Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
808931
Liczba kart ważnych
348843
Liczba głosów ważnych
338248
Liczba głosów nieważnych
10595

Wynik w regionie

27.77%
19.05 %
21.48 %
23.91 %
26.34 %
28.77 %
31.2 %
33.63 %
36.06 %
38.49 %
40.92 %
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
1601 brzeski 32315 10645
32.94%
1607 nyski 47965 16639
34.69%
1608 oleski 20732 5867
28.30%
1611 strzelecki 22987 5100
22.19%
1661 Opole 52902 12008
22.70%
1602 głubczycki 15191 6581
43.32%
1605 krapkowicki 18657 3554
19.05%
1606 namysłowski 14736 5207
35.34%
1609 opolski 40860 8242
20.17%
1610 prudnicki 18385 5580
30.35%
1603 kędzierzyńsko-kozielski 31843 7709
24.21%
1604 kluczborski 21675 6794
31.34%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl