Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
636139
Liczba kart ważnych
274377
Liczba głosów ważnych
266166
Liczba głosów nieważnych
8211

Wynik w regionie

8.76%
6.75 %
7.39 %
8.03 %
8.67 %
9.31 %
9.95 %
10.59 %
11.23 %
11.87 %
12.51 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1 Tadeusz IWIŃSKI 12961
4.87%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2 Maria Wanda DZIENISIEWICZ 2013
0.76%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3 Jerzy Mieczysław CZEPUŁKOWSKI 1771
0.67%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 4 Wiesław Stanisław KOWALSKI 373
0.14%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 5 Krzysztof RUMIŃSKI 468
0.18%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 6 Mieczysław ASZKIEŁOWICZ 378
0.14%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 7 Anna LORENZ 758
0.28%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 8 Joanna Katarzyna SOSNOWSKA 720
0.27%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 9 Katarzyna TOBOLSKA 309
0.12%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 10 Krzysztof KACPRZYCKI 564
0.21%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 11 Jarosław PIENIAK 392
0.15%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 12 Barbara DAWCEWICZ 429
0.16%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 13 Grzegorz Tomasz GIEDA 81
0.03%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 14 Małgorzata ZWIERZCHOWSKA 195
0.07%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 15 Paweł SCHMIDT 230
0.09%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 16 Beata Justyna SZULIŃSKA 225
0.08%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 17 Artur Janusz FURSEWICZ 175
0.07%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 18 Czesława ORZEŁ 142
0.05%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 19 Małgorzata Karolina STRENKOWSKA 151
0.06%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 20 Marcin Robert KULASEK 977
0.37%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2805 ełcki 26217 2298
8.77%
2806 giżycki 18359 1559
8.49%
2808 kętrzyński 18527 1973
10.65%
2810 mrągowski 15989 1248
7.81%
2811 nidzicki 9735 696
7.15%
2813 olecki 9662 1269
13.13%
2814 olsztyński 39820 3066
7.70%
2816 piski 16960 1144
6.75%
2817 szczycieński 21616 1599
7.40%
2818 gołdapski 7672 605
7.89%
2819 węgorzewski 6740 659
9.78%
2862 Olsztyn 74869 7196
9.61%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl