Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
39770
Liczba wydanych kart
5724

Frekwencja w regionie

14.39 %
12.76 %
13.09 %
13.43 %
13.76 %
14.10 %
14.43 %
14.76 %
15.10 %
15.43 %
15.77 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
101301 Rawa Mazowiecka 14245 2293
16.10 %
101302 Biała Rawska 9303 1187
12.76 %
101306 Sadkowice 4534 592
13.06 %
101303 Cielądz 3282 476
14.50 %
101304 Rawa Mazowiecka 6909 977
14.14 %
101305 Regnów 1497 199
13.29 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl