Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Spis komisji

Nr Adres Obszar Nr okręgu sejm Nr okręgu senat Przystosowana dla niepełnosprawnych
401 LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego
Praga-Południe ul. Grochowska 346/348
03-838 Warszawa
ul. Lubelska: cała, ul. Skaryszewska: cała, ul. Targowa: 2, 4, 5, 12, 14, ul. J Zamoyskiego: cała, 19 42 Nie
402 LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego
Praga-Południe ul. Grochowska 346/348
03-838 Warszawa
ul. Bliska: 8, 10, 14, 21, 23, ul. A. Frycza-Modrzewskiego: cała, ul. Grochowska: 342, 344, 346/348, 354, ul. Mińska: strona nieparzysta od nr 7 do nr 35, ul. Nowińska: cała, 19 42 Nie
403 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Praga-Południe ul. Mińska 1/5
03-806 Warszawa
ul. Głucha: cała, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 309/317 do nr 365 oraz strona parzysta od nr 322 do nr 338/340, ul. Kamionkowska 7, 7A, 18, ul. Mińska: 4/6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Stanisława Augusta: 42, 19 42 Tak
404 Szkoła Podstawowa nr 255
Praga-Południe ul. Kamionkowska 36/44
03-805 Warszawa
ul. Chodakowska: 14, 19/31, 22, 24, 33, ul. Drewnicka: cała, ul. Gocławska: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 278 do nr 304, ul. Groszowicka: cała, ul. Kałuszyńska: cała, ul. Kamionkowska: strona nieparzysta od nr 25 do nr 49, strona parzysta od nr 36/44 do nr 54, ul. Mińska: strona parzysta od nr 24 do nr 56 oraz nr 62, ul. Owsiana: cała, ul. Rybna: cała, ul. Terespolska: 13, 15, ul. Wawerska: cała, 19 42 Nie
405 Zespół Szkół Specjalnych nr 91
Praga-Południe ul. Weterynaryjna 3
03-836 Warszawa
ul. Chodakowska: 26/32, ul. Grochowska: 272, ul. Kobielska: 96, 98, 100, ul. Podskarbińska: 7, 7A, 7B, 9, ul. Stanisławowska: cała, ul. Terespolska: 2, 4, ul. Weterynaryjna: cała, ul. Żupnicza: 17, , 19 42 Nie
406 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
Praga-Południe ul. Zbaraska 1
04-414 Warszawa
ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 287 do nr 299, ul. Kinowa: 23, 25, ul. Stanisława Augusta: strona parzysta od nr 32 do 38 oraz nr 73 i 75, al. J. Waszyngtona: 33, , 19 42 Nie
407 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16
Praga-Południe ul. Siennicka 40
04-393 Warszawa
ul. W. Chrzanowskiego: 13, 15, 19, ul. J. Dwernickiego: 20, 22, 26, 28, ul. L. Kickiego: strona nieparzysta od nr 17 do 27 oraz 22, 22A, 26, 26A, 26B, 26C, ul. L. Mycielskiego: 21A, 21B, 23, ul. Siennicka: strona parzysta od nr 38 do nr 48 19 42 Tak
408 Zespół Szkół nr 12
Praga-Południe ul. Siennicka 15
04-495 Warszawa
ul. J. Dwernickiego: 35, 37, 39, ul. Grochowska: 262, ul. Kobielska: 88/92, 91, ul. Podskarbińska: strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Siennicka: 15, 19, 19A, 19B, 21, 23 19 42 Nie
409 Zespół Szkół nr 12
Praga-Południe ul. Siennicka 15
04-395 Warszawa
ul. Grochowska: strona parzysta od nr 242 do nr 258/260, ul. Kaleńska: 3, 5, 7, ul. L. Kickiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 8, ul. Kobielska: strona nieparzysta od nr 69 do nr 85, ul. Rębkowska: 1, 3, 4, 6, ul. Siennicka: 22, 22A, 24, 26, 19 42 Nie
410 Przedszkole nr 51
Praga-Południe ul. W. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa
ul. W. Chrzanowskiego: 7, ul. J. Dwernickiego: 16, 18, 19, 21, ul. L. Mycielskiego: 20, 22, ul. Nizinna: 23, 23A, 26, 28, 29, 30, 31, 32, ul. Wiatraczna: strona nieparzysta od nr 19 do nr 27A 19 42 Nie
411 Szkoła Podstawowa nr 72
Praga-Południe ul. L.M. Paca 44
04-386 Warszawa
ul. L. Dwernickiego: strona nieparzysta od nr 23 do nr 29A oraz nr 12, 14, ul. L. M. Paca: 46, 48, 50, ul. Siennicka: 36, 36A 19 42 Nie
412 Szkoła Podstawowa nr 72
Praga-Południe ul. L.M. Paca 44
04-386 Warszawa
ul. L. Kickiego: 7, 9, 11, 12, ul. Kobielska: strona parzysta od nr 52 do nr 86, ul. L. Mycielskiego: 3 ul. L. M. Paca: 37, 39, 39A, 40, 43, ul. Prochowa: 38, 40, 49, 61, 63, ul. Rębkowska: 7, 9, 11, 12, 14, ul. Siennicka: 30, 32, 34, ul. Wiatraczna: 13, 13A, 15 , 19 42 Nie
413 Ośrodek Pomocy Społecznej
Praga-Południe ul. L.M. Paca 42
04-386 Warszawa
ul. Apteczna: cała, ul. Grochowska: strona parzysta, od nr 224 do nr 234/240, ul. Kaleńska: strona parzysta od nr 2A do 12, ul. Kobielska: strona parzysta od nr 16 do nr 34, strona nieparzysta nr 23 oraz od nr 39 do nr 63, ul. L. M. Paca: strona nieparzysta od nr 7 do nr 23, ul. Prochowa: strona nieparzysta od nr 9/11 do nr 35, strona parzysta od nr 12 do nr 32, ul. Wiatraczna: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10A, 12, 28A , 19 42 Tak
414 Przedszkole nr 230 (wejście od ul. Romea i Julii)
Praga-Południe ul. Szaserów 118A
04-349 Warszawa
ul. J. Chłopickiego: strona nieparzysta od nr 49 do nr 67, ul. Dudziarska: cała, ul. Garwolińska: strona parzysta od nr 20 do nr 38A, ul. Makowska: 155, ul. Podskarbińska: 54, ul. Szaserów: strona parzysta od nr 116 do nr 124A, 128, ul. Szklanych Domów: cała, ul. Wspólna Droga: strona nieparzysta od nr 23 do nr 31, ul. Zbrojarska: cała, 19 42 Nie
415 Straż Miejska m.st. Warszawy VII Oddział Terenowy
Praga-Południe ul. Kobielska 5
04-359 Warszawa
ul. Garwolińska: 7, 9, ul. Grochowska: 186, ul. Kobielska: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, ul. Nizinna: 3, 4, 4A, 5, 7/9, 8, 10, 12, 13, 18, ul. L. M. Paca: strona parzysta od nr 2/4 do nr 10, ul. Prochowa: 7, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 129 do nr 139 19 42 Nie
416 Straż Miejska m.st. Warszawy VII Oddział Terenowy
Praga-Południe ul. Kobielska 5
04-359 Warszawa
ul. Grochowska: 194/196, 200, 202, ul. Kobielska: strona nieparzysta od nr 11 do nr 19 19 42 Nie
417 Przedszkole nr 48
Praga-Południe ul. Szaserów 119
04-249 Warszawa
ul. Garwolińska: 8/10, 12, 14, 16A, 18, ul. Osowska: strona parzysta od nr 80 do nr 88, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 113 do nr 121, ul. Wspólna Droga: 15 , 19 42 Tak
418 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
Praga-Południe ul. Osowska 81
04-351 Warszawa
ul. Daszowska: cała, ul. Garwolińska: 4, 6, ul. Grochowska: 170, 172, 174/176, ul. A. Kordeckiego: 62, 64, 75, 77, 79, ul. Osowska: 73/79, 85, 89, ul. Wspólna Droga: 1, 3, 5, 7 19 42 Nie
419 Szkoła Podstawowa nr 141
Praga-Południe ul. Szaserów 117
04-349 Warszawa
ul. Barwnicza: cała, ul. Boremlowska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 55A, strona parzysta od nr 24 do nr 42, ul. Chłodnicza: cała, ul. Makowska: strona nieparzysta od nr 115 do nr 133, ul. Nasielska: 15, 17 oraz strona parzysta od nr 36/38 do nr 44, ul. Obarowska: cała, ul. Pokrzywnicka: cała, ul. Rusznikarska: cała, ul. Serocka: parzysta od nr 40 do nr 68 , strona nieparzysta od nr 41 do nr 59, ul. Szaserów: strona parzysta od nr 78 do nr 108, ul. ks. J. Sztuki: 25, 27, 31, 33, ul. Wspólna Droga: 18, 20, ul. Załęże: strona nieparzysta od nr 3 do nr 25 19 42 Nie
420 Szkoła Podstawowa nr 141
Praga-Południe ul. Szaserów 117
04-349 Warszawa
ul. Kiprów: cała, ul. Nasielska: 30, 32, ul. Osowska: strona parzysta od nr 48 do nr 70/72, ul. Serocka: 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 81 do nr 91/95 i od nr 99 do nr 111, ul. ks. J. Sztuki: 13, 15, 17, 19, ul. Wspólna Droga: 10, 12, 14 19 42 Nie
421 Zespól Szkół nr 90
Praga-Południe ul. A. Kordeckiego 54
04-330 Warszawa
ul. Dubieńska: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 136 do nr 168A, ul. A. Kordeckiego: strona parzysta od nr 30 do nr 56/58, strona nieparzysta od nr 39/41 do nr 69, ul. Lubartowska: cała, ul. Lubiniecka: cała, ul. Nasielska: strona parzysta od nr 12 do nr 26, ul. Osowska: 45, 47, 49, ul. Pułtuska: cała, ul. Serocka: strona nieparzysta nr 3 do nr 25 oraz strona parzysta od nr 6 do nr 26, pl. P. Szembeka: 1, ul. ks. J. Sztuki: 3, 5, 7, ul. Wspólna Droga: 6, 8 , 19 42 Nie
422 Gimnazjum nr 22
Praga-Południe ul. Boremlowska 6/12
04-309 Warszawa
ul. Boremlowska: 2, 4, 19, 22, ul. Byczyńska: cała, ul. J. Chłopickiego: strona parzysta od nr 2 do nr 46 oraz strona nieparzysta od nr 7/9 do nr 41, ul. Dęby: cała, ul. I. Domeyki: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, ul. Hetmańska: 43, 44, 45, 47B, 51, ul. Lubieszowska: cała, ul. Makowska: 95, 99, 101, 103, ul. Osowska: strona nieparzysta od nr 27 do nr 37, strona parzysta od nr 28 do 46, ul. Płowce: cała, ul. Stoczkowska: cała, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 59 do nr 69/71, 71 oraz nr 60, 62, ul. ks. J. Sztuki: 24, ul. J. Zaliwskiego: 8, 10, 16, 18, 20, ul. Załęże: 4, 6, 10, 12, 14, 18, ul. T. Zana: cała, ul. S. Żółkiewskiego: strona nieparzysta od nr 27 do nr 61 oraz strona parzysta od nr 36 do nr 68C 19 42 Nie
423 AN nr 7
Praga-Południe ul. Hetmańska 25
04-305 Warszawa
ul. I. Domeyki: strona parzysta od nr 2 do nr 26, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 90 do nr 128, ul. Hetmańska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 39, ul. A. Kordeckiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 , i strona parzysta od nr 4 do nr 22, ul. Osowska: 18, 23, 24, 25, 25A, ul. Szaserów: 55, 57, pl. P. Szembeka: 2, 4, 6, 8, ul. J. Zaliwskiego: 2 oraz strona nieparzysta od nr 3 do nr 25, ul. S. Żółkiewskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25 i strona parzysta od nr 4 do nr 34 , 19 42 Nie
424 Szkoła Podstawowa nr 215
Praga-Południe ul. Kwatery Głównej 13
04-294 Warszawa
ul. Biłgorajska: cała, ul. Bitwy Grochowskiej: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 50 do nr 88, ul. Hetmańska: strona parzysta od nr 2A do nr 42, ul. Kwatery Głównej: cała, ul. Osowska: 10/12, ul. Podhajecka: cała, ul. Podolska: strona nieparzysta, ul. Szaserów: strona nieparzysta: nr 43/45 i 47/49 i strona parzysta od nr 44 do nr 50, ul. Trembowelska: cała, ul. Tyśmienicka: cała, 19 42 Nie
425 Szkoła Podstawowa nr 215
Praga-Południe ul. Kwatery Głównej 13
04-294 Warszawa
ul. Beskidzka: cała, ul. Dynowska: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 16 do nr 42, ul. Koprzywiańska: cała, ul. Liwiecka: cała, ul. Łysogórska: cała, ul. Makowska: nr 63, 65, ul. Olszynki Grochowskiej: cała, ul. Podolska: strona parzysta, ul. Roztocka: cała, ul. Styrska: cała, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 4 do nr 18, ul. Sztabowa: cała, ul. Wiarusów: cała, ul. Zapałczana: cała, 19 42 Nie
426 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Praga-Południe ul. Naddnieprzańska 2/4
04-205 Warszawa
ul. Bakaliowa: cała, ul. Biskupia: cała, ul. Cukrownicza: cała, ul. Czechowicka: cała, ul. Gorzelnicza: cała, ul. Grochowska: strona parzysta 2 i od nr 8 do nr 14G, ul. Jordanowska: cała, ul. B. Kicińskiego: cała, ul. Kresowa: cała, do granic dzielnicy (ul. Marsa), ul. Ludwisarska: cała, ul. Makowska: strona nieparzysta od nr 1B do nr 35, ul. Marsa: strona nieparzysta od nr 3 do nr 25, ul. Morgowa: cała, do granic dzielnicy (ul. Marsa), ul. Murmańska: cała, ul. Naddnieprzańska: cała, do granic dzielnicy (ul. Marsa), ul. Osada Ojców: cała, ul. Pabianicka: cała, ul. Płowiecka: 5A, 5B, 5C, 7, ul. Rożnowska: cała, ul. Tarnobrzeska: cała, ul. Zawierciańska: cała , 19 42 Nie
427 Przedszkole nr 179
Praga-Południe ul. Jarocińska 12/14
04-171 Warszawa
ul. Dęblińska: cała, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 43 do nr 83, ul. Jarocińska: 1, ul. Kokoryczki: cała, ul. Lotnicza: 7, 9, 11, 11A, 16, 16A, 18, ul. Ostrobramska: 34, 36, 38, ul. Płowiecka: 2, 6A, ul. Pustelnicka: 2, 4, 5, 6, ul. Tarnowiecka: 46, 48, ul. Witolińska: 2, 4, 5, 6, 8, 41, 44, 45, ul. Zarośla: cała 19 42 Nie
428 Gimnazjum nr 23
Praga-Południe ul. Tarnowiecka 4
04-174 Warszawa
ul. Łukowska: 1, 2, 2A, 2B, 2C, 4, 5, 6, 8, ul. M. Rodziewiczówny: 7 19 42 Tak
429 Przedszkole nr 177
Praga-Południe ul. Tarnowiecka 4
04-174 Warszawa
ul. Łukowska: 3, 7, 9, ul. Ostrobramska: 72, 78 19 42 Nie
430 Szkoła Podstawowa nr 163
Praga-Południe ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 91 do nr 119, ul. Jarocińska: strona parzysta od nr 12/14 do nr 34 oraz strona nieparzysta od nr 13 do nr 31 ul. Kawcza: cała, ul. Komorska: strona parzysta od nr 30 do nr 62, ul. Łukowska: 16, ul. Osiecka: strona parzysta od nr 28/32 do nr 62 oraz strona nieparzysta od nr 29 do nr 59, ul. Pustelnicka: strona parzysta od nr 8 do nr 30 oraz strona nieparzysta od nr 9 do nr 29, ul. Sulejkowska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 23 oraz strona parzysta od nr 16 do nr 36, ul. Tarnowiecka: strona nieparzysta od nr 33 do nr 57 , 19 42 Nie
431 Przedszkole nr 397
Praga-Południe ul. Komorska 6
04-161 Warszawa
ul. Komorska: 4, 8, 10, ul. Łukowska: strona nieparzysta od nr 13 do nr 21, ul. Tarnowiecka: 9, 11 19 42 Nie
432 Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
Praga-Południe ul. Komorska 17/23
04-161 Warszawa
ul. Osiecka: 2, 4, 4A, ul. Ostrobramska: 64A, 80, 82, 84, ul. Tarnowiecka: 3, 5, 7 , , 19 42 Nie
433 Szkoła Podstawowa nr 163
Praga-Południe ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
ul. Gdecka: strona nieparzysta od nr 3 do nr 21 oraz nr 10, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 121/125 do nr 133, ul. Komorska: 47, 49, 53, ul. Łukowska: 30, 46, 48, 50, 52, ul. Mlądzka: strona nieparzysta od nr 15 do 27 oraz strona parzysta od nr 20 do 44, ul. Okuniewska: 17, 18, 19, 20A, 21, 22, ul. Omulewska: strona parzysta od nr 12 do nr 20, ul. Pustelnicka: 42, 46, 48, 48A, ul. Sulejkowska: strona nieparzysta od nr 35 do nr 53 oraz strona parzysta od nr 40 do nr 60B, ul. Zamieniecka: strona nieparzysta od nr 51 do 87, strona parzysta od nr 72 do nr 92 19 42 Nie
434 Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
Praga-Południe ul. Komorska 17/23
04-161 Warszawa
ul. Filomatów: strona nieparzysta od nr 13 do nr 35 i strona parzysta od nr 16 do nr 46, ul. Gedymina: strona parzysta od nr 18 do 30, ul. Komorska: 11/15, 29/33, 35, 39/41, ul. Łukiska: strona parzysta od nr 14 do nr 22 oraz strona nieparzysta od nr 15 do nr 27, ul. Łukowska: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, ul. Mlądzka: 3, 3A, 5, 5A, 8, 10, ul. Okuniewska: 1, 3, 5, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 88 do nr 104A, ul. Sulejkowska: strona nieparzysta od nr 25 do nr 31, ul. Zamieniecka: strona nieparzysta od nr 17 do nr 37, strona parzysta od nr 34 do nr 70, ul. Znicza: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 16 do nr 18A 19 42 Nie
435 Gimnazjum nr 23
Praga-Południe ul. Tarnowiecka 4
04-174 Warszawa
ul. Łukiska: strona parzysta i nieparzysta od nr 2 do nr 9, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 8, 10, 12 ul. Ostrobramska: 73, 83, 85, ul. Perkuna: cała, 19 42 Nie
436 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Praga-Południe ul. Majdańska 30/36
04-110 Warszawa
ul. Białowieska: strona parzysta od nr 30 do 42, ul. Czapelska: 32, 33, 34, 34A, 37, 38, 40, 44, 46, 48, ul. Filomatów strona nieparzysta od nr 41 do nr 57, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 169 do 175, ul. Igańska: strona parzysta od nr 2 do nr 12 oraz nr 36, ul. Karczewska: cała, ul. Krypska: 31, 31A, 35, 37, ul. Łukowska: 60, 62, 64, 66, ul. Majdańska: 24, 26, 47, ul. Męcińska: 42, ul. Omulewska: 2, strona nieparzysta od nr 9 do nr 25, ul. Ostrołęcka: 16, ul. Sulejkowska: 61, 63, 70, 72, 74, ul. Zagójska: cała, , 19 42 Tak
437 Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
Praga-Południe ul. Majdańska 30/36
04-110 Warszawa
ul. Igańska: strona parzysta od nr 20 do nr 34, ul. Korytnicka: 46, ul. Krypska: 30A, ul. Majdańska: 45 19 42 Nie
438 Zespół Szkół nr 5
Praga-Południe ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa
ul. Czapelska: strona parzysta od, nr 14 do nr 30 oraz nr 23, 29 i 31, ul. Darłowska: strona parzysta i nieparzysta, od nr 1A do 14, ul. Grenadierów: 6A, 8, 10A, 12, ul. Igańska: strona nieparzysta od nr 5, do nr 27, ul. Korytnicka: strona parzysta i nieparzysta od nr 21 do nr 29, ul. I. Kruszewskiego: cała, ul. Krypska: 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 27A, 29, ul. Kutnowska: cała, ul. Majdańska: 4, 12, 16, 18, 19, 20, 21, ul. Męcińska: 18, 20, 24, al. Stanów Zjednoczonych: 72, ul. Szczawnicka: cała, ul. Zgierska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 19 19 42 Tak
439 Zespół Szkół nr 5
Praga-Południe ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa
ul. Majdańska: numery nieparzyste od nr 1 do nr 13 19 42 Nie
440 Szkoła Podstawowa nr 246
Praga-Południe ul. Białowieska 22
04-063 Warszawa
ul. Białowieska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 19, strona parzysta od nr 4 do nr 28E, ul. Budrysów: cała, ul. Filomatów: 37, 37A, 37B, 39, 39A, 39B, ul. Gedymina: strona nieparzysta od nr 13 do nr 21, ul. Grenadierów: 4, ul. Igańska: 3, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 106/112 do nr 122, ul. Zgierska: strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. Znicza: 22A, 26/28 oraz strona nieparzysta od nr 23 do nr 37 19 42 Nie
441 Przedszkole nr 235
Praga-Południe ul. Chroszczewska 3/5
04-068 Warszawa
ul. Dobrowoja: cała, ul. Grenadierów: 44A, 44B, 46, 46A, 67/69, 71, 77, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 215 do nr 249/251, ul. Lubomira: cała, ul. Międzyborska: strona parzysta od nr 98/100, do nr 108, ul. Modrzewiowa: cała, ul. Siennicka: strona parzysta i nieparzysta od nr 2/4 do nr 12, al. J. Waszyngtona: strona nieparzysta od nr 45/51 do nr 85, ul. Zbaraska: 12, 13, 14, 15 19 42 Nie
442 Szkoła Podstawowa nr 60
Praga-Południe ul. Zbaraska 3
04-014 Warszawa
ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 255 do nr 285, ul. Kinowa: 24, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 105 do nr 119, ul. Stanisława Augusta: strona parzysta od nr 2A do nr 30 oraz 5, 5A, al. J. Waszyngtona: 37, 39, 41, 43, ul. Zbaraska: 4, 5, 5B, 6 19 42 Nie
443 Medyczna Szkoła Policealna nr 4
Praga-Południe ul. Grenadierów 30A
04-062 Warszawa
ul. Cyraneczki: cała, ul. G. Garibaldiego: cała, ul. Grenadierów: strona parzysta od nr 30 do nr 40 oraz 39, 41, ul. Kirasjerów: cała, ul. Międzyborska: strona parzysta od nr 58 do nr 92, ul. Spalinowa: cała, al. Stanów Zjednoczonych: 55, ul. Suchodolska: 13 oraz strona parzysta od nr 16 do nr 24, ul. T. Sygietyńskiego: 8, ul. Świętosławska: 33, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 104 do nr 142 19 42 Nie
444 XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
Praga-Południe ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
ul. Fundamentowa: cała, ul. Grenadierów: strona nieparzysta od nr 9 do nr 29, ul. Międzyborska: 52, ul. 1 Praskiego Pułku: cała, ul. Świętosławska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 22 , 19 42 Nie
445 XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
Praga-Południe ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
ul. Międzyborska: 43, 43A, 45, 47, 47A, 48, 50, 50A, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 128 do nr 136, al. Stanów Zjednoczonych: strona parzysta od Nr 40 do nr 46, 19 42 Nie
446 Przedszkole nr 220
Praga-Południe ul. Walewska 7
04-022 Warszawa
ul. Kinowa: 16, 18, 20, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od 79 do 93, ul. Suchodolska: strona parzysta od nr 2A do nr 8, al. J. Waszyngtona: 96, 98, 100, 102, ul. Walewska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7A 19 42 Nie
447 Szkoła Podstawowa nr 120
Praga-Południe ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
ul. Kinowa: 12, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 57/65 do nr 75, ul. Rozłucka: strona parzysta i nieparzysta od nr 11 do nr 16, ul. T. Sygietyńskiego: strona parzysta i nieparzysta od nr 2 do nr 7, ul. Turbinowa: 3, ul. Walewska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Wąwolnicka: cała 19 42 Tak
448 XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
Praga-Południe ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
ul. Bełchatowska: cała, ul. Kinowa: strona parzysta od nr 4 do nr 10A, ul. Międzyborska: 55, ul. Rozłucka: strona parzysta i nieparzysta od nr 2 do nr 10, ul. Turbinowa: 6, ul. Wzorcowa: cała, 19 42 Nie
449 Szkoła Podstawowa nr 279
Praga-Południe ul. Cyrklowa 1
04-044 Warszawa
ul. Busolowa: 16, 16A, 18, ul. kard. A. Kakowskiego: cała, ul. Kompasowa: cała, ul. Latyczowska: 13A, 15, 16, 18, ul. Lechitów: cała, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 23, ul. Motorowa: 1, 2, 4, ul. Poligonowa : strona parzysta od nr 10 do nr 18 19 42 Nie
450 Szkoła Podstawowa 279
Praga-Południe ul. Cyrklowa 1
04-044 Warszawa
ul. Busolowa: 17, ul. Cyrklowa: 4, 6, 8, ul. Kwarciana: 1, ul. Motorowa: 3, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 42, ul. Opinogórska: 2, 4, ul. Poligonowa: 1, 2, 4, ul. F. Żymirskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 9, 19 42 Nie
451 Przedszkole nr 54
Praga-Południe ul. Bracławska 8A
04-044 Warszawa
ul. Bracławska: cała, ul. Opinogórska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, ul. Ostrzycka: 1/3, al. Stanów Zjednoczonych: 32, 34, 19 42 Tak
452 ZHR
Praga-Południe ul. Jakubowska 18
03-902 Warszawa
ul. Berezyńska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, strona nieparzysta od nr 3 do nr 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872 , 19 42 Nie
453 Gimnazjum nr 18
Praga-Południe ul. Angorska 2
03-913 Warszawa
ul. Angorska: strona parzysta od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 13 do nr 27, ul. Londyńska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27, strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 51 do nr 65, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Peszteńska: 5 oraz strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Walecznych: 57, al. J. Waszyngtona: 3 oraz strona parzysta od nr 30/36 do nr 46, 19 42 Nie
454 Zespół Szkół nr 21
Praga-Południe ul. Saska 78
03-914 Warszawa
ul. Międzynarodowa: strona parzysta od nr 52 do nr 68B 19 42 Nie
455 Zespół Szkół nr 21
Praga-Południe ul. Saska 78
03-914 Warszawa
ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, strona parzysta od nr 26 do nr 44 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: strona parzysta od nr 30 do nr 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, strona parzysta od nr 26 do nr 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. A. Nobla: strona parzysta i nieparzysta od nr 32 do nr 49, ul. Saska: strona parzysta od nr 78 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 91 do nr 113, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 33 do nr 51, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 26, 19 42 Nie
456 Zespół Szkół nr 77
Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9
03-936 Warszawa
ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Katowicka: cała, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 33 ul. Poselska: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 4/6 do nr 32, ul. Wał Miedzeszyński: 844, 868, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 25, 19 42 Nie
457 Zespół Szkół nr 77
Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9
03-936 Warszawa
ul. Genewska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Kryniczna: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 39, pl. Przymierza : od nr 1 do nr 5, ul. Radziłowska: cała, , ul. Szczuczyńska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 820, 822, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: strona parzysta od nr 2 do nr 24 , 19 42 Nie
458 Zespół Szkół nr 84
Praga-Południe ul. Zwycięzców 44
03-938 Warszawa
ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A oraz strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 49, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 64 do nr 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59 , 19 42 Nie
459 Zespół Szkół nr 84
Praga-Południe ul. Zwycięzców 44
03-938 Warszawa
ul. Międzynarodowa: strona parzysta od 32 do 50A 19 42 Nie
460 Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34)
Praga-Południe ul. Dąbrówki 3
03-909 Warszawa
ul. Francuska: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Niekłańska: strona nieparzysta nr 9/11 do nr 29, ul. A. Nobla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29C oraz nr 16, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 24 do nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 39 do nr 47A, ul. Saska: strona parzysta od nr 50 do nr 76 oraz strona nieparzysta od nr 63/75 do nr 89, ul. J. Styki: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 34 do nr 62, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 31 do nr 45 , 19 42 Nie
461 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Praga-Południe ul. Saska 59
03-914 Warszawa
ul. Meksykańska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9 oraz 6 i 8, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do nr 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: strona nieparzysta od nr 3/7 do nr 15, strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34 , 19 42 Tak
462 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Praga-Południe Saska 59
03-914 Warszawa
ul. Brazylijska: strona parzysta od nr 4 do nr 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35 , ul. Wandy: 2, 4, 4A 19 42 Nie
463 Szkoła Podstawowa nr 143
Praga-Południe Al. Stanów Zjednoczonych 27
03-947 Warszawa
ul. Brazylijska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A, 19 42 Nie
464 Prom Kultury Saska Kępa
Praga-Południe Brukselska 23
03-973 Warszawa
ul. Alzacka: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44 i 44A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała, 19 42 Tak
465 Gimnazjum nr 20
Praga-Południe ul. Afrykańska 11
03-966 Warszawa
ul. Afrykańska: 7, 11, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, al. Stanów Zjednoczonych: 24 19 42 Nie
466 Zespół Szkół nr 37
Praga-Południe Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa
ul. Argentyńska: cała, ul. Brukselska: 46, 46A, ul. Kanadyjska: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Rapperswilska: cała, al. Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B, 19 42 Tak
467 Przedszkole nr 392
Praga-Południe ul. Afrykańska 14
03-966 Warszawa
ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 12 do nr 16E, al. Stanów Zjednoczonych: 26, 19 42 Nie
468 Przedszkole 295
Praga-Południe ul. Afrykańska 9
03-966 Warszawa
ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Ateńska : strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała, 19 42 Tak
469 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków
Praga-Południe ul. Arabska 3
03-977 Warszawa
ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: 5, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345, 19 42 Tak
470 Szkoła Podstawowa nr 185
Praga-Południe ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31
03-982 Warszawa
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 37, 39, ul. J. Meissnera: numery nieparzyste od 7 do 13, ul. M. Pawlikowskiego: cała, ul. 21 PP Dzieci Warszawy: cała, ul. gen. S. Sosabowskiego: cała, ul. Wał Miedzeszyński : 646, ul. Cz. Witoszyńskiego: cała 19 42 Nie
471 Szkoła Podstawowa nr 185
Praga-Południe ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31
03-982 Warszawa
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 33, 35, ul. Dedala: cała, ul. J. Meissnera: 12, 14, ul. J. Nagórskiego: 3, 5, ul. Polskich Skrzydeł: cała, 19 42 Nie
472 Przedszkole nr 384
Praga-Południe ul. Meissnera 8B
03-982 Warszawa
ul. gen. A. E. Fieldorfa " Nila" : numery nieparzyste od 5 do 11, ul. Jantarowy Szlak: 2, 4, ul. J. Meissnera: 1/3 oraz numery parzyste 2 do 10 , 19 42 Tak
473 Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
Praga-Południe ul. Bartosika 5
03-982 Warszawa
ul. S. Bartosika: 2, 3, 4, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 52, 54, 56, 56A, 56B, 56C, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: od numeru 43 do 51, ul. S. Rogalskiego: 4, 5, 8, 10, 12, ul. gen. S. Skalskiego: 1, 3, 5, 19 42 Tak
474 Przedszkole nr 198
Praga-Południe ul. Bartosika 5
03-982 Warszawa
ul. gen. R. Abrahama: 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, ul. S. Bartosika: 6, 8, 10, ul. S. Rogalskiego: 2, 19 42 Nie
475 Klub Kultury Gocław, filia Centrum Promocji Kultury
Praga-Południe ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
ul. gen. R. Abrahama: 4A, 6, 8, 12, ul. Awionetki RWD: cała, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 44, ul. K. Guderskiego: 5, 7, ul. Orlego Lotu: 2 , 19 42 Tak
476 oddział zamiejscowy Przedszkola nr 198
Praga-Południe ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
ul. gen. B. Bohaterewicza: cała, ul. J. Bukowskiego: cała 19 42 Tak
477 Gimnazjum nr 27
Praga-Południe ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
ul. gen. R. Abrahama: 7, 11, 13, 16, 18, ul. K. Guderskiego: 3, ul. Orlego Lotu: 4, ul. Salamandry: 3 , 19 42 Nie
478 Szkoła Podstawowa nr 312
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 12
03-984 Warszawa
ul. S. Mikołajczyka: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ul. gen. L. Okulickiego: cała, ul. W. Umińskiego: 28, 30, 19 42 Tak
479 Szkoła Podstawowa nr 312
Praga-Południe W.Umińskiego 12
03-984 Warszawa
ul. S. Mikołajczyka: 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 9, ul. T. Rechniewskiego: 9, 9A, 9B, 11, 19 42 Tak
480 Szkoła Podstawowa nr 312
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 12
03-984 Warszawa
ul. T. Rechniewskiego: numery nieparzyste od 3 do 7, ul. W. Umińskiego: numery parzyste od 6 do 26, 19 42 Tak
481 Przedszkole nr 218
Praga-Południe ul. Rechniewskiego 5B
03-984 Warszawa
ul. Z. Burzyńskiego: cała, ul. Cichociemnych: 1, 3, 4, 8, 10, 12, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 7, ul. M. Pisarka: cała, ul. T. Rechniewskiego: 10, 12, 14, ul. W. Rychtera: 1, 3, 5, 7, ul. Szkoły Orląt: 1, 4, 5, ul. św. Patryka: 2, ul. W. Witwickiego: cała, ul. F. Znanieckiego: 9, 10, 12, 14, 16, 16A, 16B, 16C, 19 42 Nie
482 Przedszkole nr 218
Praga-Południe ul. T. Rechniewskiego 5B
03-980 Warszawa
ul. T. Rechniewskiego: 2, 4, 6, 8, ul. W. Umińskiego: 1, 3, 4, ul. F. Znanieckiego: strona parzysta i nieparzysta od 1 do 8, , , 19 42 Nie
483 Gimnazjum nr 28
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 11
03-984 Warszawa
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: numery parzyste od 6 do 14, ul. W. Umińskiego: 5, 7, 19 42 Tak
484 Gimnazjum nr 28
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 11
03-984 Warszawa
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 16, 18, 20, 22, ul. gen. A. E. Fieldorfa " Nila" : 12, 14, ul. Złotej Wilgi: 8, 10, 12, 19 42 Tak
485 Żłobek nr 33
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 9
03-984 Warszawa
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 21, ul. gen. A. E. Fieldorfa " Nila" : 8, 10, 10A, ul. E. Horbaczewskiego: numery nieparzyste od 3 do 9, ul. E. Kwiatkowskiego: cała 19 42 Tak
486 Przedszkole Nr 380
Praga-Południe ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 10A
03-982 Warszawa
ul. Brygady Pościgowej: cała, ul. Jugosłowiańska: 8, 10, ul. Samolotowa: cała, 19 42 Nie
487 Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Praga-Południe ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
ul. Jugosłowiańska: 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 17, pl. T. Kotarbińskiego: cały, ul. T. Manteuffla: cała, ul. W. Tatarkiewicza: cała, 19 42 Nie
1132 Areszt Śledczy Warszawa Grochów
Warszawa ul. J. Chłopickiego 71A
04-275 Warszawa
Areszt Śledczy Warszawa Grochów 19 42 Nie
1133 Wojskowy Instytut Medyczny
Warszawa ul. Szaserów 128
04-349 Warszawa
Wojskowy Instytut Medyczny 19 42 Nie
1134 Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp.zo.o
Warszawa ul. Grenadierów 51/59
04-073 Warszawa
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. zo. o 19 42 Nie
1135 Dom Studencki Nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego ul. Kickiego 9 i 12
Warszawa Kickiego 12
04-397 Warszawa
Dom Studencki Nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Kickiego 9 i 12 19 42 Nie
1136 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków
Warszawa ul. Arabska 3
03-977 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków 19 42 Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl