Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
137082
Liczba kart ważnych
61202
Liczba głosów ważnych
59756
Liczba głosów nieważnych
1446

Wynik w regionie

8.31%
8.31 %
8.31 %
8.31 %
8.31 %
8.31 %
8.31 %
8.31 %
8.31 %
8.31 %
8.31 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1 Tomasz Roman KALITA 1863
3.12%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2 Agnieszka Małgorzata RUPNIEWSKA 1433
2.40%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3 Tomasz Bogdan GRULA 53
0.09%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 4 Andrzej CHWILUK 499
0.84%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 5 Bernard Jan FIC 48
0.08%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 6 Ewa Jolanta SPRĘŻAK-KOŹLIK 50
0.08%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 7 Jan Jerzy MIODEK 300
0.50%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 8 Jan RĘBAS 75
0.13%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 9 Andrzej Antoni MATUSZ 47
0.08%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 10 Agata Aleksandra SZCZERSKA 74
0.12%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 11 Andrzej FILIPEK 19
0.03%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 12 Iwona ERNST-TWOREK 30
0.05%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 13 Aleksander Stanisław GWIAZDA 36
0.06%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 14 Małgorzata Karolina SOWA 83
0.14%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 15 Norbert Jan RESPONDEK 152
0.25%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 16 Danuta Maria MAŚNICA 40
0.07%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 17 Krystyna Maria HAŁGAS 76
0.13%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 18 Maciej Psych SMYKOWSKI 88
0.15%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
247801 Zabrze 59756 4966
8.31%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl