Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
636139
Liczba kart ważnych
274377
Liczba głosów ważnych
266166
Liczba głosów nieważnych
8211

Wynik w regionie

6.82%
3.39 %
4.01 %
4.63 %
5.25 %
5.87 %
6.49 %
7.11 %
7.73 %
8.35 %
8.97 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 1 Mirosław Józef PAMPUCH 7787
2.93%
Tak
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 2 Katarzyna Anna JEKIEL 2578
0.97%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 3 Ireneusz CZERSKI 766
0.29%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 4 Jacek KULETA 370
0.14%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 5 Anna Małgorzata PIECZKIN 348
0.13%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 6 Waldemar Ryszard KLINK 1102
0.41%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 7 Dorota Anna D'AYSTETTEN 861
0.32%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 8 Adam Arkadiusz PADEREWSKI 387
0.15%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 9 Andrzej WASILEWSKI 496
0.19%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 10 Agnieszka Maria WACH 602
0.23%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 11 Michał HEJBUDZKI 270
0.10%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 12 Agnieszka Alicja KOBS 182
0.07%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 13 Adam Mariusz LUDKIEWICZ 120
0.05%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 14 Izabela Barbara SMOLIŃSKA-LETZA 179
0.07%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 15 Katarzyna TOMCZYK 320
0.12%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 16 Dariusz Krystian WIŚNIEWSKI 218
0.08%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 17 Wojciech Mieczysław KONECKO 145
0.05%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 18 Szymon Adam PELINKO 99
0.04%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 19 Aleksandra Jolanta SZCZYGŁO 543
0.20%
8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 20 Radosław BLOCH 768
0.29%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2805 ełcki 26217 1259
4.80%
2806 giżycki 18359 1067
5.81%
2808 kętrzyński 18527 928
5.01%
2810 mrągowski 15989 926
5.79%
2811 nidzicki 9735 365
3.75%
2813 olecki 9662 420
4.35%
2814 olsztyński 39820 3530
8.86%
2816 piski 16960 691
4.07%
2817 szczycieński 21616 1176
5.44%
2818 gołdapski 7672 260
3.39%
2819 węgorzewski 6740 354
5.25%
2862 Olsztyn 74869 7165
9.57%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl