Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
938194
Liczba wydanych kart
176495

Frekwencja w regionie

18.81 %
15.83 %
16.49 %
17.14 %
17.80 %
18.46 %
19.12 %
19.77 %
20.43 %
21.09 %
21.74 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2009 sejneński 16917 2703
15.98 %
2013 wysokomazowiecki 46896 10506
22.40 %
2007 łomżyński 41437 7576
18.28 %
2001 augustowski 46934 8299
17.68 %
2002 białostocki 114740 21423
18.67 %
2008 moniecki 34194 6403
18.73 %
2063 Suwałki 52769 9004
17.06 %
2011 sokólski 57104 11399
19.96 %
2014 zambrowski 35107 6101
17.38 %
2061 Białystok 221457 46789
21.13 %
2003 bielski 47175 8891
18.85 %
2062 Łomża 48243 8141
16.87 %
2004 grajewski 38552 6101
15.83 %
2012 suwalski 29029 5078
17.49 %
2005 hajnowski 38035 6038
15.87 %
2010 siemiatycki 38316 6699
17.48 %
2006 kolneński 31289 5344
17.08 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl