Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Partia Razem

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
143077
Liczba kart ważnych
97093
Liczba głosów ważnych
96123
Liczba głosów nieważnych
970

Wynik w regionie

5.86%
5.86 %
5.86 %
5.86 %
5.86 %
5.86 %
5.86 %
5.86 %
5.86 %
5.86 %
5.86 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
3 KW Razem 1 Adrian Tadeusz ZANDBERG 4682
4.87%
3 KW Razem 2 Katarzyna Ewa PAPROTA 247
0.26%
3 KW Razem 3 Tomasz RAWSKI 66
0.07%
3 KW Razem 4 Van Anh DAM 151
0.16%
3 KW Razem 5 Marek Stefan POKROPSKI 26
0.03%
3 KW Razem 6 Monika Urszula DOMANOWSKA 30
0.03%
3 KW Razem 7 Jakub Andrzej BAZYLAK 25
0.03%
3 KW Razem 8 Monika Maria KOSTERA 23
0.02%
3 KW Razem 9 Mateusz Marek OLECHOWSKI 25
0.03%
3 KW Razem 10 Zuzanna Zofia CICHOWSKA 38
0.04%
3 KW Razem 11 Jakub Jan ROZENBAUM 27
0.03%
3 KW Razem 12 Anna HALBERSZTAT 8
0.01%
3 KW Razem 13 Marcin Bartłomiej MAŁECKI 12
0.01%
3 KW Razem 14 Dorota Olimpia KUCZEWSKA 9
0.01%
3 KW Razem 15 Piotr Andrzej SZMIELEW 14
0.01%
3 KW Razem 16 Aleksandra Monika KWIATKOWSKA 20
0.02%
3 KW Razem 17 Remigiusz Henryk SOSNOWSKI 17
0.02%
3 KW Razem 18 Lidia Joanna DOMAŃSKA 14
0.01%
3 KW Razem 19 Jan Jakub ZYGMUNTOWSKI 4
0.00%
3 KW Razem 20 Małgorzata Joanna ADAMCZYK 28
0.03%
3 KW Razem 21 Tomasz PIĄTEK 37
0.04%
3 KW Razem 22 Maria Małgorzata FERENC PIOTROWSKA 28
0.03%
3 KW Razem 23 Artur Paweł DĄBROWSKI 10
0.01%
3 KW Razem 24 Karolina PARTYGA 20
0.02%
3 KW Razem 25 Filip Krzysztof SIECZKOWSKI 3
0.00%
3 KW Razem 26 Ewa Alicja MAJEWSKA 45
0.05%
3 KW Razem 27 Jerzy Stanisław KOCIATKIEWICZ 26
0.03%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w komisji
146507 LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego
Praga-Południe ul. Grochowska 346/348
03-838 Warszawa
401 1116 60
5.38%
146507 LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego
Praga-Południe ul. Grochowska 346/348
03-838 Warszawa
402 502 27
5.38%
146507 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Praga-Południe ul. Mińska 1/5
03-806 Warszawa
403 1216 75
6.17%
146507 Szkoła Podstawowa nr 255
Praga-Południe ul. Kamionkowska 36/44
03-805 Warszawa
404 1022 105
10.27%
146507 Zespół Szkół Specjalnych nr 91
Praga-Południe ul. Weterynaryjna 3
03-836 Warszawa
405 946 63
6.66%
146507 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
Praga-Południe ul. Zbaraska 1
04-414 Warszawa
406 1074 53
4.93%
146507 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16
Praga-Południe ul. Siennicka 40
04-393 Warszawa
407 869 46
5.29%
146507 Zespół Szkół nr 12
Praga-Południe ul. Siennicka 15
04-495 Warszawa
408 758 56
7.39%
146507 Zespół Szkół nr 12
Praga-Południe ul. Siennicka 15
04-395 Warszawa
409 645 50
7.75%
146507 Przedszkole nr 51
Praga-Południe ul. W. Chrzanowskiego 7
04-381 Warszawa
410 800 50
6.25%
146507 Szkoła Podstawowa nr 72
Praga-Południe ul. L.M. Paca 44
04-386 Warszawa
411 521 32
6.14%
146507 Szkoła Podstawowa nr 72
Praga-Południe ul. L.M. Paca 44
04-386 Warszawa
412 963 60
6.23%
146507 Ośrodek Pomocy Społecznej
Praga-Południe ul. L.M. Paca 42
04-386 Warszawa
413 1032 65
6.30%
146507 Przedszkole nr 230 (wejście od ul. Romea i Julii)
Praga-Południe ul. Szaserów 118A
04-349 Warszawa
414 1115 69
6.19%
146507 Straż Miejska m.st. Warszawy VII Oddział Terenowy
Praga-Południe ul. Kobielska 5
04-359 Warszawa
415 1131 61
5.39%
146507 Straż Miejska m.st. Warszawy VII Oddział Terenowy
Praga-Południe ul. Kobielska 5
04-359 Warszawa
416 1216 59
4.85%
146507 Przedszkole nr 48
Praga-Południe ul. Szaserów 119
04-249 Warszawa
417 1174 68
5.79%
146507 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
Praga-Południe ul. Osowska 81
04-351 Warszawa
418 1118 72
6.44%
146507 Szkoła Podstawowa nr 141
Praga-Południe ul. Szaserów 117
04-349 Warszawa
419 1097 65
5.93%
146507 Szkoła Podstawowa nr 141
Praga-Południe ul. Szaserów 117
04-349 Warszawa
420 1047 58
5.54%
146507 Zespól Szkół nr 90
Praga-Południe ul. A. Kordeckiego 54
04-330 Warszawa
421 1375 83
6.04%
146507 Gimnazjum nr 22
Praga-Południe ul. Boremlowska 6/12
04-309 Warszawa
422 1230 59
4.80%
146507 AN nr 7
Praga-Południe ul. Hetmańska 25
04-305 Warszawa
423 1005 76
7.56%
146507 Szkoła Podstawowa nr 215
Praga-Południe ul. Kwatery Głównej 13
04-294 Warszawa
424 1004 59
5.88%
146507 Szkoła Podstawowa nr 215
Praga-Południe ul. Kwatery Głównej 13
04-294 Warszawa
425 943 58
6.15%
146507 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Praga-Południe ul. Naddnieprzańska 2/4
04-205 Warszawa
426 1496 87
5.82%
146507 Przedszkole nr 179
Praga-Południe ul. Jarocińska 12/14
04-171 Warszawa
427 1267 52
4.10%
146507 Gimnazjum nr 23
Praga-Południe ul. Tarnowiecka 4
04-174 Warszawa
428 1427 66
4.63%
146507 Przedszkole nr 177
Praga-Południe ul. Tarnowiecka 4
04-174 Warszawa
429 936 43
4.59%
146507 Szkoła Podstawowa nr 163
Praga-Południe ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
430 845 53
6.27%
146507 Przedszkole nr 397
Praga-Południe ul. Komorska 6
04-161 Warszawa
431 950 63
6.63%
146507 Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
Praga-Południe ul. Komorska 17/23
04-161 Warszawa
432 934 42
4.50%
146507 Szkoła Podstawowa nr 163
Praga-Południe ul. Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
433 1223 77
6.30%
146507 Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
Praga-Południe ul. Komorska 17/23
04-161 Warszawa
434 1060 57
5.38%
146507 Gimnazjum nr 23
Praga-Południe ul. Tarnowiecka 4
04-174 Warszawa
435 770 34
4.42%
146507 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Praga-Południe ul. Majdańska 30/36
04-110 Warszawa
436 951 46
4.84%
146507 Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
Praga-Południe ul. Majdańska 30/36
04-110 Warszawa
437 1377 90
6.54%
146507 Zespół Szkół nr 5
Praga-Południe ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa
438 1206 66
5.47%
146507 Zespół Szkół nr 5
Praga-Południe ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa
439 1070 61
5.70%
146507 Szkoła Podstawowa nr 246
Praga-Południe ul. Białowieska 22
04-063 Warszawa
440 1209 77
6.37%
146507 Przedszkole nr 235
Praga-Południe ul. Chroszczewska 3/5
04-068 Warszawa
441 1240 93
7.50%
146507 Szkoła Podstawowa nr 60
Praga-Południe ul. Zbaraska 3
04-014 Warszawa
442 1230 90
7.32%
146507 Medyczna Szkoła Policealna nr 4
Praga-Południe ul. Grenadierów 30A
04-062 Warszawa
443 1082 83
7.67%
146507 XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
Praga-Południe ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
444 1082 55
5.08%
146507 XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
Praga-Południe ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
445 914 58
6.35%
146507 Przedszkole nr 220
Praga-Południe ul. Walewska 7
04-022 Warszawa
446 929 52
5.60%
146507 Szkoła Podstawowa nr 120
Praga-Południe ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
447 721 42
5.83%
146507 XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
Praga-Południe ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
448 763 37
4.85%
146507 Szkoła Podstawowa nr 279
Praga-Południe ul. Cyrklowa 1
04-044 Warszawa
449 1413 85
6.02%
146507 Szkoła Podstawowa 279
Praga-Południe ul. Cyrklowa 1
04-044 Warszawa
450 1166 55
4.72%
146507 Przedszkole nr 54
Praga-Południe ul. Bracławska 8A
04-044 Warszawa
451 1262 68
5.39%
146507 ZHR
Praga-Południe ul. Jakubowska 18
03-902 Warszawa
452 695 50
7.19%
146507 Gimnazjum nr 18
Praga-Południe ul. Angorska 2
03-913 Warszawa
453 1017 63
6.19%
146507 Zespół Szkół nr 21
Praga-Południe ul. Saska 78
03-914 Warszawa
454 1135 71
6.26%
146507 Zespół Szkół nr 21
Praga-Południe ul. Saska 78
03-914 Warszawa
455 1217 80
6.57%
146507 Zespół Szkół nr 77
Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9
03-936 Warszawa
456 572 34
5.94%
146507 Zespół Szkół nr 77
Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9
03-936 Warszawa
457 1037 83
8.00%
146507 Zespół Szkół nr 84
Praga-Południe ul. Zwycięzców 44
03-938 Warszawa
458 1054 63
5.98%
146507 Zespół Szkół nr 84
Praga-Południe ul. Zwycięzców 44
03-938 Warszawa
459 1222 78
6.38%
146507 Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34)
Praga-Południe ul. Dąbrówki 3
03-909 Warszawa
460 783 60
7.66%
146507 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Praga-Południe ul. Saska 59
03-914 Warszawa
461 1373 85
6.19%
146507 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Praga-Południe Saska 59
03-914 Warszawa
462 1035 59
5.70%
146507 Szkoła Podstawowa nr 143
Praga-Południe Al. Stanów Zjednoczonych 27
03-947 Warszawa
463 760 35
4.61%
146507 Prom Kultury Saska Kępa
Praga-Południe Brukselska 23
03-973 Warszawa
464 870 42
4.83%
146507 Gimnazjum nr 20
Praga-Południe ul. Afrykańska 11
03-966 Warszawa
465 1252 54
4.31%
146507 Zespół Szkół nr 37
Praga-Południe Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa
466 707 45
6.36%
146507 Przedszkole nr 392
Praga-Południe ul. Afrykańska 14
03-966 Warszawa
467 1169 68
5.82%
146507 Przedszkole 295
Praga-Południe ul. Afrykańska 9
03-966 Warszawa
468 1176 64
5.44%
146507 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków
Praga-Południe ul. Arabska 3
03-977 Warszawa
469 1175 59
5.02%
146507 Szkoła Podstawowa nr 185
Praga-Południe ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31
03-982 Warszawa
470 1517 82
5.41%
146507 Szkoła Podstawowa nr 185
Praga-Południe ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31
03-982 Warszawa
471 1578 93
5.89%
146507 Przedszkole nr 384
Praga-Południe ul. Meissnera 8B
03-982 Warszawa
472 1292 77
5.96%
146507 Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
Praga-Południe ul. Bartosika 5
03-982 Warszawa
473 1796 104
5.79%
146507 Przedszkole nr 198
Praga-Południe ul. Bartosika 5
03-982 Warszawa
474 952 42
4.41%
146507 Klub Kultury Gocław, filia Centrum Promocji Kultury
Praga-Południe ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
475 944 52
5.51%
146507 oddział zamiejscowy Przedszkola nr 198
Praga-Południe ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
476 1253 87
6.94%
146507 Gimnazjum nr 27
Praga-Południe ul. gen. R. Abrahama 10
03-982 Warszawa
477 1029 64
6.22%
146507 Szkoła Podstawowa nr 312
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 12
03-984 Warszawa
478 1403 79
5.63%
146507 Szkoła Podstawowa nr 312
Praga-Południe W.Umińskiego 12
03-984 Warszawa
479 1213 66
5.44%
146507 Szkoła Podstawowa nr 312
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 12
03-984 Warszawa
480 1413 77
5.45%
146507 Przedszkole nr 218
Praga-Południe ul. Rechniewskiego 5B
03-984 Warszawa
481 1352 92
6.80%
146507 Przedszkole nr 218
Praga-Południe ul. T. Rechniewskiego 5B
03-980 Warszawa
482 1096 41
3.74%
146507 Gimnazjum nr 28
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 11
03-984 Warszawa
483 1163 65
5.59%
146507 Gimnazjum nr 28
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 11
03-984 Warszawa
484 1168 63
5.39%
146507 Żłobek nr 33
Praga-Południe ul. W. Umińskiego 9
03-984 Warszawa
485 1625 78
4.80%
146507 Przedszkole Nr 380
Praga-Południe ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 10A
03-982 Warszawa
486 1355 87
6.42%
146507 Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Praga-Południe ul. J. Meissnera 5
03-982 Warszawa
487 1592 91
5.72%
146507 Areszt Śledczy Warszawa Grochów
Warszawa ul. J. Chłopickiego 71A
04-275 Warszawa
1132 254 13
5.12%
146507 Wojskowy Instytut Medyczny
Warszawa ul. Szaserów 128
04-349 Warszawa
1133 206 6
2.91%
146507 Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp.zo.o
Warszawa ul. Grenadierów 51/59
04-073 Warszawa
1134 63 2
3.17%
146507 Dom Studencki Nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego ul. Kickiego 9 i 12
Warszawa Kickiego 12
04-397 Warszawa
1135 112 18
16.07%
146507 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków
Warszawa ul. Arabska 3
03-977 Warszawa
1136 56 2
3.57%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl