Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
636139
Liczba kart ważnych
274377
Liczba głosów ważnych
266166
Liczba głosów nieważnych
8211

Wynik w regionie

27.07%
18.05 %
19.4 %
20.75 %
22.1 %
23.45 %
24.8 %
26.15 %
27.5 %
28.85 %
30.2 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
2 KW Platforma Obywatelska RP 1 Janusz Władysław CICHOŃ 17864
6.71%
Tak
2 KW Platforma Obywatelska RP 2 Anna WASILEWSKA 7660
2.88%
Tak
2 KW Platforma Obywatelska RP 3 Paweł PAPKE 17376
6.53%
Tak
2 KW Platforma Obywatelska RP 4 Beata Maria BUBLEWICZ 7351
2.76%
2 KW Platforma Obywatelska RP 5 Andrzej ORZECHOWSKI 5455
2.05%
2 KW Platforma Obywatelska RP 6 Eugeniusz Kazimierz KOCH 1734
0.65%
2 KW Platforma Obywatelska RP 7 Igor CHMIELIŃSKI 890
0.33%
2 KW Platforma Obywatelska RP 8 Joanna Klaudia MICHALSKA 824
0.31%
2 KW Platforma Obywatelska RP 9 Wojciech ZIELIŃSKI 666
0.25%
2 KW Platforma Obywatelska RP 10 Jarosław Marek SŁOMA 2463
0.93%
2 KW Platforma Obywatelska RP 11 Iwona Maria KRÓLIK 479
0.18%
2 KW Platforma Obywatelska RP 12 Aneta NAPIÓRKOWSKA 665
0.25%
2 KW Platforma Obywatelska RP 13 Tadeusz CIBORSKI 1063
0.40%
2 KW Platforma Obywatelska RP 14 Izabella Maria BORKOWSKA 577
0.22%
2 KW Platforma Obywatelska RP 15 Julian OSIECKI 1738
0.65%
2 KW Platforma Obywatelska RP 16 Ludwika KROPIEWNICKA 248
0.09%
2 KW Platforma Obywatelska RP 17 Przemysław Artur BURDYŃSKI 196
0.07%
2 KW Platforma Obywatelska RP 18 Katarzyna SOBIECH 411
0.15%
2 KW Platforma Obywatelska RP 19 Robert WARAKSA 880
0.33%
2 KW Platforma Obywatelska RP 20 Jolanta PIOTROWSKA 3515
1.32%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2805 ełcki 26217 6366
24.28%
2806 giżycki 18359 5612
30.57%
2808 kętrzyński 18527 5081
27.42%
2810 mrągowski 15989 4330
27.08%
2811 nidzicki 9735 2099
21.56%
2813 olecki 9662 2117
21.91%
2814 olsztyński 39820 11046
27.74%
2816 piski 16960 3061
18.05%
2817 szczycieński 21616 4801
22.21%
2818 gołdapski 7672 1920
25.03%
2819 węgorzewski 6740 2128
31.57%
2862 Olsztyn 74869 23494
31.38%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl