Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
636139
Liczba kart ważnych
274377
Liczba głosów ważnych
266166
Liczba głosów nieważnych
8211

Wynik w regionie

30.42%
26.53 %
27.66 %
28.79 %
29.92 %
31.05 %
32.18 %
33.31 %
34.44 %
35.57 %
36.7 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Iwona Ewa ARENT 26377
9.91%
Tak
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Selim CHAZBIJEWICZ 3726
1.40%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Wojciech KOSSAKOWSKI 8183
3.07%
Tak
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Jerzy Wojciech MAŁECKI 5513
2.07%
Tak
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 5 Szczepan Tadeusz OLBRYŚ 3635
1.37%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 6 Małgorzata SUŚWIŁŁO 1468
0.55%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 7 Patryk KOZŁOWSKI 3240
1.22%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 8 Tadeusz PLAWGO 1448
0.54%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 9 Karol Robert MARCHEL 4653
1.75%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 10 Jerzy Antoni GOSIEWSKI 5092
1.91%
Tak
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 11 Grażyna Barbara SENDA 1204
0.45%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 12 Marek ZAWADKA 1103
0.41%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 13 Wioletta CZECH 1585
0.60%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 14 Sławomir PRUSACZYK 1199
0.45%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 15 Michał Piotr WYPIJ 2212
0.83%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 16 Ewa KRZYŻEWSKA 967
0.36%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 17 Ewa Katarzyna KUNDA 753
0.28%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 18 Elżbieta Ewa WIRSKA 2426
0.91%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 19 Edward OŚKO 3739
1.40%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 20 Dariusz Stanisław RUDNIK 2447
0.92%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2805 ełcki 26217 9446
36.03%
2806 giżycki 18359 4871
26.53%
2808 kętrzyński 18527 5518
29.78%
2810 mrągowski 15989 4741
29.65%
2811 nidzicki 9735 3681
37.81%
2813 olecki 9662 3275
33.90%
2814 olsztyński 39820 10755
27.01%
2816 piski 16960 6399
37.73%
2817 szczycieński 21616 7505
34.72%
2818 gołdapski 7672 2120
27.63%
2819 węgorzewski 6740 1868
27.72%
2862 Olsztyn 74869 20791
27.77%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl