Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
478748
Liczba kart ważnych
244356
Liczba głosów ważnych
236548
Liczba głosów nieważnych
7808

Frekwencja w regionie

51.04%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

43.20 %
Andrzej KOBIAK
KW Platforma Obywatelska RP
33.24 %
Marek Henryk GRALIK
KW Prawo i Sprawiedliwość
10.43 %
Cyprian Kamil SAJNA
KW KORWiN
8.34 %
Łukasz Cyprian URBAŃSKI
Komitet Wyborczy PSL
4.79 %
Roman Kazimierz PUCHOWSKI
KW Kongres Nowej Prawicy

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
0403 bydgoski 40495 86346 41894
48.52 %
0414 świecki 31100 77695 32214
41.46 %
0461 Bydgoszcz 148948 276759 153700
55.54 %
0416 tucholski 16005 37948 16548
43.61 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl