOWSKA 110
0.01%
4 KW KORWiN 24 Jarosław MODZELEWSKI 95
0.01%
4 KW KORWiN 25 Janusz KUNOWSKI 95
0.01%
4 KW KORWiN 26 Grzegorz Piotr ŚWIDERSKI 88
0.01%
4 KW KORWiN 27 Natalia Alina OSTROWSKA 66
0.01%
4 KW KORWiN 28 Katarzyna MIKOŁAJCZAK 36
0.00%
4 KW KORWiN 29 Krzysztof Roman DASZKIEWICZ-BORTNOWSKI 22
0.00%
4 KW KORWiN 30 Adam KRÓL 161
0.01%
4 KW KORWiN 31 Agnieszka Teresa STRZODA 25
0.00%
4 KW KORWiN 32 Beata Katarzyna TODOROWSKA-WOJTAS 16
0.00%
4 KW KORWiN 33 Rafał Paweł DELAKOWICZ 30
0.00%
4 KW KORWiN 34 Danuta Bożena SKARBEK 46
0.00%
4 KW KORWiN 35 Michał Marian WOŁOSZYN 59
0.01%
4 KW KORWiN 36 Michał KACZYŃSKI 108
0.01%
4 KW KORWiN 37 Anna Maria PRUSKA-WISZNIOWSKA 45
0.00%
4 KW KORWiN 38 Agnieszka BANASZEK 108
0.01%
4 KW KORWiN 39 Agnieszka KUTYŁOWSKA 266
0.02%
4 KW KORWiN 40 Kamila STEFANEK-BAWOLSKA 192
0.02%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
1465 Warszawa 921645 45933
4.98%
1499 Zagranica 173570 21767
12.54%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl