Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki wyborów do Senatu RP

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
205752
Liczba kart ważnych
88541
Liczba głosów ważnych
85683
Liczba głosów nieważnych
2858

Frekwencja w regionie

43.03%

Wizualizacja
wyników

kandydatów do Senatu

49.11 %
Józef ZAJĄC
Komitet Wyborczy PSL
37.36 %
Henryk CIOCH
KW Prawo i Sprawiedliwość
13.53 %
Rafał Artur STACHURA
KWW Rafał Stachura do Senatu

Wyniki wyborów

Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja
0603 chełmski 23723 64542 24465
37.91 %
0606 krasnostawski 22790 55178 23772
43.08 %
0619 włodawski 13581 32949 14137
42.91 %
0662 Chełm 25589 53083 26167
49.29 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl