Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1019004
Liczba wydanych kart
152932

Frekwencja w regionie

15.01 %
12.94 %
13.49 %
14.04 %
14.58 %
15.13 %
15.68 %
16.23 %
16.78 %
17.32 %
17.87 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 59948 9127
15.22 %
2602 jędrzejowski 71024 9784
13.78 %
2603 kazimierski 28785 4006
13.92 %
2604 kielecki 165081 24704
14.96 %
2613 włoszczowski 37586 5316
14.14 %
2661 Kielce 155767 28696
18.42 %
2611 starachowicki 75260 11104
14.75 %
2612 staszowski 59673 8296
13.90 %
2605 konecki 67728 10408
15.37 %
2606 opatowski 44448 6630
14.92 %
2607 ostrowiecki 91324 11820
12.94 %
2610 skarżyski 63910 9459
14.80 %
2608 pińczowski 33255 4869
14.64 %
2609 sandomierski 65215 8713
13.36 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl