Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
636139
Liczba kart ważnych
274377
Liczba głosów ważnych
266166
Liczba głosów nieważnych
8211

Wynik w regionie

0.68%
0.5 %
0.55 %
0.6 %
0.65 %
0.7 %
0.75 %
0.8 %
0.85 %
0.9 %
0.95 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
10 KWW Zbigniewa Stonogi 1 Damian DOBKOWSKI 736
0.28%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 2 Justyna CZERWIŃSKA 176
0.07%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 3 Korneliusz Emanuel MOCZEK 64
0.02%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 4 Dorota Barbara DROZDOWSKA 73
0.03%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 5 Beata Magdalena KADYLAK 59
0.02%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 6 Bartosz ZAWADZKI 123
0.05%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 7 Paulina Anna WITASZCZYK 48
0.02%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 8 Michał Rafał WALESZCZYŃSKI 0
0%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 9 Patrycja Magdalena KELLER 53
0.02%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 10 Klaudia Anna ROSA 65
0.02%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 11 Anna DURKA 0
0%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 12 Sylwia JANUSZEWSKA 40
0.02%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 13 Paulina PECZYŃSKA 30
0.01%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 14 Rafał Michał LACHOWICZ 88
0.03%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 15 Ewelina Magdalena OSTAŁOWSKA 54
0.02%
10 KWW Zbigniewa Stonogi 16 Marcin Jarosław SZEWCZYK 138
0.05%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2805 ełcki 26217 160
0.61%
2806 giżycki 18359 133
0.72%
2808 kętrzyński 18527 141
0.76%
2810 mrągowski 15989 106
0.66%
2811 nidzicki 9735 49
0.50%
2813 olecki 9662 79
0.82%
2814 olsztyński 39820 383
0.96%
2816 piski 16960 108
0.64%
2817 szczycieński 21616 138
0.64%
2818 gołdapski 7672 46
0.60%
2819 węgorzewski 6740 46
0.68%
2862 Olsztyn 74869 421
0.56%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl