Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy KORWiN - Republika Francuska

0 %
2.55 %
5.1 %
7.65 %
10.2 %
12.75 %
15.3 %
17.85 %
20.4 %
22.95 %

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
7959
Liczba wydanych kart
6740
Liczba głosów ważnych
6689
Liczba głosów oddanych na komitet
406

Wynik dla komitetu w regionie

6.07%

Listy kandydatów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy (%)
4 KW KORWiN 1 Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE 369
5.52%
4 KW KORWiN 2 Tomasz Krzysztof SOMMER 10
0.15%
4 KW KORWiN 3 Miriam SHADED 8
0.12%
4 KW KORWiN 4 Paweł Jakub MISZCZUK 0
0%
4 KW KORWiN 5 Krzysztof WOŹNIAK 7
0.10%
4 KW KORWiN 6 Wojciech Piotr JĘDRZEJCZYK 0
0%
4 KW KORWiN 7 Krzysztof Piotr BRONOWSKI 0
0%
4 KW KORWiN 8 Rafał Konrad KOZICKI 0
0%
4 KW KORWiN 9 Grzegorz Michał BEREDA 0
0%
4 KW KORWiN 10 Przemek Jerzy DE SKUBA SKWIRCZYŃSKI 1
0.01%
4 KW KORWiN 11 Katarzyna Anna ZALEŚNA 2
0.03%
4 KW KORWiN 12 Adam MARSZEWSKI 0
0%
4 KW KORWiN 13 Adam Aleksander WOJTACKI 0
0%
4 KW KORWiN 14 Michał SOBIERAJSKI 0
0%
4 KW KORWiN 15 Marek MUCHA 0
0%
4 KW KORWiN 16 Jarosław Henryk KUCHARSKI 0
0%
4 KW KORWiN 17 Krzysztof Marian ZIELIŃSKI 0
0%
4 KW KORWiN 18 Andżelika Maria WALASZEK-POKORA 0
0%
4 KW KORWiN 19 Joanna KRZYSZTOFIK 3
0.04%
4 KW KORWiN 20 Sławomir Marcin DĄBROWSKI 0
0%
4 KW KORWiN 21 Krzysztof Mateusz OLĘDZKI 1
0.01%
4 KW KORWiN 22 Damian Adam MARKS 1
0.01%
4 KW KORWiN 23 Aleksandra ORŁOWSKA 0
0%
4 KW KORWiN 24 Jarosław MODZELEWSKI 0
0%
4 KW KORWiN 25 Janusz KUNOWSKI 0
0%
4 KW KORWiN 26 Grzegorz Piotr ŚWIDERSKI 0
0%
4 KW KORWiN 27 Natalia Alina OSTROWSKA 0
0%
4 KW KORWiN 28 Katarzyna MIKOŁAJCZAK 0
0%
4 KW KORWiN 29 Krzysztof Roman DASZKIEWICZ-BORTNOWSKI 0
0%
4 KW KORWiN 30 Adam KRÓL 2
0.03%
4 KW KORWiN 31 Agnieszka Teresa STRZODA 0
0%
4 KW KORWiN 32 Beata Katarzyna TODOROWSKA-WOJTAS 0
0%
4 KW KORWiN 33 Rafał Paweł DELAKOWICZ 1
0.01%
4 KW KORWiN 34 Danuta Bożena SKARBEK 0
0%
4 KW KORWiN 35 Michał Marian WOŁOSZYN 0
0%
4 KW KORWiN 36 Michał KACZYŃSKI 0
0%
4 KW KORWiN 37 Anna Maria PRUSKA-WISZNIOWSKA 0
0%
4 KW KORWiN 38 Agnieszka BANASZEK 0
0%
4 KW KORWiN 39 Agnieszka KUTYŁOWSKA 0
0%
4 KW KORWiN 40 Kamila STEFANEK-BAWOLSKA 1
0.01%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl