Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34318
Liczba wydanych kart
4555

Frekwencja w regionie

13.27 %
10.43 %
10.85 %
11.26 %
11.68 %
12.10 %
12.52 %
12.93 %
13.35 %
13.77 %
14.18 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160602 Namysłów 20585 2887
14.02 %
160603 Pokój 4333 452
10.43 %
160605 Wilków 3587 460
12.82 %
160601 Domaszowice 2959 432
14.60 %
160604 Świerczów 2854 324
11.35 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl