Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki: Komitet Wyborczy Partia Razem

Dane z okręgów: 41/41

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
67055
Liczba kart ważnych
45548
Liczba głosów ważnych
45076
Liczba głosów nieważnych
472

Wynik w regionie

5.81%
5.81 %
5.81 %
5.81 %
5.81 %
5.81 %
5.81 %
5.81 %
5.81 %
5.81 %
5.81 %

Wyniki głosowania na kandydatów na posłów

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Procent głosów w okręgu Wybrany
3 KW Razem 1 Adrian Tadeusz ZANDBERG 2075
4.60%
3 KW Razem 2 Katarzyna Ewa PAPROTA 122
0.27%
3 KW Razem 3 Tomasz RAWSKI 28
0.06%
3 KW Razem 4 Van Anh DAM 114
0.25%
3 KW Razem 5 Marek Stefan POKROPSKI 7
0.02%
3 KW Razem 6 Monika Urszula DOMANOWSKA 10
0.02%
3 KW Razem 7 Jakub Andrzej BAZYLAK 13
0.03%
3 KW Razem 8 Monika Maria KOSTERA 13
0.03%
3 KW Razem 9 Mateusz Marek OLECHOWSKI 9
0.02%
3 KW Razem 10 Zuzanna Zofia CICHOWSKA 23
0.05%
3 KW Razem 11 Jakub Jan ROZENBAUM 22
0.05%
3 KW Razem 12 Anna HALBERSZTAT 6
0.01%
3 KW Razem 13 Marcin Bartłomiej MAŁECKI 5
0.01%
3 KW Razem 14 Dorota Olimpia KUCZEWSKA 5
0.01%
3 KW Razem 15 Piotr Andrzej SZMIELEW 7
0.02%
3 KW Razem 16 Aleksandra Monika KWIATKOWSKA 5
0.01%
3 KW Razem 17 Remigiusz Henryk SOSNOWSKI 9
0.02%
3 KW Razem 18 Lidia Joanna DOMAŃSKA 7
0.02%
3 KW Razem 19 Jan Jakub ZYGMUNTOWSKI 5
0.01%
3 KW Razem 20 Małgorzata Joanna ADAMCZYK 20
0.04%
3 KW Razem 21 Tomasz PIĄTEK 29
0.06%
3 KW Razem 22 Maria Małgorzata FERENC PIOTROWSKA 16
0.04%
3 KW Razem 23 Artur Paweł DĄBROWSKI 12
0.03%
3 KW Razem 24 Karolina PARTYGA 15
0.03%
3 KW Razem 25 Filip Krzysztof SIECZKOWSKI 4
0.01%
3 KW Razem 26 Ewa Alicja MAJEWSKA 26
0.06%
3 KW Razem 27 Jerzy Stanisław KOCIATKIEWICZ 13
0.03%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy ważne Głosy oddane na komitet Wynik w komisji
146506 Gimnazjum nr 14
Ochota ul. Barska 32
02-315 Warszawa
201 888 47
5.29%
146506 Gimnazjum nr 14
Ochota ul. Barska 32
02-315 Warszawa
202 794 65
8.19%
146506 Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Ochota ul. Grójecka 17A
02-021 Warszawa
203 947 68
7.18%
146506 Szkoła Podstawowa nr 97
Ochota ul. Spiska 1
02-302 Warszawa
204 1312 94
7.16%
146506 Szkoła Podstawowa nr 97
Ochota ul. Spiska 1
02-302 Warszawa
205 981 59
6.01%
146506 Urząd Dzielnicy Ochota
Ochota ul. Tarczyńska 19/21
02-023 Warszawa
206 617 43
6.97%
146506 Szkoła Podstawowa nr 97
Ochota ul. Spiska 1
02-030 Warszawa
207 1046 66
6.31%
146506 Szkoła Podstawowa nr 23
Ochota ul. Wawelska 48
02-034 Warszawa
208 1741 159
9.13%
146506 Instytut Chemii UW
Ochota ul. L. Pasteura 1
02-093 Warszawa
209 658 40
6.08%
146506 Ośrodek Kultury Ochota
Ochota ul. Grójecka 75
02-094 Warszawa
210 898 52
5.79%
146506 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Ochota Pl.Starynkiewicza 7/9
02-015 Warszawa
211 1096 85
7.76%
146506 Zespół Szkół nr 82
Ochota ul. Nowowiejska 37A
02-010 Warszawa
212 876 75
8.56%
146506 VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
Ochota ul. Wawelska 46
02-067 Warszawa
213 1059 82
7.74%
146506 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy
Ochota ul. Włodarzewska 45C
02-384 Warszawa
214 810 34
4.20%
146506 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy
Ochota ul. Włodarzewska 45C
02-384 Warszawa
215 1441 57
3.96%
146506 XLVIII LO im Edwarda Dembowskiego
Ochota ul. Szczęśliwicka 50/54
02-353 Warszawa
216 1044 60
5.75%
146506 XLVIII LO im Edwarda Dembowskiego
Ochota ul. Szczęśliwicka 50/54
02-353 Warszawa
217 1212 54
4.46%
146506 Zespół Szkół nr 4
Ochota ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa
218 1142 68
5.95%
146506 SZPZLO
Ochota ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa
219 898 64
7.13%
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61
Ochota ul. Białobrzeska 27
02-340 Warszawa
220 1177 74
6.29%
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61
Ochota ul. Białobrzeska 27
02-340 Warszawa
221 1509 103
6.83%
146506 III Oddział Terenowy Straży Miejskiej
Ochota ul. Przemyska 18
02-361 Warszawa
222 1038 58
5.59%
146506 Młodzieżowy Dom Kultury
Ochota ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa
223 790 39
4.94%
146506 Szkoła Podstawowa nr 175
Ochota ul. Trzech Budrysów 32
02-381 Warszawa
224 1381 77
5.58%
146506 Gimnazjum nr 16
Ochota ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
225 715 37
5.17%
146506 Gimnazjum nr 16
Ochota ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
226 608 35
5.76%
146506 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Ochota ul. Dickensa 25
02-382 Warszawa
227 995 85
8.54%
146506 Zespół Szkół nr 26
Ochota ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
228 1165 51
4.38%
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Ochota ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
229 1040 52
5.00%
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Ochota ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
230 1292 73
5.65%
146506 Przedszkole nr 315
Ochota ul. Sz. Grzeszczyka 2
02-122 Warszawa
231 939 42
4.47%
146506 Zespół Szkół nr 26
Ochota ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
232 1615 73
4.52%
146506 Szkoła Podstawowa nr 264
Ochota ul. W. Skorochód Majewskiego 17
02-104 Warszawa
233 1094 42
3.84%
146506 Zespół Szkół nr 83
Ochota ul. Powstańców Wielkopolskich 4
02-398 Warszawa
234 818 43
5.26%
146506 Szkoła Podstawowa nr 264
Ochota ul. W. Skorochód Majewskiego 17
02-104 Warszawa
235 1063 57
5.36%
146506 Szkoła Podstawowa nr 10
Ochota ul. Jasielska 49/53
02-128 Warszawa
236 1460 66
4.52%
146506 Gimnazjum nr 15
Ochota ul. J. Siemieńskiego 6
02-106 Warszawa
237 1074 48
4.47%
146506 Przedszkole nr 241
Ochota ul. Księcia Trojdena 5b
02-109 Warszawa
238 1143 79
6.91%
146506 Dom Kultury Rakowiec
Ochota ul. Wiślicka 8
02-114 Warszawa
239 793 40
5.04%
146506 Szkoła Podstawowa nr 10
Ochota ul. Jasielska 49/53
02-128 Warszawa
240 1092 56
5.13%
146506 Przedszkole nr 255
Ochota ul. W. Korotyńskiego 3
02-121 Warszawa
241 1215 45
3.70%
146506 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Ochota ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa
242 1081 49
4.53%
146506 Klinika Onkologiczna Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
Ochota Wawelska 15
02-061 Warszawa
1117 40 3
7.50%
146506 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus SPZOZ
Ochota W. H. Lindleya 4
02-005 Warszawa
1118 107 2
1.87%
146506 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Ochota S. Banacha 1A
02-097 Warszawa
1119 227 10
4.41%
146506 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny
Ochota Barska 16/20
02-315 Warszawa
1120 66 4
6.06%
146506 Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawsiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Ochota Pl. S. Starynkiewicza 1/3
02-015 Warszawa
1121 29 1
3.45%
146506 Dom Pomocy Społecznej "Chemik"
Ochota W. Korotyńskiego 10
02-121 Warszawa
1122 50 4
8.00%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl