Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
94607
Liczba wydanych kart
15092

Frekwencja w regionie

15.95 %
13.96 %
14.33 %
14.71 %
15.08 %
15.46 %
15.83 %
16.20 %
16.58 %
16.95 %
17.33 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
101609 Tomaszów Mazowiecki 8548 1406
16.45 %
101610 Ujazd 6363 909
14.29 %
101604 Czerniewice 4192 585
13.96 %
101602 Będków 2784 466
16.74 %
101601 Tomaszów Mazowiecki 50522 8037
15.91 %
101603 Budziszewice 1800 252
14.00 %
101605 Inowłódz 3206 545
17.00 %
101608 Rzeczyca 3955 568
14.36 %
101606 Lubochnia 5492 957
17.43 %
101607 Rokiciny 5045 893
17.70 %
101611 Żelechlinek 2700 474
17.56 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl