Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3627755
Liczba kart ważnych
1895544
Liczba głosów ważnych
1853385
Liczba głosów nieważnych
42159

Wynik w regionie

0.58%
0.52 %
0.55 %
0.58 %
0.61 %
0.64 %
0.67 %
0.7 %
0.73 %
0.76 %
0.79 %
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2404 częstochowski 51292 273
0.53%
2406 kłobucki 31137 186
0.60%
2407 lubliniecki 27952 179
0.64%
2409 myszkowski 26157 216
0.83%
2464 Częstochowa 100096 524
0.52%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl