Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1031221
Liczba kart ważnych
482794
Liczba głosów ważnych
468690
Liczba głosów nieważnych
14104

Wynik w regionie

0.38%
0.33 %
0.34 %
0.35 %
0.36 %
0.37 %
0.38 %
0.39 %
0.4 %
0.41 %
0.42 %
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2601 buski 26214 111
0.42%
2602 jędrzejowski 30208 109
0.36%
2603 kazimierski 10213 37
0.36%
2604 kielecki 77953 303
0.39%
2613 włoszczowski 16598 68
0.41%
2661 Kielce 91732 314
0.34%
2611 starachowicki 33778 135
0.40%
2612 staszowski 25447 86
0.34%
2605 konecki 29440 121
0.41%
2606 opatowski 18750 84
0.45%
2607 ostrowiecki 38332 164
0.43%
2610 skarżyski 29585 125
0.42%
2608 pińczowski 13442 47
0.35%
2609 sandomierski 26998 88
0.33%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl