Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Spis komisji

Nr Adres Obszar Nr okręgu sejm Nr okręgu senat Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Urząd Gminy Dywity segment C
Dywity ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
Sołectwo Dywity, miejscowość Dągi, miejscowość Dywity, ulice: Jana Pawła II, Jeziorna, Jeżynowa, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Ogrodowa, Okrągła, Olsztyńska numery parzyste od 2 do 62 i numery od 90 do końca, Prosta, Różana, Sosnowa, Sportowa, Spółdzielcza. 35 86 Nie
2 Urząd Gminy Dywity segment C
Dywity ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
Sołectwo Dywity, miejscowość Dywity, ulice: Barczewskiego, Grzybowa, Ługwałdzka, Nad Stawem, Olsztyńska numery nieparzyste od 1 do 89 i numery parzyste od 64 do 88, Polna, Słoneczna, Sołectwo Ługwałd. 35 86 Tak
3 Świetlica Wiejska w Spręcowie
Spręcowo 106
11-001 Dywity
Sołectwo Dąbrówka Wielka, Sołectwo Rozgity, Sołectwo Sętal, Sołectwo Spręcowo. 35 86 Tak
4 Szkoła Podstawowa w Tuławkach
Tuławki 31
11-001 Dywity
Sołectwo Gady, Sołectwo Tuławki. 35 86 Tak
5 Świetlica Wiejska w Gradkach
Gradki 32b
11-001 Dywity
Sołectwo Frączki, Sołectwo Gradki, Sołectwo Nowe Włóki, miejscowości: Nowe Włóki, Plutki. 35 86 Nie
6 Świetlica Wiejska w Barkwedzie
Barkweda 14
11-001 Dywity
Sołectwo Barkweda, Sołectwo Brąswałd, Sołectwo Bukwałd, Sołectwo Redykajny. 35 86 Nie
7 Świetlica Wiejska w Słupach
Słupy 44
10-381 Olsztyn
Sołectwo Słupy, miejscowości: Kieźliny - Osiedle Leśne, Słupy 35 86 Nie
8 Świetlica Wiejska w Kieźlinach
Kieźliny ul. Ks. Jakuba Jagałły 3a
10-371 Olsztyn
Sołectwo Kieźliny, część miejscowości Kieźliny, ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Romana Domagały, O. Stanisława Dziwoty, Zbigniewa Herberta, Ks. Jakuba Jagałły, Zofii Kossak-Szczuckiej, Juliusza Malewskiego, Tadeusza Różewicza, Pawła Sowy, Leopolda Staffa, Edyty Stein, Czesława Niemena i numery bez ulic, miejscowość Wadąg, Sołectwo Zalbki, miejscowości: Myki, Szypry, Zalbki. 35 86 Nie
9 Świetlica Wiejska w Różnowie
Różnowo 17
11-001 Dywity
Sołectwo Różnowo 35 86 Nie
10 Dom Opieki Społecznej "Dom Nad Doliną" w Różnowie
Różnowo 70A
11-001 Dywity
Różnowo nr 70 A 35 86 Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl