Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
503061
Liczba kart ważnych
207758
Liczba głosów ważnych
200362
Liczba głosów nieważnych
7396

Wynik w regionie

31.56%
28.38 %
29.21 %
30.04 %
30.87 %
31.7 %
32.53 %
33.36 %
34.19 %
35.02 %
35.85 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 1 Leonard Seweryn KRASULSKI 10194
5.09%
Tak
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 2 Zbigniew BABALSKI 11695
5.84%
Tak
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 3 Jerzy Zbigniew WILK 14904
7.44%
Tak
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 4 Karolina MOTYKA-KOZIOŁ 3797
1.90%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 5 Jacek Roman PAWLIK 3013
1.50%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 6 Robert GONTARZ 2877
1.44%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 7 Renata Maria ROCHNOWSKA 2403
1.20%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 8 Adam OŁDAKOWSKI 4983
2.49%
Tak
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 9 Elżbieta Marianna WĘGLEWSKA 1793
0.89%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 10 Anna Zofia ZIEMBLA 818
0.41%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 11 Marian LICZNERSKI 1720
0.86%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 12 Jerzy Zbigniew EWERTOWSKI 1192
0.59%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 13 Zbigniew BOĆKO 570
0.28%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 14 Czesława KOLASIŃSKA 464
0.23%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 15 Leon LIMANOWSKI 260
0.13%
1 KW Prawo i Sprawiedliwość 16 Joanna KULCZYK 2553
1.27%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2804 elbląski 15991 4719
29.51%
2807 iławski 29284 9628
32.88%
2809 lidzbarski 13060 3856
29.53%
2812 nowomiejski 14253 5153
36.15%
2815 ostródzki 31467 9059
28.79%
2861 Elbląg 45093 14129
31.33%
2801 bartoszycki 18694 5851
31.30%
2802 braniewski 13146 3731
28.38%
2803 działdowski 19374 7110
36.70%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl