Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
144230
Liczba kart ważnych
79170
Liczba głosów ważnych
77807
Liczba głosów nieważnych
1363

Wynik w regionie

7.85%
7.85 %
7.85 %
7.85 %
7.85 %
7.85 %
7.85 %
7.85 %
7.85 %
7.85 %
7.85 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1 Tomasz Roman KALITA 3229
4.15%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2 Agnieszka Małgorzata RUPNIEWSKA 642
0.83%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3 Tomasz Bogdan GRULA 79
0.10%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 4 Andrzej CHWILUK 98
0.13%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 5 Bernard Jan FIC 662
0.85%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 6 Ewa Jolanta SPRĘŻAK-KOŹLIK 71
0.09%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 7 Jan Jerzy MIODEK 336
0.43%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 8 Jan RĘBAS 40
0.05%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 9 Andrzej Antoni MATUSZ 21
0.03%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 10 Agata Aleksandra SZCZERSKA 163
0.21%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 11 Andrzej FILIPEK 39
0.05%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 12 Iwona ERNST-TWOREK 64
0.08%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 13 Aleksander Stanisław GWIAZDA 123
0.16%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 14 Małgorzata Karolina SOWA 175
0.22%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 15 Norbert Jan RESPONDEK 151
0.19%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 16 Danuta Maria MAŚNICA 21
0.03%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 17 Krystyna Maria HAŁGAS 33
0.04%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 18 Maciej Psych SMYKOWSKI 161
0.21%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
246601 Gliwice 77807 6108
7.85%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl