Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Partia Razem

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1636579
Liczba kart ważnych
758767
Liczba głosów ważnych
736787
Liczba głosów nieważnych
21980

Wynik w regionie

3.70%
2.58 %
2.77 %
2.96 %
3.15 %
3.34 %
3.53 %
3.72 %
3.91 %
4.1 %
4.29 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl