Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Partia Razem

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3627755
Liczba kart ważnych
1895544
Liczba głosów ważnych
1853385
Liczba głosów nieważnych
42159

Wynik w regionie

3.91%
2.94 %
3.16 %
3.38 %
3.6 %
3.82 %
4.04 %
4.26 %
4.48 %
4.7 %
4.92 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl