Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
24699
Liczba wydanych kart
3647

Frekwencja w regionie

14.77 %
13.67 %
13.96 %
14.24 %
14.53 %
14.81 %
15.10 %
15.38 %
15.67 %
15.95 %
16.24 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
102102 Brzeziny 4379 631
14.41 %
102101 Brzeziny 9934 1437
14.47 %
102105 Rogów 3877 611
15.76 %
102104 Jeżów 2742 453
16.52 %
102103 Dmosin 3767 515
13.67 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl