Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

(według zawiadomień przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.; stan na 23 października 2015 r.)

Nazwa komitetu Adres strony internetowej Termin na zawiadomienie Data zawiadomienia
Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni   7 września 2015  
Komitet Wyborczy "Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej"   7 września 2015  
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują   3 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Elektorat (rozwiązany) www.elektorat.org.pl 6 sierpnia 2015 17 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Jedność Narodu www.komitetwyborczy.jednoscnarodu.pl 10 sierpnia 2015 11 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy www.kw.nowaprawica.pl 4 sierpnia 2015 21 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy KORWiN komitet.partiakorwin.pl 11 sierpnia 2015 4 września 2015
Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski   3 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru www.kw.nowoczesnapl.org 2 września 2015 2 września 2015
Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna – demokraci.pl kw-partiademokratyczna-demokraci.pl
1 września 2015 3 września 2015
Komitet Wyborczy Partia Razem partiarazem.pl/kw-razem 5 sierpnia 2015 10 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów   28 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP kwporpparlament2015.platforma.org 30 lipca 2015 28 lipca 2015
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80   2 września 2015  
Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna   12 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe www.kwpsl2015.pl 30 lipca 2015 30 lipca 2015
Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej (rozwiązany)   19 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość www.kw.pis.org.pl 17 sierpnia 2015 13 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy "Przedsiębiorcza RP"   17 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Ruch Narodowy   10 września 2015  
Komitet Wyborczy Samoobrona www.kw.samoobrona.org.pl 12 sierpnia 2015 6 października 2015
Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP   10 września 2015  
Komitet Wyborczy Stronnictwa Patriotycznego Polski i Polonii   10 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy   19 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej   1 września 2015  
Komitet Wyborczy Wspólnota sites.google.com/site/wspolnotarp/home 24 sierpnia 2015 28 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego www.sejmsenat2015.zs.org.pl 3 sierpnia 2015 3 sierpnia 2015
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica www.zjednoczonalewica.info.pl 20 sierpnia 2015 19 sierpnia 2015
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni zjednoczona-lewica.pl 24 sierpnia 2015 25 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Adama Pietrasa www.kwwadamapietrasa.pl 10 września 2015 12 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zbigniewa Zioło www.oloziolo.pl 2 września 2015 7 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego   12 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Piechockiego   31 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Sikory   15 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki   7 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański   13 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Komitet Wyborczy Mariana Pogody www.marianpogoda.pl
15 września 2015 15 października 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda www.bezpartyjny.maranda.pl 1 września 2015 20 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika www.bardzik.pl 11 września 2015 14 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców "Czartoryski" Zjednoczona Prawica zjednoczonaprawica.wix.com/czartoryski 15 września 2015 15 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Czykwin do Senatu www.kwwczykwindosenatu.pl
7 września 2015 28 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Marii Olejniczak olejniczak2015.wix.com/1-pager-bio-r 9 września 2015 14 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse kwwdors.naczasie.eu 25 sierpnia 2015 24 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego www.eligiuszkomarowski.pl 11 września 2015 6 października 2015
Komitet Wyborczy Wyborców – Emeryci Mundurowi www.kww-em.com 7 września 2015 1 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie   11 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka Dezor www.kwwfranciszekdezor.pl 7 września 2015 19 października 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego www.grzegorzbierecki.pl 1 września 2015 30 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" www.grzegorzbraun2015.pl 17 sierpnia 2015 3 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Rusieckiego   19 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Heleny Hatka www.kwwhelenahatka.pl 14 września 2015 16 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna www.augustynjan.pl 14 września 2015 23 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego   14 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Jarosław Ligas   15 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Andrzejaka www.jerzyandrzejak.pl 25 sierpnia 2015 3 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Pokój   14 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni jowbezpartyjni.pl 10 sierpnia 2015 25 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika   14 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Kalata dla Polski www.kalatadlapolski.pl 1 września 2015 1 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jana Bobek   11 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Krzysztofa Rdesta "Jesteś Najważniejszy!" jesteś-najważniejszy.pl 25 sierpnia 2015 4 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Kozera Ireneusz do Senatu www.ireneusz-kozera.pl 7 września 2015 8 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cugowskiego krzysztofcugowski.pl 13 sierpnia 2015 17 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty www.kwwkrzysztofasonty.pl 15 września 2015 14 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"   5 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel Andrzej – Wasz Senator www.kruzel.org.pl 25 sierpnia 2015 27 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi   10 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały "Niezależni do Senatu" gibala.pl/komitet 2 września 2015 7 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego www.marekborowski.pl/wybory2015 28 sierpnia 2015 15 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Doroty Wróbel www.kwwmarzenydorotywrobel.pl 9 września 2015 9 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Mateusz Kania – Program dla Śląska   11 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30%   17 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka www.mniejszoscniemiecka.eu 5 sierpnia 2015 4 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Marii Lachowicz   7 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Prof. Ryszarda Barcika www.ryszardbarcik.pl 7 września 2015 7 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni" Zdzisława Natanka   10 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależny Senator Krzysztof Hauba" krzysztofhauba.pl 10 września 2015 11 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Nurt Odnowy   7 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Obremski – niezależny Senator z Wrocławia kwwobremski.pl/ 31 sierpnia 2015 1 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu www.obywateledoparlamentu.pl 28 sierpnia 2015 28 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Sejmu www.obywateledosejmu.pl 13 sierpnia 2015 10 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele RP   28 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski   15 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Piwowara   9 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego senat.piotrwaglowski.pl/ 28 sierpnia 2015 27 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Piwowar'15 Stop Korupcji   11 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Sławomira Mocka   10 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska   10 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń – Bezrobocie www.kwwpomocnadlon.naczasie.eu 9 września 2015 18 października 2015
Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie dla Mazur" www.porozumieniedlamazur.pl
1 września 2015 28 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie do Senatu   15 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Potempa2015   15 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Profesor Maksymowicz. Zdrowie w Regionie www.maksymowicz.org 7 września 2015 10 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Stachura do Senatu   14 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Razem do Senatu   15 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa www.kw.razempodhalespiszorawa.pl 24 sierpnia 2015 2 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek www.lidiabladek.pl 1 września 2015 31 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Macieja Smoktunowicza   14 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej (rozwiązany) www.ruchspolecznyrzeczypospolitejpolskiej.pl 30 lipca 2015 30 lipca 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej www.kwwruchspolecznyrp.pl 28 sierpnia 2015 7 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Waldemara Deski Ku Praworządności i Sprawiedliwości   15 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Sikorowski'15 www.sikorowski.pl 11 września 2015 22 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Preissa www.kwwsp.pl 14 września 2015 25 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Spanski Naszym Senatorem www.spanski.pl 9 września 2015 9 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji woch.org.pl/kww-spolecznej-demokracji 10 sierpnia 2015 10 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Spoza Sitwy   14 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Jacka Mazurkiewicza www.stanislawjacekmazurkiewicz.pl 9 września 2015 15 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem kwwmns.c0.pl 1 września 2015 14 września 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca "Rozwój Podkarpacia"   7 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wandzela   28 sierpnia 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Veritas in Polonae   2 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew Girzyński do Senatu   7 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi www.kwwstonogi.pl 6 sierpnia 2015 6 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska zjednoczenidlaslaska.pl 20 sierpnia 2015 28 sierpnia 2015
Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica   14 września 2015  
Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica + JOW   11 września 2015  
Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Rocha Cudaka   15 września 2015  
Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem www.okww-prr.pl 1 września 2015 22 października 2015
Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Romana Giertycha romangiertychdosenatu.pl 12 sierpnia 2015 8 września 2015
Nazwa komitetu wyborczego
Adres strony internetowej
Termin na zawiadomienie
Data zawiadomienia
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl