Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Partia Razem

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
636139
Liczba kart ważnych
274377
Liczba głosów ważnych
266166
Liczba głosów nieważnych
8211

Wynik w regionie

3.74%
2.65 %
2.81 %
2.97 %
3.13 %
3.29 %
3.45 %
3.61 %
3.77 %
3.93 %
4.09 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
3 KW Razem 1 Emilia Wioletta KONWERSKA 4360
1.64%
3 KW Razem 2 Jacek JĘDRZEJCZYK 1227
0.46%
3 KW Razem 3 Katarzyna SKROK 633
0.24%
3 KW Razem 4 Sebastian Piotr NALAZEK 829
0.31%
3 KW Razem 5 Magdalena RUTKOWSKA 927
0.35%
3 KW Razem 6 Grzegorz Artur BOBROWICZ 430
0.16%
3 KW Razem 7 Zofia Ludmiła ZUBA 312
0.12%
3 KW Razem 8 Michał JUŃCZYK 336
0.13%
3 KW Razem 9 Maria Violetta JASEWICZ 263
0.10%
3 KW Razem 10 Artur SOBIELA 631
0.24%
Kod Nazwa Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w regionie
2805 ełcki 26217 827
3.15%
2806 giżycki 18359 712
3.88%
2808 kętrzyński 18527 694
3.75%
2810 mrągowski 15989 589
3.68%
2811 nidzicki 9735 312
3.20%
2813 olecki 9662 366
3.79%
2814 olsztyński 39820 1520
3.82%
2816 piski 16960 533
3.14%
2817 szczycieński 21616 751
3.47%
2818 gołdapski 7672 203
2.65%
2819 węgorzewski 6740 262
3.89%
2862 Olsztyn 74869 3179
4.25%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl