Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Partia Razem

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2717872
Liczba kart ważnych
1363294
Liczba głosów ważnych
1320727
Liczba głosów nieważnych
42567

Wynik w regionie

3.94%
1.81 %
2.14 %
2.47 %
2.8 %
3.13 %
3.46 %
3.79 %
4.12 %
4.45 %
4.78 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl