Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1031221
Liczba kart ważnych
482794
Liczba głosów ważnych
468690
Liczba głosów nieważnych
14104

Wynik w regionie

42.81%
35.02 %
36.43 %
37.84 %
39.25 %
40.66 %
42.07 %
43.48 %
44.89 %
46.3 %
47.71 %
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2601 buski 26214 11556
44.08%
2602 jędrzejowski 30208 14731
48.77%
2603 kazimierski 10213 4135
40.49%
2604 kielecki 77953 37891
48.61%
2613 włoszczowski 16598 7849
47.29%
2661 Kielce 91732 32123
35.02%
2611 starachowicki 33778 14390
42.60%
2612 staszowski 25447 12464
48.98%
2605 konecki 29440 14451
49.09%
2606 opatowski 18750 7705
41.09%
2607 ostrowiecki 38332 13860
36.16%
2610 skarżyski 29585 12282
41.51%
2608 pińczowski 13442 5772
42.94%
2609 sandomierski 26998 11443
42.38%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl