Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu nr 35, siedziba OKW: Olsztyn

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na posłów
160
Mężczyzn
93
Kobiet
67
Średni wiek kandydatów
42
Średni wiek kobiet
40
Średni wiek mężczyzn
44

Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Iwona Ewa ARENT ARENT politolog Olsztyn Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Selim CHAZBIJEWICZ CHAZBIJEWICZ nauczyciel akademicki Olsztyn Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Wojciech KOSSAKOWSKI KOSSAKOWSKI prawnik Ełk Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4 Jerzy Wojciech MAlzECKI MAŁECKI bankowiec Pisz Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
5 Szczepan Tadeusz OLBRYsz OLBRYŚ ekonomista Szczytno Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
6 Małgorzata SUszWIlzlzO SUŚWIŁŁO nauczyciel akademicki Giedajty Nie należy do partii politycznej
7 Patryk KOZlzOWSKI KOZŁOWSKI historyk Nidzica Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
8 Tadeusz PLAWGO PLAWGO lekarz pediatra Barczewo Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
9 Karol Robert MARCHEL MARCHEL dyrektor szkoły Ełk Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
10 Jerzy Antoni GOSIEWSKI GOSIEWSKI inżynier leśnictwa Mrągowo Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
11 Grażyna Barbara SENDA SENDA przedsiębiorca Gołdap Nie należy do partii politycznej
12 Marek ZAWADKA ZAWADKA radca prawny Węgorzewo Nie należy do partii politycznej
13 Wioletta CZECH CZECH reporter telewizyjny Kętrzyn Nie należy do partii politycznej
14 Sławomir PRUSACZYK PRUSACZYK przedsiębiorca Mrągowo Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
15 Michał Piotr WYPIJ WYPIJ politolog Olsztyn Członek partii Polska Razem Zjednoczona Prawica
16 Ewa KRZYzzzEWSKA KRZYŻEWSKA rolnik Kozłowo Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
17 Ewa Katarzyna KUNDA KUNDA prawnik Giżycko Nie należy do partii politycznej
18 Elżbieta Ewa WIRSKA WIRSKA nauczyciel akademicki Olsztyn Członek partii Solidarna Polska
19 Edward OszKO OŚKO adwokat Olsztyn Nie należy do partii politycznej
20 Dariusz Stanisław RUDNIK RUDNIK nauczyciel Olsztyn Członek partii Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Janusz Władysław CICHOnz CICHOŃ wykładowca akademicki Tuławki Członek partii Platforma Obywatelska RP
2 Anna WASILEWSKA WASILEWSKA technolog żywności Olsztyn Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Paweł PAPKE PAPKE pedagog Olsztyn Członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Beata Maria BUBLEWICZ BUBLEWICZ socjolog Olsztyn Członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Andrzej ORZECHOWSKI ORZECHOWSKI ekonomista Ełk Członek partii Platforma Obywatelska RP
6 Eugeniusz Kazimierz KOCH KOCH przedsiębiorca Kętrzyn Członek partii Platforma Obywatelska RP
7 Igor CHMIELInzSKI CHMIELIŃSKI inżynier budownictwa Szczytno Nie należy do partii politycznej
8 Joanna Klaudia MICHALSKA MICHALSKA asystent do spraw księgowości Różnowo Członek partii Platforma Obywatelska RP
9 Wojciech ZIELInzSKI ZIELIŃSKI mechanizator rolnictwa Biała Piska Członek partii Platforma Obywatelska RP
10 Jarosław Marek SlzOMA SŁOMA historyk Olsztyn Członek partii Platforma Obywatelska RP
11 Iwona Maria KRozLIK KRÓLIK urzędnik Bartąg Członek partii Platforma Obywatelska RP
12 Aneta NAPIozRKOWSKA NAPIÓRKOWSKA główny księgowy Olsztyn Członek partii Platforma Obywatelska RP
13 Tadeusz CIBORSKI CIBORSKI specjalista zdrowia publicznego Węgorzewo Nie należy do partii politycznej
14 Izabella Maria BORKOWSKA BORKOWSKA adwokat Świętajno Nie należy do partii politycznej
15 Julian OSIECKI OSIECKI ekonomista Mrągowo Członek partii Platforma Obywatelska RP
16 Ludwika KROPIEWNICKA KROPIEWNICKA filolog Ełk Nie należy do partii politycznej
17 Przemysław Artur BURDYnzSKI BURDYŃSKI specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Nidzica Członek partii Platforma Obywatelska RP
18 Katarzyna SOBIECH SOBIECH socjolog Pisz Nie należy do partii politycznej
19 Robert WARAKSA WARAKSA ekonomista Olsztynek Członek partii Platforma Obywatelska RP
20 Jolanta PIOTROWSKA PIOTROWSKA ekonomista Giżycko Członek partii Platforma Obywatelska RP

Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Emilia Wioletta KONWERSKA KONWERSKA filolog polski Olsztyn Członek partii Partia Razem
2 Jacek JezDRZEJCZYK JĘDRZEJCZYK technik mechanik Olsztyn Członek partii Partia Razem
3 Katarzyna SKROK SKROK student Legnica Członek partii Partia Razem
4 Sebastian Piotr NALAZEK NALAZEK student Grzybno Członek partii Partia Razem
5 Magdalena RUTKOWSKA RUTKOWSKA pracownik prac dorywczych Rozogi Członek partii Partia Razem
6 Grzegorz Artur BOBROWICZ BOBROWICZ inżynier elektryk automatyk Olsztyn Członek partii Partia Razem
7 Zofia Ludmiła ZUBA ZUBA technik elektronik Olsztyn Nie należy do partii politycznej
8 Michał JUnzCZYK JUŃCZYK rybak Mrągowo Nie należy do partii politycznej
9 Maria Violetta JASEWICZ JASEWICZ dyrektor sprzedaży Olsztyn Nie należy do partii politycznej
10 Artur SOBIELA SOBIELA historyk Olsztyn Członek partii Partia Razem

Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Mariusz Robert FILIPOWICZ FILIPOWICZ przedsiębiorca Ełk Członek partii KORWiN
2 Joanna MICHALEWICZ MICHALEWICZ inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy Giżycko Członek partii KORWiN
3 Andrzej Piotr WYRezBEK WYRĘBEK lekarz Dobre Miasto Członek partii KORWiN
4 Karol Błażej NOSEK NOSEK grafik Ruciane-Nida Członek partii KORWiN
5 Sławomir DAnzCZUK DAŃCZUK przedsiębiorca Olsztyn Członek partii KORWiN
6 Wojciech Janusz GozRSKI GÓRSKI technik informatyk Szczytno Członek partii KORWiN
7 Dominik GOLAK GOLAK przedsiębiorca Ełk Nie należy do partii politycznej
8 Konrad SAJKOWSKI SAJKOWSKI przedsiębiorca Kochanówka Członek partii KORWiN
9 Paweł OLENDER OLENDER ekonomista Olsztyn Członek partii KORWiN
10 Katarzyna MRozZ MRÓZ inżynier mechanik Ełk Członek partii KORWiN
11 Mariusz Tomasz CIEszLIK CIEŚLIK przedsiębiorca Giżycko Nie należy do partii politycznej
12 Agnieszka NOCNA NOCNA przedsiębiorca Giżycko Członek partii KORWiN
13 Jacek Marek SIWKO SIWKO przedsiębiorca Brejdyny Członek partii KORWiN
14 Grzegorz Jacek PIWKO PIWKO lekarz Gołdap Nie należy do partii politycznej
15 Martyna LICHACZ LICHACZ pedagog Giżycko Nie należy do partii politycznej
16 Krzysztof Paweł FIEDOROWICZ FIEDOROWICZ inżynier elektronik Giżycko Członek partii KORWiN
17 Barbara RAINKO RAINKO położna Ruciane-Nida Nie należy do partii politycznej
18 Krzysztof RYTELEWSKI RYTELEWSKI politolog Ełk Członek partii KORWiN
19 Elżbieta WRONKA WRONKA przedsiębiorca Mrągowo Nie należy do partii politycznej
20 Anna JAKUBOWSKA JAKUBOWSKA przedsiębiorca Mrągowo Członek partii KORWiN

Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Urszula Stefania PASlzAWSKA PASŁAWSKA prawnik Biskupiec Członek partii PSL
2 Marian Tadeusz PODZIEWSKI PODZIEWSKI pracownik administracji rządowej Gołdap Członek partii PSL
3 Tomasz MAKOWSKI MAKOWSKI ekonomista Ełk Członek partii PSL
4 Wioletta szLazSKA-ZYszK ŚLĄSKA-ZYŚK pedagog Osiniak-Piotrowo Członek partii PSL
5 Sylwia Monika JASKULSKA JASKULSKA inżynier rolnictwa Dźwierzuty Członek partii PSL
6 Radosław KRozL KRÓL ichtiolog Wydminy Członek partii PSL
7 Marcin Marian PIWOWARCZYK PIWOWARCZYK automatyk Mrągowo Członek partii PSL
8 Elżbieta lzOBODZInzSKA-MlzYNARCZYK ŁOBODZIŃSKA-MŁYNARCZYK lekarz medycyny Olsztyn Nie należy do partii politycznej
9 Ryszard Marek KAWCZYnzSKI KAWCZYŃSKI pedagog Pieckowo Członek partii PSL
10 Stanisław BUlzAJEWSKI BUŁAJEWSKI prawnik Mrągowo Nie należy do partii politycznej
11 Aneta Jolanta STANKIEWICZ STANKIEWICZ pedagog Banie Mazurskie Nie należy do partii politycznej
12 Dariusz CHARUBIN CHARUBIN pedagog Monety Członek partii PSL
13 Teresa KOCBACH KOCBACH lekarz Olsztyn Nie należy do partii politycznej
14 Ewa OSTROWSKA OSTROWSKA pracownik administracji samorządowej Giżycko Nie należy do partii politycznej
15 Wojciech RUCInzSKI RUCIŃSKI informatyk Dobre Miasto Nie należy do partii politycznej
16 Jarosław FRANCZUK FRANCZUK pedagog Ełk Nie należy do partii politycznej
17 Zygmunt RZazP RZĄP rolnik Olszyny Członek partii PSL
18 Zbigniew SUlzEK SUŁEK rolnik Dunajek Nie należy do partii politycznej
19 Robert KARWOWSKI KARWOWSKI rolnik Ełk Członek partii PSL
20 Leszek Adam szPIEWAK ŚPIEWAK pracownik administracji samorządowej Nidzica Członek partii PSL

Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Tadeusz IWInzSKI IWIŃSKI nauczyciel akademicki Warszawa Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
2 Maria Wanda DZIENISIEWICZ DZIENISIEWICZ urzędnik Olecko Nie należy do partii politycznej
3 Jerzy Mieczysław CZEPUlzKOWSKI CZEPUŁKOWSKI nauczyciel Ełk Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
4 Wiesław Stanisław KOWALSKI KOWALSKI przedsiębiorca Giżycko Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
5 Krzysztof RUMInzSKI RUMIŃSKI emeryt Pisz Członek partii Twój Ruch
6 Mieczysław ASZKIElzOWICZ ASZKIEŁOWICZ rolnik Jonkowo Nie należy do partii politycznej
7 Anna LORENZ LORENZ student Sąpłaty Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
8 Joanna Katarzyna SOSNOWSKA SOSNOWSKA pracownik administracji samorządowej Olsztyn Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
9 Katarzyna TOBOLSKA TOBOLSKA psycholog Olsztyn Członek partii ZIELONI
10 Krzysztof KACPRZYCKI KACPRZYCKI urzędnik Olsztyn Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
11 Jarosław PIENIAK PIENIAK pracownik administracji samorządowej Reszel Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
12 Barbara DAWCEWICZ DAWCEWICZ ekonomista Ogonki Nie należy do partii politycznej
13 Grzegorz Tomasz GIEDA GIEDA student Włocławek Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
14 Małgorzata ZWIERZCHOWSKA ZWIERZCHOWSKA ekonomista Nidzica Nie należy do partii politycznej
15 Paweł SCHMIDT SCHMIDT bankowiec Warpuny Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
16 Beata Justyna SZULInzSKA SZULIŃSKA archiwista Chełchy Nie należy do partii politycznej
17 Artur Janusz FURSEWICZ FURSEWICZ strażak zawodowy Giżycko Członek partii Twój Ruch
18 Czesława ORZElz ORZEŁ emeryt Olecko Nie należy do partii politycznej
19 Małgorzata Karolina STRENKOWSKA STRENKOWSKA optyk Gołdap Nie należy do partii politycznej
20 Marcin Robert KULASEK KULASEK urzędnik Olsztyn Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej

Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Andrzej MACIEJEWSKI MACIEJEWSKI politolog Giedajty Nie należy do partii politycznej
2 Tomasz Tadeusz DUDZIAK DUDZIAK politolog Korsze Nie należy do partii politycznej
3 Iwona Janina MOzzzEJKO MOŻEJKO pielęgniarka Klebark Wielki Nie należy do partii politycznej
4 Piotr MILEWSKI MILEWSKI pedagog Reszel Nie należy do partii politycznej
5 Piotr Cezary LISIECKI LISIECKI przedsiębiorca Naglady Członek partii Unia Polityki Realnej
6 Łukasz ZAKRZEWSKI ZAKRZEWSKI inżynier budownictwa Giżycko Nie należy do partii politycznej
7 Elżbieta szMIGIEL ŚMIGIEL księgowy Gdańsk Nie należy do partii politycznej
8 Agnieszka ROSZIG ROSZIG główna księgowa Koczarki Nie należy do partii politycznej
9 Piotr NIEDzzWIECKI NIEDŹWIECKI inżynier mechanik Olsztyn Nie należy do partii politycznej
10 Maja OLSZTYN OLSZTYN przedstawiciel medyczny Olsztyn Nie należy do partii politycznej
11 Magdalena KOWALIK KOWALIK pracownik ochrony fizycznej Olsztyn Nie należy do partii politycznej
12 Wojciech Piotr SZEWCZAK SZEWCZAK nauczyciel historii Szczytno Nie należy do partii politycznej
13 Aneta Maria szWIERzzzEWSKA ŚWIERŻEWSKA opiekun w domu pomocy społecznej Olsztyn Nie należy do partii politycznej
14 Tomasz PITURA PITURA specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Olsztyn Nie należy do partii politycznej
15 Robert Janusz JURKOWSKI JURKOWSKI rzeczoznawca majątkowy Ełk Nie należy do partii politycznej
16 Henryk Tadeusz FALKOWSKI FALKOWSKI nauczyciel historii Olsztyn Nie należy do partii politycznej

Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Mirosław Józef PAMPUCH PAMPUCH radca prawny Wrzesina Nie należy do partii politycznej
2 Katarzyna Anna JEKIEL JEKIEL przedsiębiorca Olsztyn Nie należy do partii politycznej
3 Ireneusz CZERSKI CZERSKI menedżer hotelarstwa Olsztyn Nie należy do partii politycznej
4 Jacek KULETA KULETA lekarz Olsztyn Nie należy do partii politycznej
5 Anna Małgorzata PIECZKIN PIECZKIN nauczyciel Olsztyn Nie należy do partii politycznej
6 Waldemar Ryszard KLINK KLINK przedsiębiorca Olsztyn Nie należy do partii politycznej
7 Dorota Anna D'AYSTETTEN D'AYSTETTEN anglista Olsztyn Nie należy do partii politycznej
8 Adam Arkadiusz PADEREWSKI PADEREWSKI przedsiębiorca Olsztyn Nie należy do partii politycznej
9 Andrzej WASILEWSKI WASILEWSKI ekonomista Barciany Nie należy do partii politycznej
10 Agnieszka Maria WACH WACH księgowy Olsztyn Nie należy do partii politycznej
11 Michał HEJBUDZKI HEJBUDZKI adwokat Olsztyn Nie należy do partii politycznej
12 Agnieszka Alicja KOBS KOBS przedsiębiorca Olsztyn Nie należy do partii politycznej
13 Adam Mariusz LUDKIEWICZ LUDKIEWICZ geodeta Olsztyn Nie należy do partii politycznej
14 Izabela Barbara SMOLInzSKA-LETZA SMOLIŃSKA-LETZA urzędnik samorządowy Olsztyn Nie należy do partii politycznej
15 Katarzyna TOMCZYK TOMCZYK pedagog Olsztyn Nie należy do partii politycznej
16 Dariusz Krystian WIszNIEWSKI WIŚNIEWSKI przedsiębiorca Giżycko Nie należy do partii politycznej
17 Wojciech Mieczysław KONECKO KONECKO poligraf Olsztyn Nie należy do partii politycznej
18 Szymon Adam PELINKO PELINKO ekonomista Olsztyn Nie należy do partii politycznej
19 Aleksandra Jolanta SZCZYGlzO SZCZYGŁO pedagog Jeziorany Nie należy do partii politycznej
20 Radosław BLOCH BLOCH ekonomista Biskupiec Nie należy do partii politycznej

Lista nr 10: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Damian DOBKOWSKI DOBKOWSKI przedsiębiorca Barczewo Nie należy do partii politycznej
2 Justyna CZERWInzSKA CZERWIŃSKA lekarz Elbląg Nie należy do partii politycznej
3 Korneliusz Emanuel MOCZEK MOCZEK marynarz Wójtowo Nie należy do partii politycznej
4 Dorota Barbara DROZDOWSKA DROZDOWSKA pośrednik w obrocie nieruchomościami Barczewo Nie należy do partii politycznej
5 Beata Magdalena KADYLAK KADYLAK wizażystka Kruklanki Nie należy do partii politycznej
6 Bartosz ZAWADZKI ZAWADZKI przedsiębiorca Olsztyn Nie należy do partii politycznej
7 Paulina Anna WITASZCZYK WITASZCZYK student Ełk Nie należy do partii politycznej
8 Michał Rafał WALESZCZYnzSKI WALESZCZYŃSKI aktor Olsztyn Nie należy do partii politycznej
9 Patrycja Magdalena KELLER KELLER kasjer Olsztyn Nie należy do partii politycznej
10 Klaudia Anna ROSA ROSA kasjer Nidzica Nie należy do partii politycznej
11 Anna DURKA DURKA prezenterka telewizyjna Olsztyn Nie należy do partii politycznej
12 Sylwia JANUSZEWSKA JANUSZEWSKA kasjer Barczewo Nie należy do partii politycznej
13 Paulina PECZYnzSKA PECZYŃSKA pedagog Działdowo Nie należy do partii politycznej
14 Rafał Michał LACHOWICZ LACHOWICZ mechatronik Ruszajny Nie należy do partii politycznej
15 Ewelina Magdalena OSTAlzOWSKA OSTAŁOWSKA student Jeziorany Nie należy do partii politycznej
16 Marcin Jarosław SZEWCZYK SZEWCZYK agent ubezpieczeniowy Barczewo Nie należy do partii politycznej
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl