Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Spis komisji

Nr Adres Obszar Nr okręgu sejm Nr okręgu senat Przystosowana dla niepełnosprawnych
201 Gimnazjum nr 14
Ochota ul. Barska 32
02-315 Warszawa
ul. Barska 29, 32, 36, 37, 38, ul. Białobrzeska 55, Al. Jerozolimskie strona nieparzysta od nr 155 do nr 159, ul. T. Joteyki strona parzysta od nr 18 do nr 24, ul. Sękocińska strona nieparzysta od nr 11 do nr 17, ul. Szczęśliwicka 1/5, 2, 4, 7/9, 8 19 45 Nie
202 Gimnazjum nr 14
Ochota ul. Barska 32
02-315 Warszawa
ul. Barska 7/9, 11/13, ul. Białobrzeska 62/64, ul. T. Joteyki 13, strona parzysta od nr 4 do nr 16 , ul. Kopińska 2/4, 4a, 4b, ul. Sękocińska strona nieparzysta od nr 3 do nr 7b, ul. Węgierska: cała 19 45 Nie
203 Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Ochota ul. Grójecka 17A
02-021 Warszawa
ul. Barska 2, 3, 4, 5, ul. Grójecka strona parzysta od nr 36 do nr 46/50, ul. Kaliska 8/10 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 15, ul. Sękocińska strona parzysta od nr 4 do nr 20, ul. Słupecka strona nieparzysta od nr 1 do nr 11 19 45 Tak
204 Szkoła Podstawowa nr 97
Ochota ul. Spiska 1
02-302 Warszawa
ul. Andrzejowska: cała, ul. Białobrzeska 68, ul. Grójecka 28/30, 32, 34, Al. Jerozolimskie strona nieparzysta od nr 137 do nr 151, ul. Kaliska strona nieparzysta od nr 17 do nr 23 oraz strona parzysta od nr 16 do nr 24, ul. Poniecka: cała, ul. Słupecka strona parzysta od nr 2a do nr 10 19 45 Nie
205 Szkoła Podstawowa nr 97
Ochota ul. Spiska 1
02-302 Warszawa
ul. Grójecka strona parzysta od nr 14a do nr 26, Al. Jerozolimskie: strona nieparzysta od nr 131 do nr 135, ul. J. U. Niemcewicza 19a, 24, 25, 26, ul. Spiska: cała 19 45 Nie
206 Urząd Dzielnicy Ochota
Ochota ul. Tarczyńska 19/21
02-023 Warszawa
ul. Daleka: cała, ul. Grójecka 19/25, ul. Raszyńska 12, 14, ul. Tarczyńska: cała 19 45 Nie
207 Szkoła Podstawowa nr 97
Ochota ul. Spiska 1
02-030 Warszawa
ul. A. Asnyka: cała, ul. Filtrowa strona parzysta od nr 62 do nr 70, ul. Grójecka strona nieparzysta od nr 27 do nr 35, ul. J. U. Niemcewicza 5a, 7/9, ul. Raszyńska 32/44 19 45 Nie
208 Szkoła Podstawowa nr 23
Ochota ul. Wawelska 48
02-034 Warszawa
ul. Akademicka: cała, ul. Filtrowa strona nieparzysta od nr 75 do nr 83, ul. Z. Glogera: cała, ul. Grójecka strona nieparzysta od nr 39 do nr 45, ul. J. Korzeniowskiego: cała, ul. J. Mianowskiego: cała, ul. M. Mochnackiego: cała, ul. A. Pługa: cała, ul. Raszyńska strona parzysta od nr 48 do nr 58, ul. Uniwersytecka: cała, ul. Wawelska 78 19 45 Nie
209 Instytut Chemii UW
Ochota ul. L. Pasteura 1
02-093 Warszawa
ul. S. Banacha 2, 2b, ul. Grójecka strona nieparzysta od nr 47/51 do nr 65a, ul. L. Pasteura: cała, ul. Wawelska strona nieparzysta od nr 11 a do nr 19, ul. Winnicka: cała 19 45 Tak
210 Ośrodek Kultury Ochota
Ochota ul. Grójecka 75
02-094 Warszawa
ul. S. Banacha strona parzysta od nr 12 do nr 22, ul. Grójecka strona nieparzysta od nr 67 do nr 81/87, ul. Wolnej Wszechnicy: cała 19 45 Nie
211 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Ochota Pl.Starynkiewicza 7/9
02-015 Warszawa
ul. T. Chałubińskiego 3a, 9, Al. Jerozolimskie strona nieparzysta od nr 81 do nr 121/123, ul. W. H. Lindleya: cała, ul. Nowogrodzka 75 i strona parzysta od nr 62b do nr 78, ul. Raszyńska 3, 3a 19 45 Tak
212 Zespół Szkół nr 82
Ochota ul. Nowowiejska 37A
02-010 Warszawa
ul. Filtrowa od nr 10 do nr 55, ul. Koszykowa 79a, 82b, Al. Niepodległości strona nieparzysta od nr 225 do nr 245, ul. Nowowiejska 28, 37a, 39 19 45 Tak
213 VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
Ochota ul. Wawelska 46
02-067 Warszawa
ul. Aplikancka: cała, ul. J. Dantyszka: cała, ul. Filtrowa strona nieparzysta od nr 59 do nr 73, ul. Ł. Górnickiego: cała, ul. Jesionowa: cała, ul. M. Kromera: cała, ul. A. Krzyckiego: cała, ul. L. Krzywickiego: cała, ul. M. Langiewicza: cała, ul. bł. Ładysława z Gielniowa: cała, ul. Łęczycka: cała, ul. Orzechowska: cała, Al. Niepodległości strona nieparzysta od nr 213 do nr 223, ul. Prezydencka: cała, ul. Prokuratorska: cała, ul. Raszyńska strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, ul. M. Reja: cała, ul. Rudawska: cała, ul. Sędziowska: cała, ul. A. Solariego: cała, ul. K. Warszewickiego: cała, ul. Wawelska 5 i strona parzysta od nr 16 do nr 48, ul. Sz. Zimorowicza: cała, ul. Czubatki: cała 19 45 Nie
214 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy
Ochota ul. Włodarzewska 45C
02-384 Warszawa
ul. M. Drygały: cała, ul. Figiel 1, ul. Maszynowa: cała, ul. Przy Parku: cała, ul. Włodarzewska strona parzysta od nr 58 do nr 68 i strona nieparzysta nr 45c od nr 47 do nr 51g i od nr 53 do nr 57i 19 45 Nie
215 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy
Ochota ul. Włodarzewska 45C
02-384 Warszawa
ul. Drawska strona parzysta od nr 10 do nr 16g, ul. Figiel 6, Al. Jerozolimskie nr 168, ul. Włodarzewska strona nieparzysta od nr 59 do nr 95a i strona parzysta od nr 70 do nr 84, ul. Zadumana: cała 19 45 Nie
216 XLVIII LO im Edwarda Dembowskiego
Ochota ul. Szczęśliwicka 50/54
02-353 Warszawa
ul. Cesarskiej Korony: cała, ul. Chińskiej Róży: cała, ul. Drawska strona nieparzysta od nr 5 do końca, ul. Filipinki: cała, ul. M. T. Hubera: cała, ul. Kukiełki: cała, ul. Kurhan: cała, ul. Kwitnącego Sadu: cała, ul. H. Mierzejewskiego: cała, ul. Mszczonowska od nr 1 do nr 9, ul. Na Bateryjce: cała, ul. Nowoberestecka: cała, ul. Opaczewska 42 i od nr 44 do końca, ul. Pandy: cała, ul. Stadionowa: cała, ul. Włochowska: cała, ul. Złotego Smoka: cała 19 45 Tak
217 XLVIII LO im Edwarda Dembowskiego
Ochota ul. Szczęśliwicka 50/54
02-353 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. od nr 21 do końca, ul. Bohaterów Września: cała, ul. Dobosza: cała, ul. Opaczewska strona parzysta od nr 30 do nr 40a, ul. Szczęśliwicka strona nieparzysta od nr 45/47 do nr 51 i strona parzysta od nr 56 do nr 80 19 45 Tak
218 Zespół Szkół nr 4
Ochota ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa
ul. Białobrzeska strona nieparzysta od nr 29 do nr 37, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. strona parzysta od nr 12 do nr 18, ul. Częstochowska strona parzysta od nr 24 do nr 44, ul. Lelechowska 5, 9, ul. Rokosowska 11, 11a, ul. Szczęśliwicka strona nieparzysta od nr 23 do nr 25 i od nr 29 do nr 35 strona parzysta od nr 34 do nr 50/54 19 45 Nie
219 SZPZLO
Ochota ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa
ul. Białobrzeska 39, ul. Kopińska od nr 12/16 do nr 42, ul. Lelechowska strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Szczęśliwicka strona nieparzysta od nr 19 do nr 21a 19 45 Tak
220 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61
Ochota ul. Białobrzeska 27
02-340 Warszawa
ul. Baśniowa: cała, ul. Chotomowska: cała, ul. Częstochowska strona nieparzysta od nr 1a do nr 7/9 i strona parzysta od nr 4/6 do nr 20, ul. Grójecka strona parzysta od nr 56/58 do nr 70b, ul. Nieborowska: cała, ul. Radomska: cała 19 45 Nie
221 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61
Ochota ul. Białobrzeska 27
02-340 Warszawa
ul. Białobrzeska strona nieparzysta od nr 15 do nr 27 i strona parzysta od nr 22 do nr 40a, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10, ul. Częstochowska strona nieparzysta od nr 11/15 do nr 27, ul. Dorotowska 2, ul. Rokosowska 2, 4, 7, ul. Szczęśliwicka 27 i 27a 19 45 Nie
222 III Oddział Terenowy Straży Miejskiej
Ochota ul. Przemyska 18
02-361 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 4, 6, ul. Dorotowska 7, 9, ul. Grójecka strona parzysta od nr 72 do nr 78, ul. Przemyska: cała, ul. Rokosowska 1, ul. Siewierska: cała 19 45 Nie
223 Młodzieżowy Dom Kultury
Ochota ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa
ul. Białobrzeska 13, 13a, 14, 16, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1, 1b, ul. Dunajecka: cała, ul. Grójecka 80/102, ul. Mątwicka: cała, ul. Opaczewska strona parzysta od nr 4 do nr 28, ul. E. Orzeszkowej: cała, ul. Piotrkowska: cała 19 45 Tak
224 Szkoła Podstawowa nr 175
Ochota ul. Trzech Budrysów 32
02-381 Warszawa
ul. Białobrzeska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, ul. K. Dickensa 34, ul. Opaczewska strona nieparzysta od nr 19 do nr 43, ul. Szczęśliwicka 59, ul. Trzech Budrysów 32 i strona nieparzysta od nr 23 do nr 35 19 45 Nie
225 Gimnazjum nr 16
Ochota ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
ul. Białobrzeska strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. S. Bobrowskiego: cała, ul. K. Dickensa strona parzysta od nr 18 do nr 26, ul. Opaczewska strona nieparzysta od nr 7 do nr 15, ul. S. Skarżyńskiego strona parzysta od nr 4 do nr 10 19 45 Nie
226 Gimnazjum nr 16
Ochota ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
ul. K. Dickensa 16, ul. Grójecka strona parzysta od nr 104 do nr 122, ul. Opaczewska 3, ul. S. Skarżyńskiego strona nieparzysta od nr 7 do nr 11 19 45 Tak
227 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Ochota ul. Dickensa 25
02-382 Warszawa
ul. K. Dickensa: strona nieparzysta od nr 15 do nr 31b, ul. Urbanistów: 1, 1a 19 45 Tak
228 Zespół Szkół nr 26
Ochota ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
ul. W. Korotyńskiego: strona parzysta od nr 40 do nr 48, ul. Urbanistów 3 i strona parzysta od nr 4 do nr 10 19 45 Nie
229 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Ochota ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
ul. Gorlicka strona parzysta od nr 2 do nr 6 i strona nieparzysta od nr 3 do nr 5/7, ul. Jankowska: cała, ul. Mołdawska 4, 6 i strona nieparzysta od nr 45 do końca, ul. F. Żwirki i S. Wigury strona nieparzysta od nr 25 do nr 33 19 45 Tak
230 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Ochota ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
ul. Gorlicka 10 i strona nieparzysta od nr 9 do nr 15b, ul. W. Okińskiego: cała, ul. Sąchocka: cała 19 45 Tak
231 Przedszkole nr 315
Ochota ul. Sz. Grzeszczyka 2
02-122 Warszawa
ul. Grójecka 125, ul. Sz. Grzeszczyka: cała, ul. Racławicka strona parzysta od nr 150 do nr 156, ul. W. Sierpińskiego: cała 19 45 Nie
232 Zespół Szkół nr 26
Ochota ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
ul. Altowa: cała, ul. Bielska: cała, ul. Grójecka od nr 186 do nr 214, ul. Harfowa: cała, ul. W. Korotyńskiego strona nieparzysta od nr 17 do nr 21, ul. Lirowa: cała, ul. Lutniowa: cała, ul. Sadurka: cała, ul. Usypiskowa: cała, ul. Włodarzewska strona parzysta od nr 4 do nr 54 i strona nieparzysta od nr 13/15 do nr 45b, 45d, 51h, 51j 19 45 Nie
233 Szkoła Podstawowa nr 264
Ochota ul. W. Skorochód Majewskiego 17
02-104 Warszawa
ul. Grójecka strona nieparzysta od nr 113 do nr 119a, ul. W. Korotyńskiego strona parzysta od nr 28 do nr 34, ul. W. Skorochód Majewskiego 17 i strona parzysta od nr 24 do nr 38 19 45 Nie
234 Zespół Szkół nr 83
Ochota ul. Powstańców Wielkopolskich 4
02-398 Warszawa
ul. Geodetów: cała, ul. Grójecka 124, 130, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 19 45 Nie
235 Szkoła Podstawowa nr 264
Ochota ul. W. Skorochód Majewskiego 17
02-104 Warszawa
ul. K. Dickensa strona parzysta od nr 2 do nr 10 i strona nieparzysta od nr 5 do nr 7, ul. Grójecka 111, ul. A. Pawińskiego strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. J. Siemieńskiego 14 i strona nieparzysta od nr 13 do nr 19, ul. W. Skorochód Majewskiego strona nieparzysta od nr 9 do nr 15 19 45 Nie
236 Szkoła Podstawowa nr 10
Ochota ul. Jasielska 49/53
02-128 Warszawa
ul. W. Korotyńskiego strona parzysta od nr 14 do nr 26a, ul. A. Pawińskiego 29, ul. Pruszkowska 12 i strona nieparzysta od nr 29 do końca, ul. Wiślicka strona nieparzysta od nr 1 do nr 7 19 45 Nie
237 Gimnazjum nr 15
Ochota ul. J. Siemieńskiego 6
02-106 Warszawa
ul. Archiwalna: cała, ul. Grójecka strona nieparzysta od nr 93 do nr 105, ul. A. Pawińskiego strona parzysta od nr 8 do nr 18, ul. J. Siemieńskiego 6 i strona nieparzysta od nr 5 do nr 11, ul. W. Skorochód Majewskiego strona parzysta od nr 6 do nr 18 19 45 Tak
238 Przedszkole nr 241
Ochota ul. Księcia Trojdena 5b
02-109 Warszawa
ul. M. Nowickiego strona nieparzysta od nr 3 do nr 7, ul. Pruszkowska 4a, 4b, 4c, ul. Sanocka strona parzysta od nr 4 do nr 10a, ul. Księcia Trojdena 5, 5a, 5c, 5d, ul. F. Żwirki i S. Wigury strona nieparzysta od nr 51 do końca 19 45 Nie
239 Dom Kultury Rakowiec
Ochota ul. Wiślicka 8
02-114 Warszawa
ul. M. Nowickiego 10, ul. Pruszkowska 6, 6a, 6b, ul. Sanocka strona nieparzysta od nr 1/3 do nr 11b, ul. Księcia Trojdena 11, 13, ul. Wiślicka 2, 4 19 45 Nie
240 Szkoła Podstawowa nr 10
Ochota ul. Jasielska 49/53
02-128 Warszawa
ul. Jasielska 49/53, strona parzysta od nr 48 do nr 50a, ul. W. Korotyńskiego strona parzysta od nr 4 do nr 8, ul. Mołdawska strona nieparzysta od nr 7 do nr 15, ul. Pruszkowska 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury strona nieparzysta od nr 45 do 47 19 45 Nie
241 Przedszkole nr 255
Ochota ul. W. Korotyńskiego 3
02-121 Warszawa
ul. K. Bohdanowicza: cała, ul. Jasielska 38/42, 47, ul. W. Korotyńskiego strona nieparzysta od nr 5 do nr 13, ul. Mołdawska 10, 12, ul. Racławicka strona parzysta od nr 142 do nr 146a, ul. F. Żwirki i S. Wigury 43 19 45 Nie
242 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Ochota ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
ul. S. Baleya: cała, ul. Racławicka strona nieparzysta od nr 127 do nr 133, ul. F. Żwirki i S. Wigury 41 19 45 Tak
1117 Klinika Onkologiczna Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
Ochota Wawelska 15
02-061 Warszawa
Wawelska 15 19 45 Nie
1118 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus SPZOZ
Ochota W. H. Lindleya 4
02-005 Warszawa
W. H. Lindleya 4 19 45 Nie
1119 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Ochota S. Banacha 1A
02-097 Warszawa
S. Banacha 1A 19 45 Nie
1120 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny
Ochota Barska 16/20
02-315 Warszawa
Barska 16/20 19 45 Nie
1121 Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawsiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Ochota Pl. S. Starynkiewicza 1/3
02-015 Warszawa
Pl. S. Starynkiewicza 1/3 19 45 Nie
1122 Dom Pomocy Społecznej "Chemik"
Ochota W. Korotyńskiego 10
02-121 Warszawa
W. Korotyńskiego 10 19 45 Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl