Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Okręg wyborczy w wyborach do Sejmu nr 6, siedziba OKW: Lublin

Dane statystyczne

Liczba kandydatów na posłów
283
Mężczyzn
157
Kobiet
126
Średni wiek kandydatów
43
Średni wiek kobiet
41
Średni wiek mężczyzn
44

Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Elżbieta Małgorzata KRUK KRUK historyk Lublin Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2 Krzysztof Stefan MICHAlzKIEWICZ MICHAŁKIEWICZ socjolog Lublin Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3 Gabriela MASlzOWSKA MASŁOWSKA ekonomista Lublin Nie należy do partii politycznej
4 Jarosław Piotr STAWIARSKI STAWIARSKI historyk Kraśnik Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
5 Jerzy Feliks BIELECKI BIELECKI inżynier elektryk Janów Lubelski Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
6 Krzysztof SZULOWSKI SZULOWSKI lekarz weterynarii Janowiec Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
7 Lech Stanisław SPRAWKA SPRAWKA nauczyciel konsultant Motycz Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
8 Krzysztof GlzUCHOWSKI GŁUCHOWSKI parlamentarzysta Aleksandrów Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
9 Artur SOBOnz SOBOŃ pracownik samorządowy Świdnik Nie należy do partii politycznej
10 Sylwester Karol TUlzAJEW TUŁAJEW pracownik samorządowy Lublin Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
11 Zdzisław Zbigniew PODKAnzSKI PODKAŃSKI historyk Mętów Członek partii Stronnictwo „Piast”
12 Bogna Maria BENDER-MOTYKA BENDER-MOTYKA dziennikarz Dąbrowica Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
13 Marcin WIECZOREK WIECZOREK farmaceuta Lublin Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
14 Ewa ZYBAlzA ZYBAŁA nauczyciel Lisów Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
15 Lech Zbigniew TOR TOR elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego Łęczna Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
16 Henryk DUDZIAK DUDZIAK lekarz weterynarii Wandalin Nie należy do partii politycznej
17 Sławomir SKWAREK SKWAREK przedstawiciel władzy samorządowej Adamów Nie należy do partii politycznej
18 Maria Bernadeta STACHOWICZ-CIOCZEK STACHOWICZ-CIOCZEK lekarz stomatolog Wierzchowiska Nie należy do partii politycznej
19 Daniel CHUDEK CHUDEK rolnik Stoczek Łukowski Nie należy do partii politycznej
20 Sylwia Ewa PISAREK-PIOTROWSKA PISAREK-PIOTROWSKA inżynier rolnictwa Rudka Kozłowiecka Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
21 Marek Grzegorz WOJCIECHOWSKI WOJCIECHOWSKI przedstawiciel władzy samorządowej Miłocin Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
22 Katarzyna KUBIsz KUBIŚ studentka Wylągi Nie należy do partii politycznej
23 Adam Krzysztof KAlzASKA KAŁASKA przedsiębiorca Ryki Nie należy do partii politycznej
24 Agnieszka Beata LENART LENART ekonomista Węglinek Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
25 Aneta Maria PASTUSZAK PASTUSZAK politolog Milejów Nie należy do partii politycznej
26 Jarema Maciej PAPROCKI PAPROCKI lekarz medycyny Starościn Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
27 Anna Aleksandra ROMAnzCZUK ROMAŃCZUK studentka Marynin Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
28 Dorota SKRZAT SKRZAT oligofrenopedagog Grabówka Nie należy do partii politycznej
29 Ryszard Marek MAJKOWSKI MAJKOWSKI nauczyciel Janów Lubelski Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
30 Grzegorz MUSZYnzSKI MUSZYŃSKI ekonomista Wólka Abramowicka Nie należy do partii politycznej

Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Joanna MUCHA MUCHA nauczyciel akademicki Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
2 Włodzimierz Witold KARPInzSKI KARPIŃSKI inżynier chemik Puławy Członek partii Platforma Obywatelska RP
3 Magdalena Ewa GazSIOR-MAREK GĄSIOR-MAREK ekonomista Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
4 Wojciech WILK WILK urzędnik państwowy Kraśnik Członek partii Platforma Obywatelska RP
5 Urszula BANCERZ BANCERZ przedsiębiorca Łuków Członek partii Platforma Obywatelska RP
6 Marta Anna WCISlzO WCISŁO pedagog Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
7 Bożena Grażyna LISOWSKA LISOWSKA przedsiębiorca Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
8 Waldemar Franciszek BIAlzOWazS BIAŁOWĄS nauczyciel Świdnik Członek partii Platforma Obywatelska RP
9 Janusz POzzzAK POŻAK przedsiębiorca Lubartów Członek partii Platforma Obywatelska RP
10 Adam Jerzy WASILEWSKI WASILEWSKI nauczyciel akademicki Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
11 Krzysztof BOJARSKI BOJARSKI lekarz medycyny Łęczna Członek partii Platforma Obywatelska RP
12 Zbigniew Wiktor JURKOWSKI JURKOWSKI chemik Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
13 Magdalena DOBROSIELSKA DOBROSIELSKA kosmetolog Szerokie Nie należy do partii politycznej
14 Irena Marianna CHOLEWInzSKA CHOLEWIŃSKA pracownik obsługi biurowej Opole Lubelskie Członek partii Platforma Obywatelska RP
15 Wojciech Józef MALESSA MALESSA specjalista ds marketingu i handlu Lubartów Członek partii Platforma Obywatelska RP
16 Ayman AL KUSAYER AL KUSAYER technik dentystyczny Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
17 Celina Waleria STASIAK STASIAK nauczyciel Lublin Nie należy do partii politycznej
18 Rafał Krzysztof zzzOlzYNIA ŻOŁYNIA przedsiębiorca Chrzanów Członek partii Platforma Obywatelska RP
19 Monika KULKA KULKA politolog Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
20 Teresa Maria SezK SĘK rolnik Brzeziczki Członek partii Platforma Obywatelska RP
21 Marzena Wioletta DOROSZUK-MAJ DOROSZUK-MAJ księgowa Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
22 Mariusz CIELICA CIELICA sprzedawca Wilkołaz Górny Członek partii Platforma Obywatelska RP
23 Marcin PISULA PISULA nauczyciel Kazimierz Dolny Członek partii Platforma Obywatelska RP
24 Łukasz Cezary WERENGOWSKI WERENGOWSKI pracownik samorządowy Opole Lubelskie Członek partii Platforma Obywatelska RP
25 Justyna Monika ZAWROTNIAK-BOGUSZ ZAWROTNIAK-BOGUSZ specjalista ds logistyki Głębokie Członek partii Platforma Obywatelska RP
26 Ewelina LEMPARTY LEMPARTY księgowa Świdnik Członek partii Platforma Obywatelska RP
27 Krzysztof lzazTKA ŁĄTKA pracownik samorządowy Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
28 Paweł Ryszard MAMInzSKI MAMIŃSKI nauczyciel Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
29 Daria Katarzyna BANASIK BANASIK nauczyciel Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP
30 Mariusz SIEMBIDA SIEMBIDA specjalista ds usług gastronomicznych i turystycznych Lublin Członek partii Platforma Obywatelska RP

Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Tomasz Piotr WARZOCHA WARZOCHA chemik Kraśnik Członek partii Partia Razem
2 Magdalena Anna DlzUGOSZ DŁUGOSZ nauczyciel akademicki Lublin Nie należy do partii politycznej
3 Jarosław Piotr WROnzSKI WROŃSKI specjalista do spraw stosunków międzynarodowych Świdnik Członek partii Partia Razem
4 Katarzyna Monika BABIS BABIS artysta grafik Motycz Członek partii Partia Razem
5 Piotr Leszek MICHALIK MICHALIK urzędnik Lublin Członek partii Partia Razem
6 Karolina PLUTA PLUTA animator kultury Sadowa Nie należy do partii politycznej
7 Gabriel Jan KACZYnzSKI KACZYŃSKI specjalista do spraw handlu zagranicznego Świdnik Członek partii Partia Razem
8 Katarzyna RUDNICKA RUDNICKA nauczycielka języka obcego Karczmiska Członek partii Partia Razem
9 Piotr Stanisław MASIERAK MASIERAK dziennikarz Lublin Członek partii Partia Razem
10 Maciej Paweł KOZIOlz KOZIOŁ pracownik kancelaryjny Wilkołaz Drugi Członek partii Partia Razem
11 Halina Grażyna WARZOCHA WARZOCHA technik ekonomista Kraśnik Nie należy do partii politycznej
12 Michał Jerzy JozzzWIK JÓŹWIK konwojent Lublin Członek partii Partia Razem
13 Justyna Maria SZPANOWSKA SZPANOWSKA lektor języka obcego Warszawa Członek partii Partia Razem
14 Marcin Jarosław DETIUK DETIUK pedagog specjalny Lublin Członek partii Partia Razem
15 Joanna Anita SOJA SOJA nauczycielka języka obcego Pruszków Członek partii Partia Razem
16 Szymon FURMANIAK FURMANIAK bibliotekarz Lublin Członek partii Partia Razem

Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Michał Paweł ROZPENDOWSKI ROZPENDOWSKI konferansjer Lublin Członek partii KORWiN
2 Krzysztof KOZIElz KOZIEŁ przedsiębiorca Długie Nie należy do partii politycznej
3 Jarosław Konrad KONOWAlzEK KONOWAŁEK organista Lublin Członek partii Ruch Narodowy
4 Natalia Anna WIszLInzSKA WIŚLIŃSKA nauczyciel akademicki Lublin Nie należy do partii politycznej
5 Anna Barbara WOJCIECHOWSKA WOJCIECHOWSKA doradca zawodowy Lublin Nie należy do partii politycznej
6 Mirosław szWIsz ŚWIŚ przedstawiciel handlowy Słodków Drugi Członek partii KORWiN
7 Tomasz Marcin URBA URBA właściciel małego sklepu Lubartów Nie należy do partii politycznej
8 Adrian ZAKRZEWSKI ZAKRZEWSKI student Łuków Nie należy do partii politycznej
9 Mariusz Grzegorz NIEZBECKI NIEZBECKI telemarketer Niedrzwica Kościelna Nie należy do partii politycznej
10 Martyna KUSZYK KUSZYK student Puławy Członek partii KORWiN
11 Artur Lech BANACH BANACH specjalista bankowości Świdnik Członek partii KORWiN
12 Marzena GRAD GRAD technik ekonomista Stojeszyn Drugi Nie należy do partii politycznej
13 Jakub RODAK RODAK student Dęblin Nie należy do partii politycznej
14 Anna Dominika KOlzODZIEJ KOŁODZIEJ nauczyciel muzyki Lublin Nie należy do partii politycznej
15 Michał WYPYCH WYPYCH politolog Świdnik Nie należy do partii politycznej
16 Marika Patrycja WASAK WASAK kucharz Wola Niemiecka Członek partii KORWiN
17 Michał Kamil WOLSKI WOLSKI kierownik ds kontroli jakości Lublin Nie należy do partii politycznej
18 Paulina MUNDZIK MUNDZIK student Siedliska Nie należy do partii politycznej
19 Anna Jadwiga KAWezCKA-OLIWA KAWĘCKA-OLIWA nauczyciel przedszkola Lublin Nie należy do partii politycznej
20 Dominika KASPRZAK KASPRZAK student Milejów Nie należy do partii politycznej
21 Maciej Krzysztof ZABIELSKI ZABIELSKI specjalista ds public relations Lublin Nie należy do partii politycznej
22 Agnieszka Anna KRozL KRÓL przedstawiciel handlowy Słodków Drugi Nie należy do partii politycznej
23 Martyna DRazCZKOWSKA-SOBSTYL DRĄCZKOWSKA-SOBSTYL windykator Lublin Nie należy do partii politycznej
24 Jonasz Krzysztof BRYK BRYK student Świdnik Członek partii KORWiN
25 Marta Justyna SOWA SOWA architekt krajobrazu Lisów Nie należy do partii politycznej
26 Urszula Ewa SKUPInzSKA SKUPIŃSKA rolnik Stojeszyn Nie należy do partii politycznej
27 Wojciech OSKROBA OSKROBA politolog Łuków Nie należy do partii politycznej
28 Elżbieta Anna SERWIN SERWIN właściciel małego sklepu Lubartów Nie należy do partii politycznej
29 Paweł Krzysztof KOBYLARZ KOBYLARZ prawnik Lublin Nie należy do partii politycznej
30 Jarosław Tadeusz HUNEK HUNEK doradca podatkowy Lublin Nie należy do partii politycznej

Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Jan Zbigniew lzOPATA ŁOPATA parlamentarzysta Motycz Członek partii PSL
2 Henryk Józef SMOLARZ SMOLARZ parlamentarzysta Dys Członek partii PSL
3 Marian Roman STAROWNIK STAROWNIK urzędnik państwowy Maśluchy Członek partii PSL
4 Piotr Sławomir RZETELSKI RZETELSKI przedsiębiorca Baranów Członek partii PSL
5 Marek KOS KOS lekarz medycyny Kraśnik Członek partii PSL
6 Leszek Jan szWIezTOCHOWSKI ŚWIĘTOCHOWSKI ekonomista Lipniak Członek partii PSL
7 Zenon Jerzy RODZIK RODZIK urzędnik samorządowy Karczmiska Członek partii PSL
8 Hanna Barbara CZERSKA-GazSIEWSKA CZERSKA-GĄSIEWSKA lekarz medycyny Stężyca Członek partii PSL
9 Roman Władysław CHOLEWA CHOLEWA urzędnik samorządowy Łęczna Członek partii PSL
10 Dariusz Stanisław KOlzODZIEJCZYK KOŁODZIEJCZYK urzędnik samorządowy Janówek Członek partii PSL
11 Andrzej BIEnzKO BIEŃKO lekarz weterynarii Lublin Członek partii PSL
12 Maria SZCZOTKA SZCZOTKA pracownik naukowy Żyrzyn Nie należy do partii politycznej
13 Monika Urszula WIELGozRSKA WIELGÓRSKA specjalista ds medycznych Łuków Nie należy do partii politycznej
14 Andrzej Wiesław KITA KITA przedsiębiorca Milejów Członek partii PSL
15 Elżbieta ROLA ROLA nauczyciel Kunów Członek partii PSL
16 Wioletta Jadwiga WILKOS WILKOS ekonomista Kraśnik Nie należy do partii politycznej
17 Iwona GIZA GIZA urzędnik samorządowy Chruślanki Mazanowskie Członek partii PSL
18 Jan SezK SĘK prawnik Lublin Członek partii PSL
19 Elżbieta Maria BRZUCH BRZUCH urzędnik administracji rządowej Godziszów Trzeci Członek partii PSL
20 Beata Dorota WOROSZYlzO WOROSZYŁO urzędnik samorządowy Prawiedniki Nie należy do partii politycznej
21 Anna Jolanta AUGUSTYNIAK AUGUSTYNIAK urzędnik samorządowy Lublin Nie należy do partii politycznej
22 Renata Jolanta KASPRZAK KASPRZAK lekarz medycyny Świdnik Nie należy do partii politycznej
23 Małgorzata BUJAK BUJAK urzędnik administracji rządowej Rossosz Członek partii PSL
24 Arkadiusz MAlzECKI MAŁECKI urzędnik samorządowy Kurów Nie należy do partii politycznej
25 Magdalena MISIASZEK MISIASZEK student Józefin Nie należy do partii politycznej
26 Jarosław SZLENDAK SZLENDAK geodeta Zalesie Członek partii PSL
27 Krzysztof Wojciech STezPNIAK STĘPNIAK nauczyciel Hordzież Członek partii PSL
28 Mirosław KORBUT KORBUT muzyk Lublin Członek partii PSL
29 Elżbieta SEREDYN SEREDYN pedagog specjalny Klikawa Członek partii PSL

Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Janusz Marian PALIKOT PALIKOT filozof Lublin Członek partii Twój Ruch
2 Jacek Andrzej CZERNIAK CZERNIAK politolog Lublin Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
3 Zofia POPIOlzEK POPIOŁEK poseł na Sejm RP Lublin Członek partii Twój Ruch
4 Adam Andrzej KALBARCZYK KALBARCZYK nauczyciel Lublin Nie należy do partii politycznej
5 Władysław szWIezTOCHOWSKI ŚWIĘTOCHOWSKI trener Łuków Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
6 Małgorzata Irena WOlzOSZCZUK WOŁOSZCZUK przedsiębiorca Lublin Członek partii ZIELONI
7 Krystyna Stanisława SPRAWKA SPRAWKA pielęgniarka Lublin Nie należy do partii politycznej
8 Natalia DUDEK DUDEK urzędnik Lublin Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
9 Agata Alicja CZARNACKA CZARNACKA filozof Warszawa Nie należy do partii politycznej
10 Andrzej Adam FORNAL FORNAL lekarz medycyny Kraśnik Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
11 Janusz Kazimierz RozzzzYCKI RÓŻYCKI nauczyciel Niedrzwica Kościelna Nie należy do partii politycznej
12 Bartłomiej GazSIOR GĄSIOR drukarz Warszawa Członek partii ZIELONI
13 Monika DROZD DROZD pedagog Lublin Członek partii Twój Ruch
14 Paulina Agata JozZEFOWICZ JÓZEFOWICZ student Dęblin Nie należy do partii politycznej
15 Teresa Zofia RAUNER RAUNER technik administracji Puławy Nie należy do partii politycznej
16 Tomasz Przemysław STRZELCZYK STRZELCZYK przedsiębiorca Warszawa Członek partii Twój Ruch
17 Jolanta Izabela WOJCIECHOWSKA WOJCIECHOWSKA technik - chemik Lublin Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
18 Anna PYSZNIAK PYSZNIAK urzędnik pocztowy Strzeszkowice Duże Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
19 Adrian STezPNIAK STĘPNIAK politolog Ratoszyn I Członek partii Twój Ruch
20 Henryka MACIEJEWSKA MACIEJEWSKA nauczycielka Lublin Członek partii Twój Ruch
21 Sławomir Marceli WozJCIK WÓJCIK dozorca Lublin Członek partii Twój Ruch
22 Monika Justyna SZALAST SZALAST pedagog Lublin Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
23 Mieczysław MlzODAWSKI MŁODAWSKI inżynier elektryk Lublin Nie należy do partii politycznej
24 Beata Irena CZAPLA CZAPLA technik administracji Lublin Członek partii Twój Ruch
25 Jeremi Krzysztof KARWOWSKI KARWOWSKI dziennikarz Lublin Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
26 Mariusz KUsz KUŚ technik bhp Opole Lubelskie Członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
27 Leszek Janusz BISKUP BISKUP technik elektronik Lublin Członek partii Twój Ruch
28 Przemysław Tomasz KOWALCZYK KOWALCZYK student Lublin Członek partii Twój Ruch
29 Małgorzata Elżbieta SADURSKA SADURSKA nauczyciel Opole Lubelskie Nie należy do partii politycznej

Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Jakub KULESZA KULESZA konsultant ds systemów informatycznych Puławy Nie należy do partii politycznej
2 Kamil KOPEcz KOPEĆ inżynier budownictwa Dęblin Nie należy do partii politycznej
3 Sławomir Wacław JANICKI JANICKI matematyk Lublin Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
4 Małgorzata Aneta TYLUS TYLUS pracownik socjalny Lublin Nie należy do partii politycznej
5 Robert Mirosław GOGozlzKA GOGÓŁKA inżynier ogrodnictwa Granice Nie należy do partii politycznej
6 Krzysztof KOWALCZYK KOWALCZYK fizyk Bogucin Nie należy do partii politycznej
7 Józef GODLEWSKI GODLEWSKI ekonomista Lublin Nie należy do partii politycznej
8 Aleksandra CEGLARSKA CEGLARSKA dziennikarka Poniatowa Nie należy do partii politycznej
9 Jan Jędrzej MOTYKA MOTYKA historyk sztuki Dąbrowica Członek partii Kongres Nowej Prawicy
10 Izabela Renata IWANIAK IWANIAK inżynier ds stosunków międzynarodowych Warszawa Nie należy do partii politycznej
11 Paweł Michał ZACHAREWICZ ZACHAREWICZ wykładowca Nałęczów Nie należy do partii politycznej
12 Krzysztof SERAFIN SERAFIN historyk Trzydnik Duży Kolonia Nie należy do partii politycznej
13 Paweł Rafał JANULEWICZ JANULEWICZ nauczyciel akademicki Świdnik Nie należy do partii politycznej
14 Agnieszka Maria BIERNACKA-OLESIEJUK BIERNACKA-OLESIEJUK psycholog Puławy Nie należy do partii politycznej
15 Michał Dominik DZIERzzzAK DZIERŻAK student Machów Nie należy do partii politycznej
16 Joanna Barbara MANIA MANIA nauczyciel Lublin Nie należy do partii politycznej
17 Andrzej Marek BOJANEK BOJANEK audytor wewnętrzny Lublin Nie należy do partii politycznej
18 Przemysław KOSTRZEWA KOSTRZEWA informatyk Huta Dąbrowa Nie należy do partii politycznej
19 Monika KOZAK KOZAK doradca finansowy Jacków Nie należy do partii politycznej
20 Sylwia JAKUBAS JAKUBAS fryzjer Lublin Nie należy do partii politycznej
21 Kamil BlzASZCZAK BŁASZCZAK student Majdan Brzezicki Nie należy do partii politycznej
22 Anna ROLA ROLA student Lublin Nie należy do partii politycznej
23 Joanna Helena szWIazDER ŚWIĄDER pracownik administracyjny Jacków Nie należy do partii politycznej
24 Berta Krystyna TUZIEMSKA TUZIEMSKA nauczyciel Krężnica Jara Nie należy do partii politycznej
25 Katarzyna Beata GRANICZKA GRANICZKA pracownik socjalny Lublin Nie należy do partii politycznej
26 Małgorzata Anna GezCA GĘCA terapeuta zajęciowy Kliny Nie należy do partii politycznej
27 Marta Maria PIlzAT PIŁAT specjalista ds marketingu Lublin Nie należy do partii politycznej
28 Mateusz Paweł MARZEC MARZEC ekonomista Lublin Nie należy do partii politycznej
29 Marcin Sergiusz GARBOWSKI GARBOWSKI filozof Lublin Członek partii Kongres Nowej Prawicy
30 Jacek MADEJEK MADEJEK socjolog Kraśnik Nie należy do partii politycznej

Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Urszula Katarzyna BURY BURY specjalista ds. zarządzania w oświacie Marysin Nie należy do partii politycznej
2 Sławomir KRASUSKI KRASUSKI przedsiębiorca Łuków Nie należy do partii politycznej
3 Magdalena Helena MISZCZUK MISZCZUK nauczyciel akademicki Lublin Nie należy do partii politycznej
4 Agnieszka Ilona JAKUBIK JAKUBIK menedżer Puławy Nie należy do partii politycznej
5 Lech Witold KIJEWSKI KIJEWSKI lekarz ginekolog Dąbrowica Nie należy do partii politycznej
6 Łukasz WALCZYnzSKI WALCZYŃSKI projektant stron internetowych Lublin Nie należy do partii politycznej
7 Maja Barbara ZABOROWSKA ZABOROWSKA lekarz weterynarii Lublin Nie należy do partii politycznej
8 Artur Andrzej BANDURSKI BANDURSKI specjalista ds. rachunkowości zarządczej Lublin Nie należy do partii politycznej
9 Marcin Konrad CAlzKA CAŁKA dyrektor handlowy Lublin Nie należy do partii politycznej
10 Daniel IWANEK IWANEK instruktor sportu Marysin Nie należy do partii politycznej
11 Katarzyna Anna lzezTOWSKA-ANDRZEJEWICZ ŁĘTOWSKA-ANDRZEJEWICZ lekarz chirurg Ćmielów Nie należy do partii politycznej
12 Zbigniew BAlzAKIER BAŁAKIER menedżer Uniszowice Nie należy do partii politycznej
13 Kamil WIKIERA WIKIERA technik chemik Baranów Nie należy do partii politycznej
14 Renata Ewa CZYzzzEWSKA CZYŻEWSKA specjalista ds. ubezpieczeń Lublin Nie należy do partii politycznej
15 Ewelina Marta SAWKA SAWKA sekretarka Lublin Nie należy do partii politycznej
16 Arkadiusz Paweł PANECKI PANECKI specjalista ds. zamówień publicznych Lublin Nie należy do partii politycznej
17 Jolanta Wiktoria GANDECKA GANDECKA nauczyciel wychowania do życia w rodzinie Lublin Nie należy do partii politycznej
18 Sławomir Piotr BOGUTA BOGUTA specjalista bankowości Lublin Nie należy do partii politycznej
19 Zofia Beata CHARIS CHARIS nauczyciel Lublin Nie należy do partii politycznej
20 Jarosław KALBARCZYK KALBARCZYK dziennikarz Bortatycze Nie należy do partii politycznej
21 Ewelina SZWAJ SZWAJ specjalista ochrony środowiska Lublin Nie należy do partii politycznej
22 Renata Bożena PISKOR PISKOR specjalista ds. reklamy Lublin Nie należy do partii politycznej
23 Grzegorz Kazimierz GRYZIO GRYZIO kasjer handlowy Lublin Nie należy do partii politycznej
24 Krystyna Maria SZYDlzOWSKA SZYDŁOWSKA aktor scen muzycznych Lublin Nie należy do partii politycznej
25 Danuta Maria PITUCH PITUCH księgowy Lublin Nie należy do partii politycznej
26 Agnieszka Dorota PUCHCInzSKA PUCHCIŃSKA księgowy Lublin Nie należy do partii politycznej
27 Mariusz NOBIS NOBIS specjalista ds. marketingu i handlu Lublin Nie należy do partii politycznej
28 Maciej ZDUNEK ZDUNEK technik administracji Lublin Nie należy do partii politycznej
29 Paweł CEGIElzKO CEGIEŁKO radca prawny Lublin Nie należy do partii politycznej

Lista nr 11: Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Joanna Stanisława SZADURA SZADURA przedsiębiorca Lublin Nie należy do partii politycznej
2 Wojciech MATEnzKA MATEŃKA psycholog Łuków Nie należy do partii politycznej
3 Irena DZIDO DZIDO technik-logistyk Dys Członek partii Ruch Sprawiedliwości Społecznej
4 Mieczysław Bartłomiej DRYGAlzA DRYGAŁA żołnierz Oleśniki Nie należy do partii politycznej
5 Magdalena Teresa REMBIELInzSKA REMBIELIŃSKA piosenkarz Lublin Nie należy do partii politycznej
6 Tomasz Piotr KUKIElzKA KUKIEŁKA technik mechanik Lublin Nie należy do partii politycznej
7 Urszula Janina MUCHA MUCHA salowa Zastawie Nie należy do partii politycznej
8 Agnieszka Milena WYSOCKI WYSOCKI ekonomista Lublin Nie należy do partii politycznej
9 Aneta WIECZOREK WIECZOREK sprzedawca Łuków Nie należy do partii politycznej
10 Piotr Jerzy SAMOJlzOWICZ SAMOJŁOWICZ pedagog Lublin Nie należy do partii politycznej
11 Paulina Wioletta BRZOZOWSKA BRZOZOWSKA student Lublin Nie należy do partii politycznej
12 Paweł Andrzej SZADURA SZADURA technik mechanik Lublin Nie należy do partii politycznej
13 Olga Weronika TOKARCZYK TOKARCZYK sekretarka medyczna Oleśniki Nie należy do partii politycznej
14 Radosław Robert KNAP KNAP przedsiębiorca Warszawa Nie należy do partii politycznej
15 Barbara Agnieszka CIEszLAK CIEŚLAK technik organizacji usług gastronomicznych Lublin Nie należy do partii politycznej
16 Stanisława Celina CZARNECKA CZARNECKA pielęgniarka Warszawa Nie należy do partii politycznej

Lista nr 13: Komitet Wyborczy Samoobrona

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Marian Andrzej WIDZ WIDZ rolnik Janów Lubelski Członek partii „Samoobrona”
2 Stefan GozRECKI GÓRECKI nauczyciel Góra Puławska Członek partii „Samoobrona”
3 Grażyna Nina KOCOnz-NAKONIECZNA KOCOŃ-NAKONIECZNA pracownik administracyjny Puławy Członek partii „Samoobrona”
4 Andrzej Marian SOBIESZCZAnzSKI SOBIESZCZAŃSKI pracownik administracyjny Lublin Nie należy do partii politycznej
5 Barbara Teresa MAZUR MAZUR pielęgniarka Kraśnik Członek partii „Samoobrona”
6 Marian SOlzYGA SOŁYGA kierowca Piotrowice Członek partii „Samoobrona”
7 Katarzyna Agnieszka WICInzSKA WICIŃSKA pracownik administracyjny Lublin Nie należy do partii politycznej
8 Krzysztof WOLSKI WOLSKI mechanik pojazdów samochodowych Parafianka Nie należy do partii politycznej
9 Bożena SIUDA SIUDA ogrodnik Łęczna Nie należy do partii politycznej
10 Marek Paweł PLEWKA PLEWKA przedsiębiorca Lublin Nie należy do partii politycznej
11 Bożena Ewa zzzYDEK ŻYDEK pielęgniarka Lublin Nie należy do partii politycznej
12 Leszek WozJCIK WÓJCIK kierowca mechanik Batorz Kolonia Członek partii „Samoobrona”
13 Elżbieta Anna KRASA KRASA pielęgniarka Rudnik Pierwszy Nie należy do partii politycznej
14 Stanisław Marian PAWlzASEK PAWŁASEK kierowca mechanik Stróża Kolonia Nie należy do partii politycznej
15 Ryszard Wincenty KUszMIERCZYK KUŚMIERCZYK elektryk Przyborowie Nie należy do partii politycznej
16 Zbigniew KRZESZOWSKI KRZESZOWSKI rolnik Gany Nie należy do partii politycznej

Lista nr 14: Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"

Nr na liście Imię Nazwisko Zawód Miejsce zamieszkania Przynależność do partii politycznej bądź poparcie
1 Ryszard Witold MILEWSKI MILEWSKI pracownik samorządowy Lublin Nie należy do partii politycznej
2 Jan SPOSozB SPOSÓB leśnik Lublin Nie należy do partii politycznej
3 Anna Maria ZAJazCZKOWSKA ZAJĄCZKOWSKA chemik Lublin Nie należy do partii politycznej
4 Sławomir Władysław WOLSKI WOLSKI politolog Lublin Nie należy do partii politycznej
5 Marianna WIKTOROWICZ WIKTOROWICZ ekonomista Baranów Nie należy do partii politycznej
6 Piotr SlzAWInzSKI SŁAWIŃSKI zootechnik Niemce Nie należy do partii politycznej
7 Barbara RUSIECKA-GozRNIAK RUSIECKA-GÓRNIAK farmaceuta Nałęczów Nie należy do partii politycznej
8 Piotr MAREK MAREK inżynier elektrotechnik Lublin Nie należy do partii politycznej
9 Mieczysław WARezCKI WARĘCKI technik budowy dróg i mostów Trawniki Członek partii LPR
10 Andrzej Jerzy FILUS FILUS dziennikarz Lublin Nie należy do partii politycznej
11 Agnieszka Krystyna KRUK KRUK inżynier rolnictwa Lublin Nie należy do partii politycznej
12 Dorota Ewa BUREK BUREK filozof Piotrowice Wielkie Nie należy do partii politycznej
13 Antoni Franciszek MATUSZEWSKI MATUSZEWSKI rolnik Wąwolnica Nie należy do partii politycznej
14 Adam Antoni ROBAK ROBAK rolnik Walentynów Członek partii Liga Polskich Rodzin
15 Jan WIECHNIK WIECHNIK inżynier mechanik Lublin Nie należy do partii politycznej
16 Magdalena Barbara WIECZOREK WIECZOREK technik ekonomista Lublin Nie należy do partii politycznej
17 Tomasz Jerzy IZBICKI IZBICKI inżynier zootechnik Lublin Nie należy do partii politycznej
18 Michał Piotr MISZTAL MISZTAL przedsiębiorca Lublin Nie należy do partii politycznej
19 Andrzej Ryszard TYM TYM chemik Lublin Nie należy do partii politycznej
20 Teresa WASILEWSKA WASILEWSKA chemik Biała Podlaska Nie należy do partii politycznej
21 Sylwester SYKUT SYKUT historyk Młynki Nie należy do partii politycznej
22 Anna Maria JASInzSKA-KRUPA JASIŃSKA-KRUPA specjalista ds sprzedaży Lublin Nie należy do partii politycznej
23 Maciej Marek PIK PIK radca prawny Lublin Członek partii Kongres Nowej Prawicy
24 Janina Jadwiga MAREK MAREK asystent osoby niepełnosprawnej Lublin Nie należy do partii politycznej
25 Jowita LITWINIUK LITWINIUK psycholog Lublin Nie należy do partii politycznej
26 Rafał Grzegorz MYSIAKOWSKI MYSIAKOWSKI inżynier automatyki i robotyki Płońsk Członek partii Dzielny Tata
27 Artur Marek GRUDNIAK GRUDNIAK politolog Kraków Nie należy do partii politycznej
28 Edward Józef SZWED SZWED pracownik samorządowy Opole Lubelskie Członek partii Przymierze Ludowo-Narodowe
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl