Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
128087
Liczba kart ważnych
59457
Liczba głosów ważnych
58097
Liczba głosów nieważnych
1360

Wynik w regionie

7.84%
7.84 %
7.84 %
7.84 %
7.84 %
7.84 %
7.84 %
7.84 %
7.84 %
7.84 %
7.84 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1 Tomasz Roman KALITA 2051
3.53%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2 Agnieszka Małgorzata RUPNIEWSKA 538
0.93%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 3 Tomasz Bogdan GRULA 351
0.60%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 4 Andrzej CHWILUK 75
0.13%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 5 Bernard Jan FIC 23
0.04%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 6 Ewa Jolanta SPRĘŻAK-KOŹLIK 185
0.32%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 7 Jan Jerzy MIODEK 529
0.91%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 8 Jan RĘBAS 29
0.05%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 9 Andrzej Antoni MATUSZ 31
0.05%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 10 Agata Aleksandra SZCZERSKA 104
0.18%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 11 Andrzej FILIPEK 60
0.10%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 12 Iwona ERNST-TWOREK 12
0.02%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 13 Aleksander Stanisław GWIAZDA 39
0.07%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 14 Małgorzata Karolina SOWA 74
0.13%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 15 Norbert Jan RESPONDEK 216
0.37%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 16 Danuta Maria MAŚNICA 99
0.17%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 17 Krystyna Maria HAŁGAS 33
0.06%
6 KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 18 Maciej Psych SMYKOWSKI 108
0.19%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
246201 Bytom 58097 4557
7.84%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl